Ansökningsperioden för Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade Stiftelser och Eva Maria Törneboms Stiftelse öppnar den 15 januari 2018 och löper fram till mars.

Vid frågor, kontakta stiftelser@fredrikabremer.se alternativt 0733-22 62 65

Generösa personer har under årens lopp skänkt förbundet donationer. Det är Fredrika Bremer PENNOR till bidrag och stipendierFörbundet mycket tacksamma för. Förbundet har därför möjlighet att dela ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett stort antal olika fonder och stiftelser.

Stipendier och bidrag ur samtliga stiftelser handläggs av en arbetsgrupp på uppdrag av Fredrika Bremer Förbundets styrelse. Alla ansökningar behandlas under sekretess och det är alltså inte möjligt att kontakta kansliet med frågor om enskilda ansökningar. All information om ansökningar, handlingar som krävs och ansökningsdatum finns här på förbundets hemsida. 

Vi delar ut följande stipendier:

Vi har även stipendier för sommarvistelser på Nannylund:

För mer ingående information om varje enskilt bidrag och stipendium, se våra underrubriker under fliken Bidrag & Stipendium.