Om kretsen

Kretsen bildades 1921 och var mycket aktiv med att samla in pengar för olika ändamål, bl a till böcker, som blev stommen till Båstads första bibliotek. De senaste åren har kretsen haft ca 80 medlemmar, varav några män. De äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta på 1970-talet. Veteranerna blev medlemmar på 1950-talet och de nyaste 2015. Båstad bildar tillsammans med Landskrona Södra kretsarna, som har årsmötet förlagt växelvis till de båda orterna. Kretsen har visst samarbete med Apelrydsskolan och tilldelar varje år en elev ett bokstipendium.
Kretsen ordnar årligen åtta medlemsmöten med föredrag eller underhållning samt förtäring.

Våra aktiviteter affischeras runt om i kommunen och är med i Båstads kulturkalender. Även icke medlemmar hälsas välkomna!

Följ oss på Facebook!

Verksamhet hösten 2018

Utflykt till Apelrydsskolan
Onsdagen 5 september. Samling vid kommunhusets parkering kl 13.00. Vi samåker.
Rektor Andreas Karlsson informerar.
Kaffestund

Kränkt? Trakasserad? Diskriminerad?   
Onsdagen 10 oktober kl. 18.30. Församlingsgården.
Karin Törnström, jurist och utbildare.
Förtäring och Lotterier                                                                                  

Benskörhet. Profylax och behandling.
Onsdagen 7 november kl. 18.30. Församlingsgården.
Beata Dudarenko, geriatriker och överläkare.
Förtäring och lotterier

Sång och musik med elever från Apelryd.
Onsdagen 12 december kl 18.30. Församlingsgården
Julkaffe och lotterier

 Avgift per gång: 50 kr inkl förtäring.
(vid utflykt ingår även transport och ev entréavgift
)                                        

Kontaktperson

Margareta Lindgren, etalindgren@yahoo.se