Verksamhet hösten 2017

 

Diskussionskväll med vår förbundsordförande Louise Lindfors
Tid: 21 september, kl. 18:30
Plats: Krylbo församlingshem
Pris: 120 kronor för medlemmar, 150 kronor för icke medlemmar och 50 kronor för enbart föredrag.
Anmälan senast 18 september.

Jenny Gotthardsson från Boliden Mineral i Garpenberg berättar om sitt arbete
Tid: 19 oktober, kl. 18:30
Plats: Krylbo församlingshem
Pris: 120 kronor för medlemmar, 150 kronor för icke medlemmar och 50 kronor för enbart föredrag.                                                                                                                                                       Anmälan senast 16 oktober.

”Det upplysta ögonblicket”                                                                                                               Ulrika Björk, fil.dr. vid Södertörns Högskola, presenterar filosoferna Hanna Arendt, Ellen Key och Rahel Varnhagen von Enses berlinska salong.
Tid: 30 november, kl. 18:30
Plats: Krylbo församlingshem
Pris: 120 kronor för medlemmar, 150 kronor för icke medlemmar och 50 kronor för enbart föredrag.                                                                                                                                                             Anmälan senast 27 november.

Anmälan till träffarna gör du till Kerstin Sahlqvist tel: 0226 – 611 83 eller Kerstin Lindgren tel: 0226 – 559 21.

Medlemsavgiften betalas nu direkt till förbundet. Inbetalningskort skickas ut.

Kontakt: kansli@fredrikabremer.se

Kontaktperson

Margareta Nord, mobil: 070-659 64 87