Om kretsen

Landskronafredrikorna har haft en lång och kulturellt rik verksamhet bakåt i tiden. Vi erbjuder föredrag i många olika ämnen som rör jämställdhet och kvinnohistoria. I många sammanhang är kvinnor även idag underrepresenterade och därför vill vi samarbeta med andra kvinnoföreningar för att detta skall förändras.  Kvinnors villkor, tolkning och tänkande bör få mer genomslag i samhället. Men även jämställdhet för män ingår i Fredrika Bremers verksamhet, vilket är unikt.

Alla är VÄLKOMNA! att besöka oss vid något föredrag eller annat möte i Landskrona för att framföra något eller bara sitta och lyssna.

Just nu befinner vi oss i en spännande omvandlingsprocess. De i förbundet centralt är mycket aktiva och numera är inte rörelsen bestående av en enda generation, vilket ökar bredd och kompetens. Vi tror att om vi som grupp i kretsen fungerar socialt kommer vår verksamhet att blomstra. Det är meningen att deltagarna skall kunna använda sin egen speciella förmåga och att vi fungerar som medmänniskor. Det är en poäng med olikhet och det är en poäng att också ha roligt när man arbetar allvarligt.

Det finns många sammanhang där män och kvinnor borde arbeta mer i kompanjonskap och kvinnolönernas ställning i systemen är oacceptabel i ett civiliserat samhälle. Dessutom har det nya pensionssystemet visat sig missgynna kvinnor.  Vi står i samhället inför oanade problem och vi idag kan konstatera  att kvinnors löner och pensioner är en nonchalerad och kraftigt misskött fråga. Givetvis diskuterar vi även många andra frågor.

För mer än 100 år sedan var krafter igång för att även kvinnor skulle få rösträtt. I själva verket var det redan vid mitten av 1800-talet som rörelsen hade börjat. Det dröjde till 1921 tills det verkligen genomfördes. Är vi i en liknande situation idag och vilken stor fråga motsvarar tyngden i rösträttsfrågan? Är det kvinnors löner och pensioner som är ett stort hinder för ett rättvist samhälle? Fredrika Bremer Förbundet har denna fråga på agendan.

ann sofie    Kerstin 2015    12312391_10153187445157823_1182599733_n    Sonia Andersson landskrona

På bilderna från vänster: Ann-Sofie Mörne, Kerstin Christensson , Britt Nilsson och Sonia Anderson

Verksamhet våren 2018

Södra kretsarnas årsmöte i Landskrona
Vårsäsongen inleds lördagen den 10 februari kl. 11.00 Konsthallens kafé. Årsmötet inleds med lättare förtäring samt kaffe/te med liten kaka. Förbundsstyrelseledamoten Ann-Sofie Malmgren informerar om aktuella förbundsfrågor. Kostnad: Med förtäring 130kr. Anmälan senast 6 februari.

Årsmöte med efterföljande program
Landskronakretsens årsmöte äger rum torsdagen den 22 februari kl. 18:00 i församlingslokalen Livsglädje, Almstigen 8 i LandskronaFörst har vi årsmöte med sedvanliga programpunkter. Därefter kommer förbundsledamoten Torbjörn Messing att tala om: Mäns upplevelser av #Me Too uppropen/debatten samt övriga frågor med anknytning till detta ämne. Kostnad: Med förtäring 150kr. Anmälan senast 17 februari.

Internationella kvinnodagen 8 mars
Torsdagen den 8 mars samlas vi på Stadsbiblioteket kl. 18.00 i bibliotekets hörsal på entréplanet för att fira kvinnodagen. Inbjuden föreläsare är universitetslektor Tina Mattsson från Socialhögskolan i Lund. Hon kommer att tala om: Kön och maktrelationer samt utmaningar i socialt arbete. Föredraget är ett samarrangemang med Biblioteket. Kostnad: Med förtäring 150kr. Anmälan senast 3 mars. (enbart föredrag: föranmäl er gärna till Biblioteket biblioteketvuxen.program@landskrona.se eller 0418-473500

Aprilmöte med valdebatt
Tisdagen den 17 april samlas vi kl. 18.00 i Siriusrestaurangen för den sedvanliga valdebatten, som Landskronakretsen brukar anordna vid valår. Kvinnliga företrädare för partierna i Landskrona deltar. Moderator för debatten är Gertrud Elisabet Bohlin, Ven. Fundera gärna över lämpliga frågor!  Efter mötet äter vi lättare förtäring i restaurangen. Kostnad: Med förtäring 150kr. Anmälan senast 12 april.

Vårfest
Måndagen den 21 maj kl. 18.00 samlas vi för den årliga vårfesten i Pumphusets restaurang, Borstahusen. Kvällens tema är: ”Ung i Landskrona kan”. Föredrag och musikunderhållning. Medtag gärna vinst till lotteriet. Kostnad: Med förtäring 200kr. Måltiden består av en laxtallrik och därefter kaffe/te med kaka. Anmälan senast 17 maj.

Om man efter föredragen önskar delta i trivsam eftersits med förtäring är det nödvändigt med föranmälan. Enbart föredrag kostar 50kr.

Ta gärna med gäster. Även icke medlemmar är välkomna.

Anmälan till Gunilla Persson 0768 496626 gphudvard@­hotmail.com eller

Gull-Britt Hansson tel. 0418-179 68 214hansson@telia.com

Lunchträffar

Vi fortsätter även i vår med att träffas för att äta och samtala under trevliga former.

Lunchmötena genomför vi på Restaurang Fellini vid Rådhustorget i Landskrona den sista fredagen i januari, i februari och i april (26/1, 23/2 27/4) Vi samlas kl. 13.00. OBS! Ingen föranmälan. Var och en väljer utifrån dagens meny och betalar enskilt.

Välkommen till våra program!

Kontaktperson

Ann-Sofie Mörne, ann-sofie@morne.se