Syfte

Bidrag ur Eva Maria Törneboms stiftelse ges till ensamstående bildade kvinnor för rekreerande vistelse. Med bildad menas att du ska ha läst på högskola, universitet eller motsvarande. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

Ansökan

På grund av att stiftelsen behöver återhämtas ekonomiskt kommer inga bidrag att delas ut under 2020.

Vid frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se