Karlstadskretsen av Fredrika Bremer-förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland. 2019 års utdelning omfattade ett antal stipendier där varje stipendium var på minst 10 000 sek.

Ansökningarna skall vara stipendienämnden tillhanda senast den 22 mars 2019 under adress: Gundla Järpe-Magnusson Strandvägen 21 65217 Karlstad , gundla.jarpe@gmail.com  telefon  054-525448 mobil 0706603417. (Ansökningsblankett finns ej.)

Ansökan bör innehålla:

 • Personbevis (ålder, civilstånd..)
 • Värmlandsanknytning
 • Adress, telefon (på studieorten, i hemorten)
 • Uppgifter om ekonomi (skulder, tillgångar)
 • Närvarointyg (fyra terminer skall vara avklarade.)
 • Uppgifter om studieresultat
 • Meriter (ev. praktikintyg, tidigare studier och arbetsuppgifter)
 • Framtidsplaner (inriktning, specialisering)
 • Övriga omständigheter som sökande önskar åberopa
 • E-postadress, ev. uppgift om bankkonto (dit inbetalning kan ske)
 • Referenser:  Uppgifterna skall styrkas av två personer som väl känner den sökandes förhållanden.

OBS! Skicka inga originalhandlingar beträffande  studieresultat och meriter, endast bestyrkta kopior – per post.

Är du sent ute – mejla in din ansökan och komplettera snarast per post med övriga handlingar.