Apelrydsseminariet 2018: Utbildning och Jämställdhet

Hur kan utbildning verka som motgift mot populistiska, antifeministiska och antidemokratiska strömningar? Vad blir skolans roll i kölvattnet av #metoo? Utbildning lönar sig, men mest för män och löneskillnaderna är som högst inom de yrken som kräver lång högskoleutbildning, hur kommer vi åt den ständiga nedvärderingen av kvinnors kompetens? Det är några av frågorna som står i fokus under 10-årsjubileet av Apelrydsseminariet som anordnas den 10-11 augusti på Apelrydsskolan i Båstad.

Jubileeupplagan av Fredrika Bremer Förbundets årliga seminarium har tema Utbildning och Jämställdhet och inleds med ett anförande av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Tvådagarskonferensen består av spännande föreläsningar och seminarier, festmåltid, kulturinslag och underhållning.

Medverkar gör bland annat Lena Johansson, expert på jämställdhetsstatistik med bakgrund från Statistiska centralbyrån och regeringskansliet, som kommer att presentera delar av rapporten ”Samma yrke – olika lön” som visar på sambanden mellan högre utbildning och ökade löneskillnader mellan män och kvinnor. Elin Sundin, ordförande för organisationen Fatta, kommer också att medverka med en föreläsning om samtycke i skolan. Elin kommer att berätta om den kampanjen som Fatta bedrev under hösten 2017 där organisationen ställde krav på samtycke i läroplanen, kartläggning av sexuella trakasserier och respekt i skolkorridor.

Utöver dessa medverkande kommer också författaren och journalisten Emma Leijnse att berätta om sin bok ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolution”, och Ulf Mellström, professor i genusvetenskap på Karlstads universitet, kommer att föreläsa om varför just genusvetenskapen kommit att bli ett så kontroversiellt ämne, samt vilka konsekvenser det kan ha. Eva Bonde, chefredaktör för Historiskan, kommer också att vara på plats med ett fullspäckat quiz på temat utbildning och jämställdhet!

Läs mer om programmet, priser och boende, och köp din biljett här!

Partidebatt om jämställda löner på Kulturhuset i Stockholm

På den internationella kvinnodagen den 8 mars höll 16:02-rörelsen en partidebatt med temat jämställda löner på Kulturhuset i Stockholm. Fredrika Bremer Förbundet är medarrangör till kampanjen och var där och lyssnade tillsammans med några volontärer från Stockholms volontärgrupp. Medverkade gjorde representanter från sex stycken av dem sju riksdagspartierna: Karin Enström (M), Anders W Jonsson (C), Maria Arnholm (L), Aron Modig (KD), Ylva Johansson (S), Isabella Lövin (MP) och Jonas Sjöstedt (V). Sverigedemokraterna var inte inbjudna.

I debatten diskuterades bland annat föräldraförsäkringen, pensionssystemet, trygga anställningsavtal, och #metoo-rörelsen.

Hela debatten filmades och kan ses på Lön Hela Dagens facebook-sida, som du kan besöka via denna länk!

Internationella kvinnodagen 2018

Båstad

På den Internationella kvinnodagen i Båstad den 8 mars gästades Båstadkretsen av Marianne Orsander som höll ett föredrag om ”Vad kvinnor har Båstadkommit”. I föredraget delade Marianne med sig av flera spännande berättelser om kvinnors livsöden på Bjäre.

 

Landskrona

På den Internationella kvinnodagen i Landskrona var flera Landskrona-fredrikor med och deltog i en manifestation för ”Lön Hela Dagen” vid Rådhustorget. Lön Hela Dagen, eller 16:02-rörelsen som den även kallas, är en kampanj som Fredrika Bremer Förbundet är med och driver tillsammans med projektarrangören Sveriges Kvinnolobby. Årligen uppmärksammar projektet löneskillnader mellan kvinnor och män.

För att läsa mer om Lön Hela Dagen, besök Sveriges Kvinnolobbys hemsida via denna länk! 

Klockan 18.00 samma dag hade Landskronakretsen arrangerat ett program med föredrag av universitetslektor Tina Mattsson från Lunds socialhögskola. Tina pratade om kön och maktrelationer samt utmaningar i socialt arbete. Ett 30-tal åhörare fick bland annat belyst följande frågeställningar: Hur fungerar könsmaktsrelationer? Vad betyder klass och etnicitet för socialt arbete? Hur kan man utveckla professionaliteten genom kritisk reflektion?

