Om kretsen

till hemsMan söker sig till Fredrika Bremer Förbundet för att man har ett intresse för jämställdhetsfrågor. I kretsen delar man det gemensamma intresset och det ger en gemenskap. Vi ser att Fredrika Bremer Förbundet fortfarande har en viktig uppgift som granskare i viktiga samhällsfrågor. Det kan gälla jämställdhetsfrågor t.ex. i massmedia, samhällsplanering och familjepolitik.

Vi tycker det är viktigt att vi har trevligt när vi är tillsammans och att arbeta för jämställdhet ger oss stimulans. Vi anordnar kulturella evenemang och bjuder in intressanta föreläsare. Genom att tillsammans lära oss mera om hur kvinnor haft det förr och hur kvinnans situation är idag ökar vi vår kunskap i jämställdhetsfrågor. Av det skälet har vi också en studiecirkel, där vi för närvarande läser Ulrika Knutsons bok om Fogelstagruppen.

Kretsen har funnits i 110 år och är en av de äldsta i landet. Kretsen har firat detta genom att bjuda in Barbro Hedvall som föreläsare och genom att anordna en guidad tur för medlemmarna för att bese skulpturer i Linköpings innerstad och avsluta med lunch.

FBF Linköpingskretsen
Styrelsen

Följ oss på Facebook!

VERKSAMHET HÖSTEN 2017

 

Unionens arbete för ett jämställt och inkluderande arbetsliv                                             Föreläsning med Martin Isotalo, ansvarig för jämställdhetsarbetet inom Unionen.                         Tid: onsdag 1 november, kl. 17:00                                                                                                            Plats: Unionens kontor på Ågatan 40

Anmäl till: Margaretha Aronson. tel: 0709-14 95 72 eller mail: margaretha.aronson@hotmail.com senast den 25/10.                                                                                                                                                                                                              

Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till Linköpingskretsens årsmöte för 2017 finner du här

Kontaktperson

Margaretha Aronsson, margaretha.aronson@hotmail.se, telefon: 013: 15 44 47, mobil: 0709-14 95 72