Fredrika Bremer-förbundet har genom medel från Eva Maria Törneboms stiftelse, under flera år gett möjlighet för en sommarvistelse på Apelrydsskolan i Båstad för ensamstående kvinnor och deras barn.

Av ekonomiska och organisatoriska skäl är verksamheten parkerad 2019-2020. Fredrika Bremer-förbundet kommer under året att arbeta för skapa en tydligare organisation och starkare ekonomi för att kunna erbjuda en  bod verksamhet i enlighet med dagens behov och i enlighet med Eva Maria Törneboms vilja och testamente.

Vid frågor kontakta kansli@fredrikabremer.se.