Syfte

Bidrag ur Eva Maria Törneboms stiftelse ges till ensamstående bildade kvinnor för rekreerande vistelse. Med bildad menas att du ska ha läst på högskola, universitet eller motsvarande. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

Ansökan

OBS! År 2019 var det inte möjligt att ansöka om bidrag från Eva Maria Törneboms stiftelse då stiftelsen inte har haft tillräckligt hög utdelning för att stipendier skulle kunna delas ut.

Under 2020 är Eva Maria Törneboms stiftelse fortsatt vilande, och det är således inte möjligt att ansöka om stipendier från denna stiftelse.

Vid frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se