Eva Maria Törneboms stiftelse erbjuder – enligt donatorns önskemål – genom Fredrika Bremer Förbundet ensamstående bildade kvinnor, själva eller med sina döttrar (alla åldrar) och söner (under 13 år) till en veckas vistelse i Nannylund på Apelrydsskolan i Båstad tillsammans med andra kvinnor.

Mer information om Nannylundsverksamheten 2019 kommer inom kort.

Ansökningsprocess för stipendiater:

  • Ansökan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningsperioden
  • Ansökningar till vistelse på Nannylund tas enbart emot under ansökningstiden. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas ej.
  • Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida.
  • Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
  • Bifoga aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd eftersom ansökan endast är öppen för ensamstående. Inga andra intyg behövs. Kom ihåg att leveransen av skattebeviset hem till dig kan dröja några dagar!

Besked om beviljad vistelse eller avslag ges skriftligen per e-post senast den 15 maj 2018. Avbokning görs via mejl eller telefon senast den 9 juni 2018. Utebliven ankomst utan giltig avbokning debiteras med 500 kr.

Varje sommar beviljas ett hundratal sökande vistelse på Nannylund och antalet sökanden varierar men uppgår oftast till det dubbla.

Vid frågor kontakta, stiftelser@fredrikabremer.se.

Läs om det ursprungliga Nannylund utanför Sala
Läs mer om Apelrydsskolan