Om kretsen

Kretsen bildades 1921 och var mycket aktiv med att samla in pengar för olika ändamål, bl a till böcker, som blev stommen till Båstads första bibliotek. De senaste åren har kretsen haft ca 80 medlemmar, varav några män. De äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta på 1970-talet. Veteranerna blev medlemmar på 1950-talet och de nyaste 2015. Båstad bildar tillsammans med Landskrona Södra kretsarna, som har årsmötet förlagt växelvis till de båda orterna. Kretsen har visst samarbete med Apelrydsskolan och tilldelar varje år en elev ett bokstipendium.
Kretsen ordnar årligen åtta medlemsmöten med föredrag eller underhållning samt förtäring.

Våra aktiviteter affischeras runt om i kommunen och är med i Båstads kulturkalender. Även icke medlemmar hälsas välkomna!

Följ oss på Facebook!

Verksamhet Våren 2018

Är den afrikanska kvinnolitteraturen frigörande?
Torsdagen 18 januari kl 18.30 OBS. Församlingsgården
Ingrid Björkman, docent i litteraturvetenskap
Förtäring och lotterier                             

Södra kretsarnas årsmöte   
Lördagen 10 februari i  Landskrona
Förtäring                                                                                    

Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar
Onsdagen 21 februari kl 18.30 OBS. Församlingsgården
Förtäring och lotterier

Skulle du rösta på henne?
Onsdagen 21 mars kl 18.30 OBS. Församlingsgården
Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Förtäring och lotterier

Kortfilmer om kvinnor på Skarhults slott
Onsdagen 11 april kl 18.30 OBS. Församlingsgården
Förtäring och lotterier                                                             

Utfärd till KVS-museet i Vejbystrand
Onsdagen OBS 16 maj. Samling vid kommunhusets parkering kl 13
Kaffestund

 Avgift per gång: 50 kr inkl förtäring.
(vid utflykt ingår även transport och ev entréavgift
)                                        

Kontaktperson

Margareta Lindgren, etalindgren@yahoo.se