Fredrikadagen!

I dag är det Fredrikas namnsdag och Fredrikadagen firas runt om i landet. Fredrika Bremer levde 1801-1865 och var kvinnorättspionjär, banbrytande författare och världsresenär.

I vår evenemangskalender kan du se om något anordnas i närheten av dig.
Vill du veta mer om Fredrika Bremer? Lyssna på Stockholms Universitets avsnitt av Bildningspodden om Fredrika Bremer eller läs mer här.

Grattis på namnsdagen Fredrika!

 

 

Apelrydsseminariet 2017!

Den 11-12 augusti anordnade Fredrika Bremer Förbundet sin årliga tvådagarskonferens på Apelrydsskolan i Båstad och över 150 personer deltog. I år var temat för seminariet ”Hälsa och Jämställdhet”, tidigare år har seminariet bland annat haft tema makt, mod och handling.

Seminariet inleddes med ett tal av Jan Eliasson, f.d. vice generalsekreterare för FN, där han lyfte jämställdhet som en nyckelfaktor för global utveckling.

”Det finns inget viktigare ord i dag än tillsammans”, inledde Eliasson seminariet.

Seminariet fortsatte med en rad perspektiv på temat hälsa och jämställdhet, och lyfte bland annat frågan om hur skillnader i arbetsmiljö inom kvinno- och mansdominerade yrken gör att kvinnor är sjukskrivna i mycket högre utsträckning än män. ”Ojämställdheten i samhället återspeglas på jobbet”, förklarade Karin Sjöberg Forssberg, forskare vid Linköpings universitet i ett panelsamtal om ett arbetsliv som gör kvinnor sjuka.

Medverkade under seminariet gjorde bland andra även Alexandra Charles von Hofsten, Birgitta Ohlsson, Barbro Westerholm och Amelia Adamo, som alla gav viktiga perspektiv på hur hälsa kan vara en jämställdhetsfråga. Ouppnåbara kroppsideal, ojämställd medicinsk forskning samt stress bland unga kvinnor var några av de frågor som lyftes under de två konferensdagarna.

Stort tack alla medverkande och gäster, vi hoppas att vi ses igen nästa år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel om ojämställda löner

”Paradoxalt stort lönegap i yrken med könsbalans”

Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns, och kön är den avgörande förklaringen. Det visar en ny rapport som jämför löner för kvinnor och män i samma yrke, det skriver vi i en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet.

Onsdagen den 5 juli presenterades rapporten ”Samma yrke – olika lön” av expertnätverket Lönelotsarna. Resultatet är tydligt: i de flesta yrken på arbetsmarknaden betalar det sig sämre att vara kvinna. Studien har jämfört löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken i både privat och offentlig sektor. I mer än tre fjärdedelar av alla yrken har män högre lön än kvinnor.

Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här.

Ny rapport: Störst lönegap i yrken med jämn könsfördelning

Män tjänar mer än kvinnor i mer än tre fjärdedelar av 366 studerade yrken, det visar en rapport som lanseras idag. Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna och studerar löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken i både privat och offentlig sektor. I 281 av de 366 studerade yrkena tjänar män mer än kvinnor. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder och allra störst är löneskillnaderna i yrken som kräver längre utbildning.

– Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning, säger Lena Johansson, representant från Lönelotsarna.

Den totala kostnaden för att utjämna löneskillnaderna i samma yrke i den privata sektorn är 17 miljarder kronor och i den offentliga sektorn 4,4 miljarder kronor. I yrken med jämn könsfördelning inom privat sektor tjänar kvinnor i genomsnitt 2 900 kronor mindre än män, och i yrken med jämn könsfördelning inom offentlig sektor tjänar kvinnor 3 300 kronor mindre än män.

– Rapporten visar på samma återkommande mönster, kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. Även om lönegapet minskar går det alldeles för långsamt. Det krävs samlade åtgärder från både arbetsmarknadens parter och regeringen om man på allvar vill uppnå förändring, säger Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet.

Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 5 juli då Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson medverkar för att presentera Islands nya lag för jämställda löner.

Om Rapporten:
Mer om resultat och metod hittar du i rapporten: Samma yrke – olika lön. Rapporten har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna i samarbete med Fredrika Bremer Förbundet och Sveriges Kvinnolobby.

Läs rapporten här.

Islands jämställdhetsminister till Almedalen

Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson kommer till Almedalen och berättar om Islands nya lag för jämställda löner!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent i Sverige. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. Vad ligger bakom de ojämställda lönerna och hur bryter vi mönstret? Hur fungerar den nya isländska lagen och bör Sverige ta efter?

Fredrika Bremer Förbundet anordnar den 5 juli ett seminarium i Almedalen med fokus på de ojämställda lönerna. Seminariet inleds med rapportsläpp av Lönelotsarnas nya rapport som undersöker löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken. Därefter presenterar Þorsteinn Víglundsson Islands nya lag. Seminariet avslutas med en panel med representanter från arbetsmarknadens parter.

Plats: Nunnegränd 4, Visby
Tid: 5 juli 08.30-10.30

Medverkande:
Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island
Lena Johansson, Lönelotsarna
Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv
Veronica Magnusson, Vision
Linda Palmetzhofer, Handelsanställdas förbund
Lena Granqvist, SACO
Moderator: Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet

Tidssschema:
08.35-09.10: Rapportsläpp: Samma yrke-olika lön
09.10-09.40: Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson presenterar Islands nya lag för lika lön
09.40-10.20: Panelsamtal med representanter från arbetsmarknadens parter.

 

 

Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island

Politikerveckan i Järva

Fredrika Bremer Förbundet medverkar under Politikerveckan i Järva. Vi kommer vara på plats i monter torsdag-söndag, 15-18 juni. Kom och prata med oss och gör vårt kvinnorättshistoriska quiz!

Politikerveckan i Järva äger rum på Spånga Idrottsplats i Stockholm och syftet med veckan är att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan. Alla partiledare i riksdagen kommer att tala på varsin dag under Järvaveckan.

Under politikerveckan kan du ta del av partiledartal, föreläsningar och seminarier, samt träffa organisationer och politiker.

Läs mer om evenemanget här.

Panelsamtal om kroppsideal och hälsa på Apelrydsseminariet

Utbrändhet kryper nedåt i åldrarna och unga kvinnor mellan 16 och 25 är särskilt utsatta. Många unga kvinnor är ambitiösa i sina studier, samtidigt som de känner en press på sig att se bra ut, träna och vara aktiva på många plan. Hur påverkar dessa ideal unga kvinnors hälsa? Hur kan man arbeta förebyggande mot stress bland unga, och vilket ansvar har skolan?

Hör Sara Haraldsson, grundare Maktsalongen, Leone Milton, författare och journalist, Eva-Maria Svensson, professor rättsvetenskap, Julia Lindh, ordförande Sveriges elevråd och Birgitta Ohlsson riksdagsledamot (L) och författare till boken ”Duktiga flickors revansch” i ett panelsamtal lett av Christina Knight, styrelseledamot Fredrika Bremer Förbundet och författare till boken ”Mad Women: Herstory of Advertising.

Läs mer om Apelrydsseminariet och anmäl dig här!

#apelryd2017

Nytt tema på Herthabloggen: utbildning och arbetsliv

Med juni månad följer nytt tema på Herthabloggen: utbildning och arbetsliv! Läs om kvinnors resa igenom historien fram till idag och följ Herthabloggen för historiska nedslag i världens äldsta feministiska tidskrift.

Syftet med Herthabloggen är att tillgängliggöra det kulturhistoriska arv som tidskriften Herthas äldre publikationer innehåller, genom ett övergripande tema för varje kvartal. Tidskriften Hertha är världens äldsta feministiska tidskrift, läs Herthabloggen här.