Ansökningsperioden för Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade Stiftelser och Eva Maria Törneboms Stiftelse öppnar den 16 januari 2017 och löper fram till mars.

Vid frågor, kontakta stiftelser@fredrikabremer.se alternativt 0733-22 62 65

Generösa personer har under årens lopp skänkt förbundet donationer. Det är Fredrika Bremer PENNOR till bidrag och stipendierFörbundet mycket tacksamma för. Förbundet har därför möjlighet att dela ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett stort antal olika fonder och stiftelser.

Stipendier och bidrag ur samtliga stiftelser handläggs av en arbetsgrupp på uppdrag av Fredrika Bremer Förbundets styrelse. Alla ansökningar behandlas under sekretess och det är alltså inte möjligt att kontakta kansliet med frågor om enskilda ansökningar. All information om ansökningar, handlingar som krävs och ansökningsdatum finns här på förbundets hemsida.

 

Följande stiftelser och stipendium tillhandahåller Fredrika Bremer Förbundet:

 

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser:

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till: Kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) till rekreation och vård. Kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation. Kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel.

Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.

Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2017. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2017, per post. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas.

Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2017. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.

Ansökan ska innehålla:
-Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.
-De ekonomiska uppgifterna skall gälla det senaste inkomståret. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, -socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.
-Ekonomiska uppgifter skall styrkas med Skatteverkets Inkomstdeklaration för föregående inkomstår.
-Personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) med information om medborgarskap, civilstånd, födelseort och län angivet.
-Övriga handlingar behövs inte i ansökan.

 

Skriv ut formulär

 

Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.
Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Utdelning av bidrag ur Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser varierar från år till år.  Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.


EVA MARIA TÖRNEBOMS STIFTELSE
Enligt donatorns önskemål ges bidrag till kvinnor som är ensamstående, bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) och bosatta i Sverige (oavsett medborgarskap), främst äldre, som engagerat sig i frågor som ligger Fredrika Bremer Förbundet nära. Ändamålet är rekreation genom rekreerande vistelse.

Ansökningstid är 15 januari – 1 mars 2017.  Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2017, per post. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas.

Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2017. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.

 

Skriv ut formulär

 

Aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd ska bifogas ansökan. Inga andra intyg behövs.


Nannylundvistelse och Nannylundsveckan

Nannylundsvistelse: 2 juli-9 juli, 9 juli-16 juli, 16 juli-23 juli, 23 juli-30 juli 2017

Eva Maria Törneboms stiftelse erbjuder – enligt donatorns önskemål – genom Fredrika Bremer Förbundet ensamstående bildade kvinnor, själva eller med sina döttrar (alla åldrar) och söner (under 13 år) till en veckas vistelse i Nannylund på Apelrydsskolan i Båstad. Sommaren 2017 hålls Nannylundsvistelsen under veckorna 27-31 och ankomst/avresa sker på söndagar. Varje vecka erbjuds en föreläsning om jämställdhet och under vecka 31, Nannylundsveckan, är det programverksamhet hela veckan. Då beviljas endast vuxna sökande (inga barn vecka 31, se mer info nedan).

 • Ansökan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 15 mars 2017.
 • Ansökan ska vara oss tillhanda per post senast 15 mars 2017.
 • Ansökningar till vistelse på Nannylund tas enbart emot under ansökningstiden. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas ej.
 • Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida.
 • Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
 • Bifoga aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd eftersom ansökan endast är öppen för ensamstående. Inga andra intyg behövs.

Besked om beviljad vistelse eller avslag ges skriftligen per e-post senast den 15 maj 2017. Avbokning görs via mejl eller telefon senast den 9 juni 2017. Utebliven ankomst utan giltig avbokning debiteras med 500 kr.

Varje sommar beviljas ett hundratal sökande vistelse på Nannylund och antalet sökanden varierar men uppgår oftast till det dubbla.

Nannylundsveckan 30 juli-6 augusti 2017

Sista veckan är det programverksamhet hela veckan och denna period är det barnfritt på Nannylund. Det hålls kurser om matlagning, konst, hälsa och jämställdhet och samtliga gäster bjuds på frukost och middag varje dag. Nannylundsveckan har fokus på aktiviteter och samvaro mellan de kvinnor som deltar.

Ansökan till Nannylundveckan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 15 mars 2017 och i övrigt enligt samma premisser som för ansökan till Nannylundveckorna.

Varje sommar beviljas ett femtiotal sökande vistelse på Nannylundsveckan och antalet som ansöker varierar men uppgår till minst det dubbla varje år.

Vid frågor kontakta, stiftelser@fredrikabremer.se alternativt 0733-22 62 65

Skriv ut formulär: Nannylundsvistelse

Skriv ut formulär: Nannylundsveckan

Läs om det ursprungliga Nannylund utanför Sala

Läs mer om Apelrydsskolan


Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Ansökan görs med ett personligt brev till stiftelsens styrelse. I brevet ska den sökande berätta om sitt liv och om sitt missbruk samt om hur hon kunde sluta med missbruket.

Till brevet ska bifogas ett personbevis samt namn och telefonnummer till en referent som kan intyga den sökandes drogfrihet. Referenten ska vara en professionell person – inte en vän eller släkting.

Ansökningstid är till och med den 15 juni 2017. Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2017. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

Ansökan skickas till: Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor,
Fredrika Bremer Förbundet
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm


Stipendier Till Anna Wedholms minne

Sundsvallskretsen och Örnsköldsvikskretsen av Fredrika Bremer Förbundet verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom en donation Till Anna Wedholms minne har kretsarna möjligheten att verka för sina ändamål genom att:

– Utge stipendier till företrädesvis personer, som har anknytning till Västernorrlands län och som bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning, som kan belysa eller sprida fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.
– Utge stipendier för utbildning av personer med sådan anknytning i yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
– Utge stipendier för utbildning till personer med sådan anknytning som på grund av särskilda omständigheter inte genomgått yrkesutbildning eller kunnat fullfölja sådan.

Ansökan görs på ett formulär som finns på hemsidan för Till Anna Wedholms minne. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 september 2016. Besked angående årets stipendiater lämnas under oktober månad 2016.

Information om Till Anna Wedholms minne på deras hemsida

 


Stipendium 2016, För kvinnliga medicinare med anknytning till Värmland

Karlstadskretsen av Fredrika Bremer Förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande med anknytning till Värmland. 2016 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på minst 10 000 sek.

Ansökningarna skall vara stipendienämnden tillhanda senast måndagen den 25 april 2016 under adress: Gundla Järpe-Magnusson Strandvägen 21 65217 Karlstad ,  tel:  054-525448.

gundla.jarpe@bredband2.com  (Ansökningsblankett finns ej.)

Ansökan bör innehålla:

 • Personbevis (ålder, civilstånd..)
 • Värmlandsanknytning
 • Adress, telefon (på studieorten, i hemorten)
 • Uppgifter om ekonomi (skulder, tillgångar)
 • Närvarointyg (fyra terminer skall vara avklarade.)
 • Uppgifter om studieresultat
 • Meriter (ev. praktikintyg, tidigare studier och arbetsuppgifter)
 • Framtidsplaner (inriktning, specialisering)
 • Övriga omständigheter som sökande önskar åberopa
 • E-postadress, ev. uppgift om bankkonto (dit inbetalning kan ske)
 • Referenser:  Uppgifterna skall styrkas av två personer som väl känner den sökandes förhållanden.

OBS! Skicka inga originalhandlingar beträffande  studieresultat och meriter, endast bestyrkta kopior – per post.

Är Du sent ute – mejla in Din ansökan och komplettera snarast per post med övriga handlingar.