FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS JÖNKÖPINGSKRETS  2019

Jönköpingskretsens styrelse: Helena Perlerot (ordförande), Johanna Buchalle, Åsa Lönander och Gudrun Spilsbury.

Kontaktperson

Helena Perlerot: heldan@telia.com, 070-386 72 10