Ansökan för 2018 års utdelning har nu stängt. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas, det går tyvärr ej heller att få besked om utdelningen på telefon.

Enligt donatorns önskemål ges bidrag till kvinnor som är ensamstående, bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande eftergymnasial utbildning) och bosatta i Sverige (oavsett medborgarskap), främst äldre, som engagerat sig i frågor som ligger Fredrika Bremer Förbundet nära. Ändamålet är rekreation genom rekreerande vistelse.

Ansökningstid är 15 januari – 1 mars 2018.  Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2018, per post. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas.

Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2018. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.

 

SKRIV UT FORMULÄR

 

Aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd ska bifogas ansökan. Inga andra intyg behövs.