Om kretsenFredrika Bremer jämställdhet örnsköldsvik

FBF-kretsen i Örnsköldsvik bildades år 1941. Alltsedan dess har det varit livlig aktivitet i kretsen. Idag består den av ett femtiotal medlemmar. Nu och då kommer nya medlemmar till och de hälsas med glädje. Kretsen strävar efter att fler och fler skall komma med. Kretsens motto idag är ”En gammal förening med nya idéer”.
Örnsköldsviksfredrikorna har genom åren varit en viktig kugge i Örnsköldsviks samhällsliv. När staden fyllde hundra år 1994 bidrog Fredrikorna med en utställning om kvinnor i Örnsköldsvik under dessa hundra år. Flera utställningar följde och resultatet samlades i den bok som kretsen gav ut i samarbete med stadens museum – ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 år”.

Verksamhet hösten 2017

Höstlunch på Varvsberget fredagen den 25 augusti
Anmälan till Hélène Strömmer 0730 547727 senast den 23 augusti

Studiebesök vid residenset i Härnösand den 11 september kl.14.30
Möte med landshövding Gunnar Holmgren och länsrådet Ylva Aller.
Anmälan till Agneta Söderlund 0702 756878.

Fredrikadagen – firas tisdagen den 19 september på Ödbergska gården kl.19.00
På programmet: namnsdagskaffe, rapport från förbundsmötet och Apelrydsseminariet.

Workshop om Fredrikafrågor
– diskussionsunderlag från Förbundet

Tid: Onsdag 11 oktober, kl. 19
Plats: Ödbergska Gården

Ekofeminism och ekosystemtjänster
Dan Norlin reder med utgångspunkt från Elin Wägners roman  ”Vinden vänder blad” ut begreppen och berättar mera om ekosystemtjänster som grund till människans välfärd.

Tid: Måndag 6 november, kl. 19
Plats: Ödbergska Gården

Förjulskväll
Luciatåg, sång, julkaffe och julklappslotteri.

Tid: torsdags 7 november, kl. 19
Plats: Öbergska Gården

 Studiecirkeln ”Genus och Struktur”
Planering görs vid Fredrikadagsmötet (se ovan).

Kontaktperson

Agneta Söderlund, tel. 0660-58554 alternativt 070-275 68 78