Ansökan för 2018 års utdelning har nu stängt. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas, det går tyvärr ej heller att få information om utdelningen på telefon. 

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till: Kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande eftergymnasial utbildning) till rekreation och vård. Kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation. Kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel.

Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.

Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2018. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2018, per post. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte.

Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2018. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.

Ansökan ska innehålla:
-Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.
-De ekonomiska uppgifterna skall gälla det senaste inkomståret. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, -socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.
-Ekonomiska uppgifter skall styrkas med Skatteverkets Inkomstdeklaration för föregående inkomstår.
-Personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) med information om medborgarskap, civilstånd, födelseort och län angivet.
-Övriga handlingar behövs inte i ansökan.

 

SKRIV UT FORMULÄR

 

Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.
Kompletteringar kan inte göras i efterhand.

Utdelning av bidrag ur Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser varierar från år till år.  Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.