Om kretsen

Kretsen bildades 1921 och var mycket aktiv med att samla in pengar för olika ändamål, bl a till böcker, som blev stommen till Båstads första bibliotek. De senaste åren har kretsen haft ca 80 medlemmar, varav några män. De äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta på 1970-talet. Veteranerna blev medlemmar på 1950-talet och de nyaste 2015. Båstad bildar tillsammans med Landskrona Södra kretsarna, som har årsmötet förlagt växelvis till de båda orterna. Kretsen har visst samarbete med Apelrydsskolan och tilldelar varje år en elev ett bokstipendium.
Kretsen ordnar årligen åtta medlemsmöten med föredrag eller underhållning samt förtäring.

Våra aktiviteter affischeras runt om i kommunen och är med i Båstads kulturkalender. Även icke medlemmar hälsas välkomna!

Följ oss på Facebook!

Verksamhet Våren 2019

Torsdag, 17:e Januari 

Föreläsning av Christina Merker-Siesjö, som 2017 utsågs till årets BWP (Business and Professional Women i Sverige). Hon leder ett integrationsprojekt för utlandsfödda kvinnor i Malmö. Mer än 30 personer är sysselsatta inom kafé, lokalvård och catering.

Lördag, 9:e februari

I början av februari är det dags för Södra kretsarnas årsmöte, denna gång i Båstad. Efter förhandlingarna blir det samvaro och lunch.

Torsdag, 21:a februari 

Senare i februari är det tid för Båstadkretsens årsmöte. Efter förhandlingarna blir det lite frågesport om kvinnohistoria.

Torsdag, 21:a mars

I mars kommer Ingrid Persson Skog och berättar om kvinnorna som gett namn åt Tösatågen och om ytterligare intressanta skånskor.

Onsdag, 24:e april

I april får vi besök av Åsa Hagberg från Förslöv, som berättar om sin farmors livsöde. Det var en kvinna som vände sorg och fattigdom till en blomstrande trädgård i Ammarnäs. Åsa  kommer också att framföra några egna sånger.

Onsdag, 15:e maj

I maj gör vi ett studiebesök på Fontänhuset i Båstad. Där bedrivs rehabilitering för personer, som mår dåligt och har svårt att få ihop sin livssituation. Man erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och fokuserar på personernas friska sidor.

Välkomna!

 Avgift per gång: 50 kr inkl förtäring.
(vid utflykt ingår även transport och ev entréavgift
)                                        

Kontaktperson

Margareta Lindgren, etalindgren@yahoo.se