Syfte

Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Ansökan

OBS! Ansökan för 2019 är stängd! Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2019. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

Fredrika Bremer-förbundet kommer i december att utlysa vilken ansökningsperiod som gäller för de stipendier som delas ut 2020. Då kommer även aktuella ansökningsformulär finnas tillgängliga på vår hemsida.

Endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas.

Övriga frågor

Maila kansliet på: kansli@fredrikabremer.se