 

Stockholm

På kvällen den 7 mars uppmärksammades den Internationella kvinnodagen av Stockholm/Uppsalakretsen i och med releasen av den nya Herthatidningen. Releasen hölls på Bistro i centrala Stockholm och kvällen gästades av Carina Ohlsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i S-kvinnor, och  Jessika Roswall, riksdagsledamot för Nya Moderaterna.

De två gästerna deltog i en debatt med fokus på olika jämställdhetsfrågor som Fredrika Bremer Förbundet bedriver i sin verksamhet; bland annat jämställda löner, jämställda pensioner och en individualiserad föräldraförsäkring. Debatten modererades av Fredrika Bremer Förbundets ordförande Louise Lindfors.

 

Örnsköldsvik

Fredrika Bremer Förbundets Örnsköldsvikskrets var i år huvudarrangör för den Internationella kvinnodagen i Örnsköldsvik som detta år firandes på Sliperiet. Förbundskretsen arrangerar årligen aktiviteter för den 8 mars tillsammans med ett tiotal andra föreningar och undernamnet för årets evenemang var ”Tillsammans är vi starka”.

Dagen bestod av bland annat filmvisningar, vernissage, diskussioner och teater. Det genomgående temat för dagen var #metoo-rörelsen, sexuella trakasserier, och normbrytande beteende som valet av evenemangets undernamn grundar sig i.

En sammanfattande video om evenemanget på Sliperiet kan ses vi denna länk!

 

Kretsarnas årsmöten 2018

Båstad

Båstadkretsens årsstämma ägde rum onsdagen den 21 februari och hölls sedvanligt i Församlingsgården där väggarna, dagen till ära, var tapetserade med historik om arbetet med jämställdhet i Båstads kommun och skolor från 1979 och framåt.

Vid mötet valdes ny ordförande, då Ingela Bernhold valt att avgå. Hon blev varmt avtackad för sitt engagemang och intresse för kretsen. Hennes omfattande kontaktnät på Bjärehalvön har bidragit till många spännande föreläsningar för Båstadskretsen. Ingela kommer att kvarstå som styrelseledamot. Till ny ordförande valdes Margareta Lindgren, civilekonom, fredrika sedan 10 år, kassör i kretsstyrelsen och ordinarie ledamot i förbundets valberedning. Margareta hälsades välkommen till sitt nya uppdrag som hon tryggt övertar med mycket kunskap och stor idérikedom.

Till ny ordinarie styrelseledamot för 2 år valdes Nina Jönsson, civilingenjör med inriktning lantmäteri. Nina har alltid varit intresserad av frågor gällande natur, miljö och jämställdhet mellan kvinnor och män, och vill vara med och utveckla, förändra och förbättra samhället till att bli mer hållbart och jämställt/jämlikt. Efter avslutat årsmöte rapporterade styrelsen om fem Båstad-fredrikors deltagande i Södra kretsarnas årsmöte i Landskrona lördagen den 10 februari.

Som underhållning för kvällen fick medlemmarna i Båstadskretsen lyssna till Fredrika-sånger av Ulla-Carin Nyqvist och även ”litta” skånskt bygdemål av Daniel Rydsjö framfört av Ingela som också läste det tal hon hållit för sin far, som på sin tiden var en otroligt jämställd familjefar, på hans 80-års dag 1985.

 

Landskrona

Torsdagen den 22 februari hade Fredrika Bremer Förbundets Landskronakrets årsmöte i församlingslokalen Livsglädje. Efter valen har styrelsen för verksamhetsåret 2018 följande sammansättning: ordförande Kerstin Christensson, vice ordförande Ann-Sofie Mörne, suppleant Raija Öhrstedt, och ledamöterna Britt Nilsson, Sonia Anderson, Gunilla Persson och Eva Christensson.

Ann-Sofie Mörne avtackades som avgående ordförande samt Ulla Dellien som varit suppleant. Efter årsmötesförhandlingarna höll förbundsstyrelseledamoten Torbjörn Messing ett intressant och tänkvärt föredrag om mäns upplevelser av #metoo-uppropen, maskulinitetsnormer, samt hur uppropen kommer att förändra attityder.

