Debattartikel om ojämställda löner

”Paradoxalt stort lönegap i yrken med könsbalans”

Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns, och kön är den avgörande förklaringen. Det visar en ny rapport som jämför löner för kvinnor och män i samma yrke, det skriver vi i en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet.

Onsdagen den 5 juli presenterades rapporten ”Samma yrke – olika lön” av expertnätverket Lönelotsarna. Resultatet är tydligt: i de flesta yrken på arbetsmarknaden betalar det sig sämre att vara kvinna. Studien har jämfört löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken i både privat och offentlig sektor. I mer än tre fjärdedelar av alla yrken har män högre lön än kvinnor.

Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här.

Ny rapport: Störst lönegap i yrken med jämn könsfördelning

Män tjänar mer än kvinnor i mer än tre fjärdedelar av 366 studerade yrken, det visar en rapport som lanseras idag. Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och studerar löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken i både privat och offentlig sektor. I 281 av de 366 studerade yrkena tjänar män mer än kvinnor. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder och allra störst är löneskillnaderna i yrken som kräver längre utbildning.

– Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning, säger Lena Johansson, representant från Lönelotsarna.

Den totala kostnaden för att utjämna löneskillnaderna i samma yrke i den privata sektorn är 17 miljarder kronor och i den offentliga sektorn 4,4 miljarder kronor. I yrken med jämn könsfördelning inom privat sektor tjänar kvinnor i genomsnitt 2 900 kronor mindre än män, och i yrken med jämn könsfördelning inom offentlig sektor tjänar kvinnor 3 300 kronor mindre än män.

– Rapporten visar på samma återkommande mönster, kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. Även om lönegapet minskar går det alldeles för långsamt. Det krävs samlade åtgärder från både arbetsmarknadens parter och regeringen om man på allvar vill uppnå förändring, säger Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet.

Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 5 juli då Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson medverkar för att presentera Islands nya lag för jämställda löner.

Om Rapporten:
Mer om resultat och metod hittar du i rapporten: Samma yrke – olika lön. Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna i samarbete med Fredrika Bremer Förbundet och Sveriges Kvinnolobby.

Läs rapporten här.

Islands jämställdhetsminister till Almedalen

Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson kommer till Almedalen och berättar om Islands nya lag för jämställda löner!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent i Sverige. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. Vad ligger bakom de ojämställda lönerna och hur bryter vi mönstret? Hur fungerar den nya isländska lagen och bör Sverige ta efter?

Fredrika Bremer Förbundet anordnar den 5 juli ett seminarium i Almedalen med fokus på de ojämställda lönerna. Seminariet inleds med rapportsläpp av Lönelotsarnas nya rapport som undersöker löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken. Därefter presenterar Þorsteinn Víglundsson Islands nya lag. Seminariet avslutas med en panel med representanter från arbetsmarknadens parter.

Plats: Nunnegränd 4, Visby
Tid: 5 juli 08.30-10.30

Medverkande:
Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island
Lena Johansson, Lönelotsarna
Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv
Veronica Magnusson, Vision
Linda Palmetzhofer, Handelsanställdas förbund
Lena Granqvist, SACO
Moderator: Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet

Tidssschema:
08.35-09.10: Rapportsläpp: Samma yrke-olika lön
09.10-09.40: Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson presenterar Islands nya lag för lika lön
09.40-10.20: Panelsamtal med representanter från arbetsmarknadens parter.

 

 

Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island

Politikerveckan i Järva

Fredrika Bremer Förbundet medverkar under Politikerveckan i Järva. Vi kommer vara på plats i monter torsdag-söndag, 15-18 juni. Kom och prata med oss och gör vårt kvinnorättshistoriska quiz!

Politikerveckan i Järva äger rum på Spånga Idrottsplats i Stockholm och syftet med veckan är att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan. Alla partiledare i riksdagen kommer att tala på varsin dag under Järvaveckan.

