Syfte

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser ger bidrag till behövande kvinnor, för exempelvis utbildning, vård och rekreation. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

Ansökan

Ansökningsperioden för Fredrika Bremer-förbundets Förvaltade Stiftelser är 7 januari – 20 februari.

Endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas. Vi har tyvärr inte möjlighet att posta formulären. Vi kommer inte att behandla ansökningar som inte görs via aktuellt ansökningsformulär.

Ladda ner ansökningsformuläret här.

Besked

De som erhåller bidrag får det genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Tyvärr kan vi inte lämna besked till de som inte beviljas.

Övriga frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se