Bli medlem och få våra tre tygmärken!

Just nu får du som blir medlem i Fredrika Bremer Förbundet våra tre tygmärken som välkomstpresent!

Tygmärkena representerar förbundets tre fokusfrågor:
Fler kvinnor där makten finns!
Fler män där barnen finns!
Jämställda löner!

Såhär gör du:
1. Gå med som medlem här

2. När du betalt din medlemsavgift skicka ett mejl till kansli@fredrikabremer.se och uppge namn
och adress.

Först till kvarn gäller!

Medlemskapet kostar 280 kr för ordinarie medlemmar och 140 kr för studerande medlemmar. Medlemskapet gäller för hela 2018 och du får världens äldsta feministiska tidskrift Hertha två gånger om året.

Är du redan medlem i förbundet? Just nu har vi en värvningskampanj där du som värvar en medlem får boken om Eva Moberg helt gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tygmärkena har designats av Sara Edström!

Kvinnor i EU jobbar gratis resten av året!

Idag den 3 november är det European Equal Pay Day. Kvinnor tjänar i genomsnitt 16,3 % mindre än män i Europa. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis från och med idag fram till årsskiftet.

Enligt det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGEs index rankas Sverige som det mest jämställda landet i EU, men även här är det långt kvar till jämställda löner. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 12,5%. Det betyder att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag, medan män får betalt till kl. 17:00. Med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050.

För att öka på takten och bryta de strukturella löneskillnaderna är Fredrika Bremer Förbundet med och driver kampanjen Lön hela dagen. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, en rad fackförbund och kvinnoorganisaioner kräver vi bland annat ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och trygga anställningar, och att traditionellt kvinnodominerat arbete uppvärderas.

Det är dags för Lön hela dagen! Läs mer om hur du kan engagera dig i kampanjen här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande med anledning av Equal Pay Day här.

Christina Knight invald i IAWs styrelse

Christina Knight, styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet, har under International Alliance of Women’s 37:e kongress valts in i IAWs styrelse.

IAW är en internationell kvinnoorganisation som består av ca. 55 kvinnoorganisationer från hela världen. FBF var en av organisationerna som var med och grundade IAW år 1904.

IAW håller vart tredje år internationell kongress, i år på Cypern. Joanna Manganara valdes om som ordförande och Christina Knight valdes in i IAWs styrelse under kongressens sista dag.

”Det känns otroligt hedrande att bli invald i IAWs styrelse, en organisation med gedigen historia och viktig roll i dag. Vi lever i en turbulent tid med växande hot mot kvinnors rättigheter över hela världen. Det är nu viktigare än någonsin att civilsamhället samarbetar över nationsgränserna och skapar starka internationella allianser. Jag ser verkligen fram emot att vara en del av detta arbete och bidra till IAWs viktiga arbete”, kommenterar Christina Knight.

 

Läs mer om IAW här. 

Följ oss i våra sociala medier och under #IAW2017 för uppdateringar.

 

 

 

 

 

FBF deltar vid IAW:s 37:e kongress

Fredrika Bremer Förbundet deltar med Miriam Limås-Kollberg på International Alliance of Womens (IAW) 37:e kongress som just nu pågår i Nicosia, Cypern. IAW är en internationell kvinnoorganisation som består av ca. 55 kvinnoorganisationer från hela världen. FBF var en av organisationerna som var med och grundade IAW år 1904.

IAW håller vart tredje år internationell kongress, i år på Cypern. Under veckan ska kongressen besluta om IAWs Action Program 2018-2020, välja ledamöter till styrelsen och diskutera hur vi på både nationell, regional och internationell nivå ska arbeta för att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter.

Equal rights-equal responsibilities

Utgångspunkten för IAWs arbete är lika villkor för kvinnor och män. Under IAWs tidigare år var fokus på rösträttskampen. Idag arbetar IAW med kvinnors inflytande på alla nivåer i samhället samt med internationellt fredsarbete.

Hur arbetar IAW?

IAW arbetar både nationellt, regionalt och internationellt. På nationell nivå arbetar medlemsorganisationerna för det nationella jämställdhetsarbetet. På regional nivå, exempelvis Europanivå, arbetar IAWs medlemsorganisationerna tillsammans i specifika frågor. På internationell nivå arbetar IAW för att föra fram kvinnors röst i internationella organ. IAW har konsultativ status i FN och i en rad FN-organ, samt deltagande status vid Europarådet. Detta betyder att IAW har permanenta representanter i New York, Wien, Genève, Paris, Rom, Nairobi, Bangkok och Strasbourg. IAW är medlem i EWL, den europeiska kvinnolobbyn.

