Om kretsen

till hemsMan söker sig till Fredrika Bremer Förbundet för att man har ett intresse för jämställdhetsfrågor. I kretsen delar man det gemensamma intresset och det ger en gemenskap. Vi ser att Fredrika Bremer Förbundet fortfarande har en viktig uppgift som granskare i viktiga samhällsfrågor. Det kan gälla jämställdhetsfrågor t.ex. i massmedia, samhällsplanering och familjepolitik.

Vi tycker det är viktigt att vi har trevligt när vi är tillsammans och att arbeta för jämställdhet ger oss stimulans. Vi anordnar kulturella evenemang och bjuder in intressanta föreläsare. Genom att tillsammans lära oss mera om hur kvinnor haft det förr och hur kvinnans situation är idag ökar vi vår kunskap i jämställdhetsfrågor. Av det skälet har vi också en studiecirkel, där vi för närvarande läser Ulrika Knutsons bok om Fogelstagruppen.

Kretsen har funnits i 110 år och är en av de äldsta i landet. Kretsen har firat detta genom att bjuda in Barbro Hedvall som föreläsare och genom att anordna en guidad tur för medlemmarna för att bese skulpturer i Linköpings innerstad och avsluta med lunch.

FBF Linköpingskretsen
Styrelsen

Följ oss på Facebook!

VERKSAMHET hösten 2018

24 oktober kl. 18.30 
Vi går på bio tillsammans och ser en film av Teresia Björk. En film gjord utifrån alla föreställningar i Teresia Björks triologi om Siri Derkerts liv och konstnärskap.
Önskar Du samåkning kontakta Elaine Christensen, mobil: 0738066366 senast 23 oktober.

2 december kl. 16.00   
Nicolaikören sjunger i Tanneforskyrkan, Linköping. Vi samlas utanför kyrkan 15.30.
Välkomna!

6 februari kl. 18.00
Du kallas till årsmöte på Hagdahlska huset vid Stora Torget i Linköping.

Kontaktperson

Margaretha Aronsson, margaretha.aronson@hotmail.se, telefon: 013: 15 44 47, mobil: 0709-14 95 72