Syfte

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser ger bidrag till behövande kvinnor för bidrag till utbildning, vård och rekreation. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

Ansökan

2020 års ansökningsperiod och utdelning är nu avslutad. 

Ansökningsperioden för Fredrika Bremer-förbundets Förvaltade Stiftelser är 7 januari – 20 februari.

Endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas. Vi har tyvärr inte möjlighet att posta formulären. Vi kommer inte att behandla ansökningar som inte görs via aktuellt ansökningsformulär.

En av de obligatoriska bilagorna är den sökandes senaste skattebesked. Med detta avses Skatteverkets besked för inkomståret 2018. Du hittar den på Skatteverkets hemsida under ”Mina sidor” – ”Skatter och deklarationer” -”Beslutade skatteuppgifter”. Ladda ner och skriv ut och bifoga din ansökan.

Besked

Samtliga sökande får besked via angiven e-post under maj månad.

Övriga frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se