Om kretsenFredrika Bremer jämställdhet örnsköldsvik

FBF-kretsen i Örnsköldsvik bildades år 1941. Alltsedan dess har det varit livlig aktivitet i kretsen. Idag består den av ett femtiotal medlemmar. Nu och då kommer nya medlemmar till och de hälsas med glädje. Kretsen strävar efter att fler och fler skall komma med. Kretsens motto idag är ”En gammal förening med nya idéer”.
Örnsköldsviksfredrikorna har genom åren varit en viktig kugge i Örnsköldsviks samhällsliv. När staden fyllde hundra år 1994 bidrog Fredrikorna med en utställning om kvinnor i Örnsköldsvik under dessa hundra år. Flera utställningar följde och resultatet samlades i den bok som kretsen gav ut i samarbete med stadens museum – ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 år”.

Verksamhet våren 2018

Årsmöte 7 februari 
På programmet: Göte Nordmar berättar om Ödbergska Gården
Ödbergska Gården kl 19

Internationella kvinnodagen 8 mars
På programmet: Utställning, film, föreställning, konsert…
Se annons i tidningen 7.

Studiebesök på Tapetserarverkstaden i Järved 19 mars
Järvedsvägen 30 kl. 19.00.
Vid behov av samåkning kontakta Hélène Strömmer:  073-0547727.

Filmvisning ”Dolda tillgångar” 18 april
Filmvisning med efterföljande diskussion som leds av Monica Stenholm
Medborgarskolan kl. 18.00

Vårutflykt till hälsohemmet Österåsen 19 maj
Föreläsning och lunch för 80 kr. Anmälan till Inger Häldin tel. 070-2402154 senast 8 maj.
Samåkning från Rådhuset kl. 10.00.

Kontaktperson

Agneta Söderlund, tel. 0660-58554 alternativt 070-275 68 78