 

Örnsköldsvik

På onsdagen den 7 februari hade Örnsköldsvikskretsen årsmöte på Ödbergska Gården. Årsmötesförhandlingarna leddes av Marianne Vincent och kretsens verksamhetsberättelse för 2017 presenterades. Ett tiotal kretsmöten redovisades i verksamhetsberättelsen, bland dessa kan nämnas filmkväll med The Danish Girl, utflykt till antikvariatet i Myre, studiebesök på residenset i Härnösand och föredrag om ekofeminism och ekosystemtjänster.

Bland övrig verksamhet märks kretsens två litteraturcirklar och en studiecirkel på temat genus och struktur. Kretsen har också tillsammans med Fredrika Bremer Förbundets Sundsvallkrets delat ut stipendier till ”Anna Wedholms Minne”.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen och Lisa Åhman valdes till ordförandeposten, som under en tid har stått tom i Örnsköldsvikkretsen. Agneta Söderlund fortsätter som kontaktperson för kretsen. Gäst för kvällen var Göte Nordmar, ordförande för Johan Ödbergsällskapet, som var där och berättade om Ödbergska gården.

#metoo-kravlista till ministern

#Metoo-kampanjen utlöste en stark och berättigad reaktion och följdes av kvinnoupprop från många områden . Detta förde med sig ett behov att följa upp vad som skett för en framtida fas av handling och uppföljning av alla de positiva förändringar i samhället som redan har avtecknat sig.

Representanter för 65#meetoo-uppropet arrangerade den 6 mars ett möte med Åsa Regnér, som regeringens ansvarige representant, på Historiska museet. Mer än 100 personer representerande ett urval av aktuella grupper,  liksom många från samhället i övrigt. Per Henrik Magnusson, vice styrelse ordförande i Fredrika Bremer Förbundet, och Gundla Järpe Magnusson, medlem i Fredrika Bremer Förbundet, närvarande vid överlämnandet av gruppernas förslag till Åsa Regnér.

Mötet inleddes genom att ministern vandrade runt och handhälsade på de närvarande. Därefter talade företrädare för ett urval av grupperna om sina historiska erfarenheter. Stämningen i rummet blev under detta varm och engagerad med uppmuntrande rop. Efter att sju representanter från de närvarande grupperna hade framträtt med sina tal överlämnades sju åtgärdsförslag som togs emot av ministern med ett varmt tack till alla som deltagit i detta initiativ med orden ”… det är min uppgift att göra ert arbete och era krav rättvisa.”

Att Åsa Regnér nästa dag hade lämnat sin ministerpost innebär att hennes efterträdare, Lena Hallengren, förväntas uppfylla regeringens uttalande kommande år. Det blir allas vår uppgift att följa upp denna viktiga process.

I DN Debatt-artikeln ”Här är vallöftena vi i metoo-uppropen vill se”  kan du läsa mer om de sju åtgärdsförslagen.

 

FBF deltar vid CSW62!

FBF deltar vid CSW62, Commission on the status of women, FN:s kvinnokommission.

På CSW möts varje år makthavare och organisationer från hela världen för att diskutera och samarbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter globalt. Varje år samlas FN:s medlemsländer i New York för att sätta globala mål och formulera åtgärder för att främja jämställdheten i världen. Parallellt med kommissionsmötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Varje år behandlas två teman, ett huvudtema och ett uppföljningstema. Temat för årets CSW är utmaningar och möjligheter i att uppnå jämställdhet och egenmakt hos landsbygdens kvinnor och flickor. Uppföljningstemat är kvinnor och media.

Vi kommer bland annat vara med och arrangera seminarier och samtal tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och med vår internationella samarbetsorganisation International Alliance of Women. Följ oss i våra sociala medier för löpande uppdateringar från CSW! #CSW62 #CSW2018

Läs mer om CSW här.

Läs Sveriges Kvinnolobbys written statement här.

Läs International Alliance of Women’s written statement här.

Sök praktik hos oss!

Vill du lära dig mer om opinionsbildning och kommunikation? Är du intresserad av jämställdhetsfrågor? Söker du praktik till hösten? Sök då till oss!

Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten, vårt kommunikationsarbete och är delaktig i organisationens projekt. Vi ser gärna att sökande har kompetens eller intresse inom kommunikation men viktigast är ett brinnande engagemang för jämställdhet. Praktiktjänstgöringen är varierande och innefattar även medlemskontakt och hantering av medlemsregister, arbete med våra stiftelser och att driva projekt och uppgifter som rör vårt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby. Det finns även möjlighet att skriva för vår tidning Hertha under praktikperioden.

Praktikplatsen är oavlönad och bör vara en del av din utbildning.

