Om kretsen

Landskronafredrikorna har haft en lång och kulturellt rik verksamhet bakåt i tiden. Vi erbjuder föredrag i många olika ämnen som rör jämställdhet och kvinnohistoria. I många sammanhang är kvinnor även idag underrepresenterade och därför vill vi samarbeta med andra kvinnoföreningar för att detta skall förändras.  Kvinnors villkor, tolkning och tänkande bör få mer genomslag i samhället. Men även jämställdhet för män ingår i Fredrika Bremers verksamhet, vilket är unikt.

Alla är VÄLKOMNA! att besöka oss vid något föredrag eller annat möte i Landskrona för att framföra något eller bara sitta och lyssna.

Just nu befinner vi oss i en spännande omvandlingsprocess. De i förbundet centralt är mycket aktiva och numera är inte rörelsen bestående av en enda generation, vilket ökar bredd och kompetens. Vi tror att om vi som grupp i kretsen fungerar socialt kommer vår verksamhet att blomstra. Det är meningen att deltagarna skall kunna använda sin egen speciella förmåga och att vi fungerar som medmänniskor. Det är en poäng med olikhet och det är en poäng att också ha roligt när man arbetar allvarligt.

Det finns många sammanhang där män och kvinnor borde arbeta mer i kompanjonskap och kvinnolönernas ställning i systemen är oacceptabel i ett civiliserat samhälle. Dessutom har det nya pensionssystemet visat sig missgynna kvinnor.  Vi står i samhället inför oanade problem och vi idag kan konstatera  att kvinnors löner och pensioner är en nonchalerad och kraftigt misskött fråga. Givetvis diskuterar vi även många andra frågor.

För mer än 100 år sedan var krafter igång för att även kvinnor skulle få rösträtt. I själva verket var det redan vid mitten av 1800-talet som rörelsen hade börjat. Det dröjde till 1921 tills det verkligen genomfördes. Är vi i en liknande situation idag och vilken stor fråga motsvarar tyngden i rösträttsfrågan? Är det kvinnors löner och pensioner som är ett stort hinder för ett rättvist samhälle? Fredrika Bremer-förbundet har denna fråga på agendan.

Ann-Sofie Mörne, ordförande i Landskronakretsen

ann sofie    Kerstin 2015    12312391_10153187445157823_1182599733_n    Sonia Andersson landskrona

På bilderna från vänster: Ann-Sofie Mörne, Kerstin Christensson , Britt Nilsson och Sonia Anderson

Verksamhet hösten 2017

Heidi Avellan föreläser
Höstsäsongen inleds måndagen den 18 september kl. 18.00 på Siriusrestaurangen. Heidi Avellan, som är politisk chefredaktör för Sydsvenskan/HD, är vår gästföreläsare.
Kostnad med förtäring 150kr.
Anmälan senast 14 september.

Information från Swedbank – Den digitala banken
Måndagen den 16 oktober kl. 18.00 på Siriusrestaurangen samlas vi för höstens andra program. En representant från Swedbank kommer att lämna intressant och värdefull information om: Den digitala banken.
Kostnad med förtäring 150kr.
Anmälan senast 12 oktober.

Författarbesök – Åsa Moberg
Tisdagen den 7 november har vi bokat författaren och journalisten Åsa Moberg. Vi samlas på Stadsbiblioteket kl. 18.00 i bibliotekets hörsal i entréplanet. Åsa kommer att berätta om: Att skriva sitt liv – om sin senaste självbiografiska bok och andra böcker.
Föredraget är ett samarrangemang med Biblioteket.
Kostnad med förtäring 150kr.
Anmälan senast 3 november

Julfest
Tisdagen den 12 december kl. 18.00 på Siriusrestaurangen samlas vi för den årliga julfesten.
Christina Vigre Lundius, som är läkare, är vår föreläsare. Christina är bl a verksam inom Rotarys läkarbank och kommer att berätta om: Så länge det behövs … som jeepläkare i Kenya.
Luciatåg med barn. Ta gärna med vinst till jullotteriet.
Kostnad med förtäring 200kr. Måltiden består av en julbuffé.
Anmälan senast 8 december.

Om man efter föredragen önskar delta i trivsam eftersits med förtäring är det nödvändigt med föranmälan. Ingen kostnad för enbart föredrag. Ta gärna med gäster. Även icke-medlemmar är välkomna.

Anmälan till Kerstin Christensson kerstin.christensson@­telia.com eller

Gull-Britt Hansson tel. 0418-179 68 214hansson@telia.com

Lunchträffar
Vi fortsätter även i höst med att träffas för att äta och samtala under trevliga former.
Lunchmötena genomför vi på Restaurang Fellini vid Rådhustorget i Landskrona de sista fredagarna i september, oktober och november (29/9, 27/10, 24/11) Vi samlas kl. 13.00. OBS! Ingen föranmälan. Var och en väljer utifrån dagens meny och betalar enskilt.

 

Kontaktperson

Ann-Sofie Mörne, ann-sofie@morne.se