Syfte

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser ge bidrag till behövande kvinnor, för exempelvis utbildning, vård och rekreation. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

Ansökan

Fredrika Bremer-förbundet kommer i december att utlysa vilken ansökningsperiod som gäller för de stipendier som delas ut 2020. Då kommer även aktuella ansökningsformulär att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas.

Besked

De som erhåller bidrag får det genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Tyvärr kan vi inte lämna besked till de som inte beviljas.

Övriga frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se