Om kretsen

Kretsen bildades 1921 och var mycket aktiv med att samla in pengar för olika ändamål, bl a till böcker, som blev stommen till Båstads första bibliotek. De senaste åren har kretsen haft ca 80 medlemmar, varav några män. De äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta på 1970-talet. Veteranerna blev medlemmar på 1950-talet och de nyaste 2015. Båstad bildar tillsammans med Landskrona Södra kretsarna, som har årsmötet förlagt växelvis till de båda orterna. Kretsen har visst samarbete med Apelrydsskolan och tilldelar varje år en elev ett bokstipendium.
Kretsen ordnar årligen åtta medlemsmöten med föredrag eller underhållning samt förtäring.

Våra aktiviteter affischeras runt om i kommunen och är med i Båstads kulturkalender. Även icke medlemmar hälsas välkomna!

Verksamhet

Husmorstips på mitt vis – Mariann Ehde-Frick
Tid: 18 januari, kl. 19:00
Plats: Församlingsgården
Pris: 50 kr inklusive förtäring

Årsmöte Södra kretsarna
Tid: 11 februari, kl. 10:30
Plats: Församlingsgården
Pris: 50 kr inklusive förtäring (anmälan krävs)

Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar
Tid: 23 februari, kl. 19:00
Plats: Församlingsgården
Pris: 50 kr inklusive förtäring

Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?
Tid: 15 mars, kl. 19:00
Plats: Församlingsgården
Pris: 50 kr inklusive förtäring

Digitalisering och jämställdhet
Tid: 20 april, kl. 19:00
Plats: Församlingsgården
Pris: 50 kr inklusive förtäring

Guidad promenad längs Agardhsgatan
Tid: 13 maj, kl. 13:00
Plats: Samling vid korsningen Köpmansgatan/Agardhsgatan
Pris: 50 kr inklusive förtäring

Kontaktperson

Margareta Lindgren, etalindgren@yahoo.se