Under politikerveckan kan du ta del av partiledartal, föreläsningar och seminarier, samt träffa organisationer och politiker.

Läs mer om evenemanget här.

Panelsamtal om kroppsideal och hälsa på Apelrydsseminariet

Utbrändhet kryper nedåt i åldrarna och unga kvinnor mellan 16 och 25 är särskilt utsatta. Många unga kvinnor är ambitiösa i sina studier, samtidigt som de känner en press på sig att se bra ut, träna och vara aktiva på många plan. Hur påverkar dessa ideal unga kvinnors hälsa? Hur kan man arbeta förebyggande mot stress bland unga, och vilket ansvar har skolan?

Hör Sara Haraldsson, grundare Maktsalongen, Leone Milton, författare och journalist, Eva-Maria Svensson, professor rättsvetenskap, Julia Lindh, ordförande Sveriges elevråd och Birgitta Ohlsson riksdagsledamot (L) och författare till boken ”Duktiga flickors revansch” i ett panelsamtal lett av Christina Knight, styrelseledamot Fredrika Bremer Förbundet och författare till boken ”Mad Women: Herstory of Advertising.

Läs mer om Apelrydsseminariet och anmäl dig här!

#apelryd2017

Nytt tema på Herthabloggen: utbildning och arbetsliv

Med juni månad följer nytt tema på Herthabloggen: utbildning och arbetsliv! Läs om kvinnors resa igenom historien fram till idag och följ Herthabloggen för historiska nedslag i världens äldsta feministiska tidskrift.

Syftet med Herthabloggen är att tillgängliggöra det kulturhistoriska arv som tidskriften Herthas äldre publikationer innehåller, genom ett övergripande tema för varje kvartal. Tidskriften Hertha är världens äldsta feministiska tidskrift, läs Herthabloggen här.

 

Enklare att föra över premiepensionsrätt

Fredrika Bremer Förbundet har tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Kvinnliga Akademikers Förening lämnat ett remissyttrande över promemorian Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg.

Den som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka, make eller registrerad partner. Det görs dock ytterst sällan. Under 2015 var det bara 0,5 % av alla makar med intjänad pensionsrätt som gjorde överföringen. I promemorian föreslås att det ska bli enklare att föra över premiepensionsrätt i syfte att nå mer jämställda pensioner. Den blocköverskridande pensionsgruppen (S, Mp, M, L, C och Kd) har ställt sig bakom föreslagen.

Sveriges Kvinnolobby, Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet har lämnat ett yttrande där vi varken tillstyrker eller avstyrker förslaget. Även om förfarandet förenklas kvarstår faktum att överföring av premiepensionsrätt alltid är ett individuellt val i en situation som innebär en maktobalans till fördel för den som har en högre pension, vilket oftast är män.

Vi förordar istället lösningar på strukturell nivå genom omfördelning inom gruppen pensionärer i stort och insatser för att minska löneskillnaderna i arbetslivet. I remissyttrandet presenterar vi en rad förslag till viktiga åtgärder för att nå jämställda pensioner på såväl kort som lång sikt.

Läs yttrandet här: ENKLARE ATT FÖRA ÖVER PREMIEPENSIONSRÄTT

Louise Lindfors får förnyat förtroende som ordförande för Fredrika Bremer Förbundet

På Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta den 6 maj fick ordförande Louise Lindfors förnyat förtroende. Lindfors har sedan fyra år tillbaka varit ordförande för Fredrika Bremer Förbundet och är nu omvald på ett år.

– Förbundet har utvecklats mycket de senaste åren vilket tydligt går att se på det ökande medlemsantalet. Det är en utveckling som jag ser fram emot att fortsätta jobba för det kommande året, säger Louise Lindfors.

