FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS GÖTEBORGSKRETS  2019
Efter att ha varit vilande ett antal år återupptogs kretsen i Göteborg genom ett officiellt årsmöte den 19 januari 2019.
Det kändes viktigt att även Göteborg med många medlemmar, ett 90-tal, också skulle ha en aktiv krets. Kretsen kommer regelbundet att bjuda in till olika aktiviteter som bidrar till mer kunskap kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Vårt fokus ligger helt i linje med Fredrika Bremer-förbundets anda men med en ytterligare fördjupning:
  • Fler kvinnor där makten finns!
  • Fler män där barnen finns!
  • Jämställda löner och pensioner!
  • Rätt att bestämma över sin egen kropp!
Under våren 2019 har kretsen tagit del i och informerat om ett antal aktiviteter. Vi deltog i demonstrationen ”Lön för hela dagen” på Götaplatsen och firade 8 mars genom att samla ett antal medlemmar på Operan och följa föreställningen ”Fritjofs saga”.  Strax före sommaren samlades vi på Världskulturmuseet och lyssnade på Ebba Witt Brattström som berättade om sin senaste bok ”Historiens metoo-vrål”.
Vill du ha ytterligare information om vår verksamhet eller specifika delar av den? Har du tips eller tankar kring något som du anser kretsen borde ta del av? Hör av dig till oss! goteborg@fredrikabremer.se.

PROGRAM HÖSTEN 2019

26-29 September
deltar Göteborgskretsen tillsammans med Förbundet på Bokmässan i Feministiskt Perspektivs monter D03:27. Förutom att sälja förbundets planscher och böcker kommer vi att lämna ut vår värvningsbroschyr, sälja ny bok ”Så här kan vi inte ha det” där FBs Göteborgskrets är omskriven.
19 Oktober
håller vi ett heldagsseminarium och firar rösträtten 100 år med bl a Sarah Mohammad, Barbro Jönsson, Astrid Askberger m fl. Temat spänner från rösträttskampen till rätten att bestämma över sin egen kropp. Vi hoppas att vi även får se några av er från de andra kretsarna.

 

Göteborgskretsens styrelse: Agneta Elvin (ordförande), Elizabeth Frey, Birgitta Lindholm, Matilda Halldén, Malin Weijer, Anna Wallin och Johanna Smedberg.