FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS GÖTEBORGSKRETS  2019

Göteborgskretsens styrelse: Agneta Elvin (ordförande), Elizabeth Frey, Birgitta Lindholm, Matilda Halldén, Malin Weijer, Anna Wallin och Johanna Smedberg.

Kontaktperson

Agneta Elvin: 070-325 26 21, agnetaelvin@gmail.com