Syfte

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser ger bidrag till behövande kvinnor för bidrag till utbildning, vård och rekreation. Stiftelsen ger företräde för kvinnor som varit engagerade i frågor som ligger Fredrika Bremer-förbundet nära.

På grund av stiftelsens begränsade ekonomiska utvecklingen under 2020 kommer vi tyvärr inte att  kunna genomföra någon utdelning under 2021. Vi har inte heller möjlighet att ta emot några spontanansökningar om ekonomiskt stöd. 

Övriga frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se