Lindfors har sedan den 1 augusti 2016 varit projektanställd som stiftelsestrateg och uppdraget avslutas den 31 augusti 2017. Därefter väntar nya utmaningar vid sidan av ordförandeuppdraget. Lindfors tillträder som generalsekreterare för Afrikagrupperna den 4 september. Afrikagrupperna har en ny femårsstrategi med ett tydligare feministiskt fokus.

– Jag tror mitt ordförandeuppdrag i Fredrika Bremer Förbundet och generalsekreterartjänst hos Afrikagrupperna kommer ge mig erfarenheter som kan gynna vardera organisation. Att parallellt arbeta nationellt och internationellt med jämställdhetsfrågor är en utmaning jag gärna tar mig an, menar Louise Lindfors.

 

 

 

 

 

Louise Lindfors, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet

Förbundsårsmöte i Avesta

Den 5-6 maj anordnades Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta. Årsmöteshelgen inleddes under fredagskvällen med middag på Korskrogens bygdegård. Karin Perers, ordförande Mellanskog, höll föredrag om skogsbruk och berättade bland annat att skogsindustrin är främsta bransch bland kvinnor som äger och driver företag i Sverige. Kvällen avslutades med musikunderhållning av trion Bas, Fiol och Flöjt och Per ”Lill-Elvis” Holmberg.

På lördagsmorgonen inleddes förhandlingarna i Avesta församlingsgård. Det beslutades bland annat att ett kretsordförandemöte ska anordnas i september och Anita Lilja-Stenholm valdes till Årets Fredrika för sitt långa och trogna engagemang i förbundet.

Likt föregående mandatperiod utgörs styrelsen efter årsmötet av ordförande Louise Lindfors, vice ordförande Per-Henrik Magnusson, styrelseledamöter Torbjörn Messing, Margareta Nord, Lars Jalmert, Christina Knight, Ann-Sofie Malmgren och Agneta Söderlund, samt suppleanter Caroline Carneros och Johan Eliasson. Karin Milles valdes in som ny styrelseledamot i förbundsstyrelsen. Karin är docent i svenska och tjänstgör som lektor vid Södertörns högskola sedan 2008.

Stort tack till alla som medverkade vid förbundsårsmötet och framförallt till Avestakretsen för ett fantastiskt arrangemang!

Karin Milles valdes in i förbundsstyrelsen under årsmötet i Avesta

Karin Milles invald i Fredrika Bremer Förbundets styrelse

På Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta den 6 maj fick ordförande Louise Lindfors förnyat förtroende och Karin Milles valdes in i förbundsstyrelsen.

Karin Milles är docent i svenska och tjänstgör som lektor vid Södertörns högskola sedan 2008. Milles är medlem i RFSU, Kvinnliga akademikers förening och Forum för feministiska forskare i Stockholm, hon är författare och har bland annat skrivit boken Språk och kön som givits ut av Norstedts Akademiska Förlag. En stor drivkraft för hennes jämställdhetsengagemang är just den makt som språk innebär.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till Fredrika Bremer Förbundets viktiga arbete och är mycket hedrad över uppdraget. Fredrika Bremer Förbundet står bakom otroliga jämställdhetspolitiska framgångar och jag ser med spänning fram emot att föra det arbetet vidare, kommenterar Karin Milles, styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet

– Karin Milles kommer verkligen tillföra mycket viktig kompetens, genom hennes såväl teoretiska som praktiska kunskap om jämställdhet och språk. Det finns ett starkt engagemang bland förbundets medlemmar och vi i förbundsstyrelsen är väldigt positiva inför framtiden, kommenterar Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer Förbundet.

Per-Henrik Magnusson fick förnyat förtroende som vice ordförande i förbundet och Torbjörn Messing och Margareta Nord valdes om som ordinarie styrelseledamöter. Lars Jalmert, Christina Knight, Ann-Sofie Malmgren, Agneta Söderlund kvarstår som ordinarie styrelseledamöter. Caroline Carneros och Johan Eliasson valdes om som suppleanter.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Milles, fotograf Martin Hedberg