STYRELSEN FÖR FREDRIKA BREMER-FÖRBUNDETS LANDSKRONAKRETS 2019

 

Landskronafredrikorna har en lång och kulturellt rik verksamhet bakåt i tiden och är fortfarande en aktiv krets, som erbjuder möjlighet till kunskapsinhämtande kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, i Fredrika Bremer Förbundets anda. Flera gånger per år bjuder vi in aktuella och intressanta föredragshållare och håller öppna föreläsningar om framförallt jämställdhet. Vi gör även studiebesök, går på teater och bio och inte minst arrangerar manifestationer t.ex. vid Internationella Kvinnodagen och Lön hela Dagen. Vi tycker det är viktigt att vi har trevligt när vi är tillsammans

Alla är VÄLKOMNA! att besöka oss vid något föredrag eller annat möte i Landskrona för att framföra något eller bara sitta och lyssna.

Just nu befinner vi oss i en spännande omvandlingsprocess. De i förbundet centralt är mycket aktiva och numera är inte rörelsen bestående av en enda generation, vilket ökar bredd och kompetens. Vi tror att om vi som grupp i kretsen fungerar socialt kommer vår verksamhet att blomstra. Det är meningen att deltagarna skall kunna använda sin egen speciella förmåga och att vi fungerar som medmänniskor. Det är en poäng med olikhet och det är en poäng att också ha roligt när man arbetar allvarligt.

Det finns många sammanhang där män och kvinnor borde arbeta mer i kompanjonskap och kvinnolönernas ställning i systemen är oacceptabel i ett civiliserat samhälle. Dessutom har det nya pensionssystemet visat sig missgynna kvinnor.  Vi står i samhället inför oanade problem och vi idag kan konstatera  att kvinnors löner och pensioner är en nonchalerad och kraftigt misskött fråga. Givetvis diskuterar vi även många andra frågor.

För mer än 100 år sedan var krafter igång för att även kvinnor skulle få rösträtt. I själva verket var det redan vid mitten av 1800-talet som rörelsen hade börjat. Det dröjde till 1921 tills det verkligen genomfördes. Är vi i en liknande situation idag och vilken stor fråga motsvarar tyngden i rösträttsfrågan? Är det kvinnors löner och pensioner som är ett stort hinder för ett rättvist samhälle? Fredrika Bremer-förbundet har denna fråga på agendan.

Besök gärna vår Facebook-sida!

Program hösten 2019 

Julfest med kvinnohistoriskt quiz

Måndagen den 9 december kl. 18.00 samlas vi på Siriusrestaurangen för den årliga julfesten. Vi börjar med en välsmakande jul buffé´. Därefter ca 19.00 kommer vår gäst Eva Bonde att presentera ett trevligt quiz som har ett kvinnohistoriskt tema. Eva är journalist samt chefredaktör och grundare av tidningen Historiskan, som i sitt innehåll fokuserar på olika kvinnohistoriska ämnen. Små trevliga vinster utlovas till de som får bäst resultat på quizet!

Medtag gärna en liten vinst till vårt sedvanliga lotteri.

Anmälan senast 4 december. Kostnad med förtäring 200kr.

 

Om man innan föredragen önskar delta i trivsam samvaro med förtäring är det nödvändigt med föranmälan.

Ta gärna med gäster. Även icke medlemmar är välkomna!

 

Anmälan kan göras på följande sätt till:

Kerstin Christensson  kerstinchristensson@gmail.com

Gull-Britt Hansson tel. 0418-179 68    214hansson@telia.com

Bankgiro 842-2941 (Fredrika Bremerförbundets Landskronakrets)

Swish 123 381 23 28 (Fredrika Bremerförbundets Landskronakrets)

OBS! När ni föranmäler och betalar kretsmötets kostnad via bankgiro eller swish, ska ni i meddelandefältet skriva ert namn samt datum för mötet.

Vid kretsmötena går det att betala kontant eller med swish.

 

Lunchträffar

Vi fortsätter även i höst med att träffas för att äta och samtala under trevliga

former. Lunchmötena genomför vi på Restaurang Fellini vid Rådhustorget i Landskrona den sista fredagen i månaderna september, oktober och november (27/9, 25/10 och 29/11). Vi samlas kl.13.00. OBS! Ingen föranmälan. Var och en väljer utifrån dagens meny och betalar enskilt.

 

Välkommen till våra program!

Adresser i Landskrona:

Siriusrestaurangen: Borgmästargatan 8, Landskrona

Restaurang Fellini; Rådhustorget 9, Landskrona

Puls Arena i Landskrona: Varggatan 17; Från Landskrona station tag buss linje 1 mot Koppargården, hållplats Skogen

Restaurang Harrys i Landskrona: Rådhusgatan 3 (vid Rådhustorget)

 

 Medlemskap:

Årsavgift 280kr, studerande 140kr, familjemedlem 20kr

 

Landskronakretsens styrelse

Ordförande: Kerstin Christensson   070 87 22 807

kerstinchristensson@gmail.com

Vice ordförande: Ann-Sofie Mörne    0418-43 28 20

/073 33 42 297

ann-sofie@morne.se

Sekreterare: Britt Nilsson 0418-175 55/ 070 60 62 429

britt.l.nilsson@telia.com

Kassör: Marianne Oxensjö    070 33 77 153

marianne.glumslov@gmail.com

Ledamot: Gunilla  Persson 0418-244 34 /076 84 96 626

gphudvard@hotmail.com

Ledamot: Jelena Dojcinovic    070 23 59 550

jelena.d@me.com

Ersättare: Eva Christensson    070 32 07 973

eva243304@hotmail.com

Ersättare: Raija Öhrstedt   070 72 73 807

raijaohrstedt@hotmail.com

Ersättare: Ingvor Persson   076 02 21 804

ingvor.g.persson@gmail.com

Ansvarig för medlemsregistret: Kerstin Christensson