BLI MEDLEM HÄR!

 

Vad är Fredrika Bremer Förbundet?
Fredrika Bremer Förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Förbundet har funnits sedan 1884 och ger ut världens äldsta feministiska tidskrift, Hertha, två gånger per år. Förbundet arbetar för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet har sedan starten varit öppet för kvinnor och män.

Vilka är Fredrika Bremer Förbundets visioner?
Förbundet har sedan sin start 1884 varit spjutspets och blåslampa för att uppnå ett jämställt samhälle. Vi på Fredrika Bremer Förbundet anser att jämställdhetsarbetet har kommit långt, men fortfarande har en lång väg kvar att gå. Vi vill vara den kraft som ständigt bevakar och agerar för att utvecklingen ska gå framåt. 

Förbundets tre fokusfrågor är:
Fler kvinnor där makten finns!
Fler män där barnen finns!
Jämställda löner!

Läs mer om våra fokusfrågor här.

Din roll som medlem i Fredrika Bremer Förbundet:
Att förbundet funnits länge innebär även att vi har en bred målgrupp och har därför förstått vikten av erbjuda många olika sätt för dig som medlem att engagera sig på. Förbundet har idag verksamhet på åtta orter i landet via våra lokala kretsar. Här kan du läsa mer om verksamheten i våra kretsar och hur du kan engagera dig. Förbundet har även en volontärgrupp som hjälper kansliet i Stockholm.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig? Kontakta oss på kansli@fredrikabremer.se

Du är betydelsefull!

Fredrika Bremer Förbundets medlemmar utgör själva kärnan i förbundet och är vår viktigaste tillgång. Som medlem får du möjlighet att ta del av intressanta sammanhang, knyta nya kontakter och lära dig mer om jämställdhet. Du får också världens äldsta feministiska tidskrift Hertha i brevlådan två gånger per år. Bli medlem idag!