Nannylundsvistelse: 2 juli-9 juli, 9 juli-16 juli, 16 juli-23 juli, 23 juli-30 juli 2017

Eva Maria Törneboms stiftelse erbjuder – enligt donatorns önskemål – genom Fredrika Bremer Förbundet ensamstående bildade kvinnor, själva eller med sina döttrar (alla åldrar) och söner (under 13 år) till en veckas vistelse i Nannylund på Apelrydsskolan i Båstad.

Sommaren 2017 hålls Nannylundsvistelsen under veckorna 27-31 och ankomst/avresa sker på söndagar. Varje vecka erbjuds en föreläsning om jämställdhet och under vecka 31, Nannylundsveckan, är det programverksamhet hela veckan.

Då beviljas endast vuxna sökande (inga barn vecka 31, se mer info nedan).

  • Ansökan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 15 mars 2017.
  • Ansökan ska vara oss tillhanda per post senast 15 mars 2017.
  • Ansökningar till vistelse på Nannylund tas enbart emot under ansökningstiden. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas ej.
  • Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida.
  • Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
  • Bifoga aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd eftersom ansökan endast är öppen för ensamstående. Inga andra intyg behövs.

Besked om beviljad vistelse eller avslag ges skriftligen per e-post senast den 15 maj 2017. Avbokning görs via mejl eller telefon senast den 9 juni 2017. Utebliven ankomst utan giltig avbokning debiteras med 500 kr.

Varje sommar beviljas ett hundratal sökande vistelse på Nannylund och antalet sökanden varierar men uppgår oftast till det dubbla.

Nannylundsveckan 30 juli-6 augusti 2017

Sista veckan är det programverksamhet hela veckan och denna period är det barnfritt på Nannylund. Det hålls kurser om matlagning, konst, hälsa och jämställdhet och samtliga gäster bjuds på frukost och middag varje dag. Nannylundsveckan har fokus på aktiviteter och samvaro mellan de kvinnor som deltar.

Ansökan till Nannylundveckan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 15 mars 2017och i övrigt enligt samma premisser som för ansökan till Nannylundveckorna.

Varje sommar beviljas ett femtiotal sökande vistelse på Nannylundsveckan och antalet som ansöker varierar men uppgår till minst det dubbla varje år.

Vid frågor kontakta, stiftelser@fredrikabremer.se alternativt 0733-22 62 65

Skriv ut formulär: Nannylundsvistelse

Skriv ut formulär: Nannylundsveckan

Läs om det ursprungliga Nannylund utanför Sala

Läs mer om Apelrydsskolan