För frågor och mer information kontakta kansliet på kansli@fredrikabremer.se. Du kan även nå oss på telefonnummer: 0732–554400.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till kansli@fredrikabremer.se senast 15 april!

Välkommen på Hertharelease med valupptakt!

Den 7:e mars bjuder Fredrika Bremer Förbundet och Hertharedaktionen in till 8:e-marsupptakt OCH valupptakt!
Hertha har i vår tema VAL! Vad passar väl bättre än att vaka in valårets Internationella kvinnodag med frågor till politikerna inför höstens riksdagsval?

Kom och hör Jessica Polfjärd från Nya Moderaterna och Carina Ohlsson från Socialdemokraterna presentera sina svar på de jämställdhetspolitiska knäckfrågorna om ojämställda pensioner, föräldraförsäkringen, och #metoo.

Vi bjuder på bubbel (med eller utan alkohol), tilltugg och ett välfyllt Herthanummer med spännande läsning inför valet!

När: 7 mars, dörrarna öppnas kl. 17.30, programmet på scen börjar kl. 18.00.

Var: Bistro Östermalm (tidigare café Vurma), Birger Jarlsgatan 36 i Stockholm

Medverkande:
Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson och riksdagsledamot, Nya Moderaterna
Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor och riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Moderator: Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet

Evenemanget är gratis och öppet både för medlemmar och ickemedlemmar!

Anmälan: anmäl dig till info@fredrikabremer.se senast den 5 mars

Varmt välkommen!

Fredrika Bremer Förbundets Årsmöte 4–5 maj 2018

Fredrika Bremer Förbundets årsmöte 2018 anordnas på Nynäsgården i Nynäshamn. Förhandlingarna pågår kl. 09.00-14.00 den 5 maj.

I år kommer det även anordnas ett förmöte dagen innan årsmötet, den 4 maj kl. 16.00-18.00, då vi kommer hålla en workshop om förbundets fokusfrågor. Förmötet är frivilligt att delta i och avslutas med gemensam middag.

Fredrika Bremer Förbundet bjuder på mat och uppehälle, resan bokar du själv. Var gärna ute i god tid och boka klimatsmart! Reseräkningsblanketter delas ut på årsmötet så spara ditt kvitto om du vill ha reseersättning (gäller upp till max 1500 SEK/person). Om du bor i närheten av Nynäshamn eller i Stockholm uppskattar vi om du bokar utan övernattning om det är möjligt. Pendeltåget från Stockholm tar cirka 50 minuter och går två gånger i timmen. Frukost serveras till de som övernattar, förmiddagskaffe och lunch serveras till alla som deltar i mötet. Självklart kan du även delta i förmötet och middagen den 4 maj även om du inte bor över på Nynäsgården!

Anmäl dig senast den 31 mars via Föreningshuset. Har du glömt lösenordet för att logga in på ”Min sida”? Ange den mejladress du uppgav när du blev medlem så får du ett nytt lösenord skickat till din mejl. Ring gärna kansliet om du har några frågor eller har problem med din anmälan: 0732-55 44 00 eller mejla på kansli@fredrikabremer.se.

Skriftliga motioner och nomineringar till BRA-pris och Årets Fredrika (dessa kan även nomineras i mötet) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 mars. Mejla handlingarna till kansli@fredrikabremer.se.

Årsmöteshandlingar kommer i år att skickas ut digitalt via epost till de som anmält sig till mötet, senast den 24 april.

Kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen

Lönegapet mellan kvinnor och män är 12 procent. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar får betalt för sitt arbete klockan 16:02. Idag avslöjades det nya klockslaget vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 50 400 kronor. 16:02-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

– Kvinnors lägre löner är ett uttryck för ett samhälle där kvinnor värderas lägre än män. Det är dags att regeringen och arbetsmarknadens parter slutar upprätthålla löneskillnaderna och gemensamt tar ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för sex år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:02. Med den förändringstakten (1,8 minuter per år) når vi jämställda löner först om 32 år – år 2050.

För att öka takten ställer 16:02-rörelsen fyra gemensamma krav:

  1. Jämställd föräldraförsäkring.
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Inför och på Internationella kvinnodagen 8 mars genomförs manifestationer för jämställda löner över hela landet. Mer information om hur du kan delta finns på Lön hela dagens kampanjsida.

Kampanjen baseras på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik.

Bakom Lön hela dagen står 16:02-rörelsen:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, FTF – facket för försäkring och finans, Försvarsförbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.