IAWs kongresser

Var tredje år har IAW en internationell kongress då alla IAWs medlemmar kan delta. De senaste kongresserna har hållits i Colombo 2001, Freiburg 2004, Delhi 2007, Johannesburg 2010 och London 2013.

2017 hålls IAWs kongress i Nicosia, på Cypern.

Läs mer om IAW här. 

Följ oss i våra sociala medier och under #IAW2017 för uppdateringar.

 

Uttalande om kvinnor och media inför FN:s 62:a kvinnokommission

Den 12-23 mars 2018 äger FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter rum i New York. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer har vi skickat in ett skriftligt uttalande utifrån årets uppföljningstema Kvinnor och Media.

Commission on the Status of Women är det tillfälle då FN:s medlemsländer samlas i högkvarteret för att sätta mål och formulera konkreta åtgärder för att främja kvinnors rättigheter världen över. Nästa års huvudtema för mötet är Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.

Uppföljningstemat, som nästa år ska följa upp slutsatserna från den 47:e Kvinnokommissionen är: Participation in and access of women to the media, and information and communications technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women.

Inför Kvinnokommissionen har Sveriges Kvinnolobby skickat in ett skriftligt uttalande till FN utifrån uppföljningstemat om Kvinnor och Media.

Läs uttalandet här. 

 

Fredrika Bremer Förbundet söker två praktikanter till våren 2018!

Fredrika Bremer Förbundet söker två praktikanter till våren 2018. En praktikplats har fokus på arbetet med tidskriften Hertha, den andra praktikplatsen är placerad på förbundets kansli och har fokus på kommunikation och opinionsbildning. Båda praktikplatser är placerade i Stockholm.

Praktik på kansliet:
Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten, vårt kommunikationsarbete och är delaktig i organisationens projekt. Vi ser gärna att sökande har kompetens inom kommunikation men viktigast är ett brinnande engagemang för jämställdhet. Praktiktjänstgöringen är varierande och innefattar även medlemskontakt och hantering av medlemsregister, arbete med våra stiftelser och att driva projekt och uppgifter som rör vårt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby.

Praktik på tidskriften Hertha:
Hertha är en av världens äldsta feministiska tidskrifter och kommer ut två gånger per år. Som praktikant på Hertha är du med i Herthas redaktionsråd, skriver och redigerar artiklar och får inblick i arbetet på en liten redaktion. Praktikplatsen på Hertha bör pågå halva terminen (cirka 10 veckor) med start januari 2018.

Båda praktikplatser är oavlönade bör vara en del av din utbildning.

För frågor och mer information kontakta kansliet på kansli@fredrikabremer.se. Du kan även nå oss på telefonnummer: 0732–554400.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till kansli@fredrikabremer.se senast 1 november och uppge vilken av praktikplatserna du är intresserad av.

Åsa Moberg och Eva Moberg – seminarium om fred och feminism i Stockholm

Åsa Mobergs bok ”Livet” tar ett grepp om de riktigt stora frågorna; politikens utveckling i Sverige från sextiotalet till idag, feminismens framsteg under nittonhundratalet, kärnkraften, vården, skolan och kulturen. Tilltalet i boken är personligt – som om författaren bjuder in läsaren i ett förtroligt och uppriktigt samtal.

I boken ”Gränslöst knivskarp – en bok om Eva Moberg” porträtteras författaren, debattören och feministikonen Eva Moberg (1932-2011) – en namne till Åsa Moberg, dock inte släkt.

Dessa båda författare – och deras liv och gärning – berättar en angelägen samtidshistoria. Fram växer bilden av kvinnans roll, och mannens (!) inomfeminismens utveckling, de berättar om utmaningen att förändra världen och att dessutom välja den svåra vägen som kulturutövare för att göra detta. Moberg och Moberg berättar uppriktigt om relationer, hållbarhet och mänskliga rättigheter och kopplingen mellan det lilla och det stora i livet.

Men hur var det i verkligheten, kände de varandra, vad hade de för relation eller koppling? I seminariet möter vi Åsa Moberg tillsammans med Eva Mobergs dotter Viveca Vilhelmsson och den nära vännen Cecilia Zadig i samtal med Louise Lindfors.


Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41. Sandlersalen, 1 trappa.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Pris: 80 kr. 60 kr för dig som är studerande, arbetssökande eller pensionär. Boka biljett:
https://billetto.se/e/asa-moberg-och-eva-moberg-biljetter-217768

Välkommen på läsmingel i Stockholm den 1 november!

Den 1 november Fredrika Bremer Förbundet ett gemensamt läsmingel med Historiskan på Historiska museet i Stockholm!

Det blir en kväll med panelsamtal, tjejfrontadmusik, bubbel och godsaker – och en massa fantastiska tidningar så klart!

Tid: 17.30–19.45
Plats: Barocksalen på Historiska museet,
Narvavägen 13–17, Stockholm

Program:
17.30 Dörrarna öppnas
18.00 Panelsamtal om kvinnor, feminism och tidskrifter med
Eva Bonde, chefredaktör på Historiskan
Louise Lindfors, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet
Petra Ulmanen, medgrundare av Bang
Moderator: Karin Milles
19.00 Inte utan min mamma – Sissela Kyle berättar om
dramaserien Fröken Frimans krig och sin mor
Gunhild Kyle, Sveriges första professor i kvinnohistoria
19.15 Läsmingel

Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkommen!

Katarina Wennstam tilldelas Eva Moberg-priset

Fredrika Bremer Förbundets nyinstiftade Eva Moberg-pris delas år 2017 ut för första gången. Priset ska delas ut årligen till en skribent som utmärkt sig särskilt inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Priset tilldelas i år författaren, debattören och journalisten Katarina Wennstam med följande motivering:

”Wennstam har med vass penna kämpat för kvinnors rättigheter och jämställdhet såväl som journalist som författare och har med stor kunskap och insikt skildrat de samhällsproblem som bristen på jämställdhet skapar i form av våld mot kvinnor, sexuellt våld och trafficking.

Wennstam lyckas fånga komplexiteten hos såväl samhället som individer och använder skönlitteraturen som ett effektivt sätt att skildra politiska utmaningar. Wennstam är en påläst, snabb och vass debattör med tydlig etisk kompass. Hon har, liksom Eva Moberg, belyst maskulinitetsbegreppet som en nyckelfaktor i arbetet för att skapa ett samhälle fritt från våld och har med sina spänningsromaner nått en bred publik och belyst komplexa frågor på ett lättillgängligt sätt.”

– Jag är oerhört hedrad över denna utmärkelse, och glad för att Fredrika Bremer Förbundet uppmärksammar mitt arbete för att belysa mäns våld mot kvinnor genom mina böcker. Jag kan tyvärr meddela att jag kommer att fortsätta med detta arbete under lång tid framöver, eftersom kvinnors utsatthet fortfarande är en av samhällets stora knäckfrågor. Jag kan se hur mycket som har blivit bättre i Sverige de senaste decennierna, men jag kan aldrig slå mig till ro så länge män våldtar, trakasserar, misshandlar och mördar kvinnor. Det känns extra roligt att få just Eva Moberg-priset eftersom Eva Moberg med sitt skrivande och sin kamp har varit och är en stor förebild, kommenterar Katarina Wennstam.

Prisutdelningen kommer hållas i ABF:s monter på Bokmässan i Göteborg den 30 september kl. 13.30.

 

 

 

 

 

Läs mer här.

Medlemskampanj!

Just nu har vi en kampanj för alla medlemmar.
Värva en medlem och få boken Gränslöst knivskarp om Eva Moberg gratis!

Eva Moberg gjorde starka avtryck i den politiska debatten
i flera frågor som fortfarande är aktuella: framför allt jämställdhet,
feminism och maskulinitet, men också miljö, kärnkraft, fred och religion.
Hon var dessutom redaktör för Hertha mellan år 1960-1962.

Läs mer om boken här.

 

 

Såhär gör du:

1. Värva en medlem och be att den registrerar sitt medlemskap här

2. När medlemmen är registrerad och har betalt sin medlemsavgift
skicka ett mejl till info@fredrikabremer.se och uppge medlemmens namn
samt adressen du vill få boken till.

Värvningskampanjen pågår till och med den sista december 2017.

Vill du köpa boken? Mejla till info@fredrikabremer.se och uppge
ditt namn och adress så skickar vi boken med en faktura.

Medlemspris: 140 kr inklusive porto

Övriga: 195 kr inklusive porto