Om kretsen

till hemsMan söker sig till Fredrika Bremer Förbundet för att man har ett intresse för jämställdhetsfrågor. I kretsen delar man det gemensamma intresset och det ger en gemenskap. Vi ser att Fredrika Bremer Förbundet fortfarande har en viktig uppgift som granskare i viktiga samhällsfrågor. Det kan gälla jämställdhetsfrågor t.ex. i massmedia, samhällsplanering och familjepolitik.

Vi tycker det är viktigt att vi har trevligt när vi är tillsammans och att arbeta för jämställdhet ger oss stimulans. Vi anordnar kulturella evenemang och bjuder in intressanta föreläsare. Genom att tillsammans lära oss mera om hur kvinnor haft det förr och hur kvinnans situation är idag ökar vi vår kunskap i jämställdhetsfrågor. Av det skälet har vi också en studiecirkel, där vi för närvarande läser Ulrika Knutsons bok om Fogelstagruppen.

Kretsen har funnits i 110 år och är en av de äldsta i landet. Kretsen har firat detta genom att bjuda in Barbro Hedvall som föreläsare och genom att anordna en guidad tur för medlemmarna för att bese skulpturer i Linköpings innerstad och avsluta med lunch.

FBF Linköpingskretsen
Styrelsen

VERKSAMHET

Författarträff med Katarina Genar
Tid: torsdag 23 mars, kl. 18:30
Plats: Hagdahlska huset

Guidning och sopplunch på Norrköpings konstmuseum
Tid: söndag 9 april, kl. 13:00 (guidning börjar kl. 14:00)
Plats: Norrköpings konstmuseum
Föranmälan senast 4 april, pris ca 60kr
För samåkning kontakta Margaretha Aronsson (för kontaktuppgifter se nedan)

Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till Linköpingskretsens årsmöte för 2017 finner du här

Kontaktperson

Margaretha Aronsson, margaretha.aronson@hotmail.se, telefon: 013: 15 44 47, mobil: 0709-14 95 72