Syfte

Bidrag ur Eva Maria Törneboms stiftelse ges till ensamstående bildade kvinnor för rekreerande vistelse. Med bildad menas att du ska ha läst på högskola, universitet eller motsvarande. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

Ansökan

OBS! År 2019 var det inte möjligt att ansöka om bidrag från Eva Maria Törneboms stiftelse då stiftelsen inte har haft tillräckligt hög utdelning för att stipendier skulle kunna delas ut.

Fredrika Bremer-förbundet kommer i december att utlysa vilken ansökningsperiod som gäller för de stipendier som delas ut 2020. Då kommer även aktuella ansökningsformulär att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Vid frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se