Om kretsenFredrika Bremer jämställdhet örnsköldsvik

FBF-kretsen i Örnsköldsvik bildades år 1941. Alltsedan dess har det varit livlig aktivitet i kretsen. Idag består den av ett femtiotal medlemmar. Nu och då kommer nya medlemmar till och de hälsas med glädje. Kretsen strävar efter att fler och fler skall komma med. Kretsens motto idag är ”En gammal förening med nya idéer”.
Örnsköldsviksfredrikorna har genom åren varit en viktig kugge i Örnsköldsviks samhällsliv. När staden fyllde hundra år 1994 bidrog Fredrikorna med en utställning om kvinnor i Örnsköldsvik under dessa hundra år. Flera utställningar följde och resultatet samlades i den bok som kretsen gav ut i samarbete med stadens museum – ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 år”.

Verksamhet

Årsmöte
Tid: tisdag 14 februari kl. 19:00
Plats: Ödbergska gården

Internationella Kvinnodagen
Tid: onsdagen 8 mars
På programmet:
I. Elin Holmberg och Leif Wikberg om det rumänska romprojektet.
II. EU-parlamentariker Anna Hedh om droger och våld mot kvinnor.
Se även annonsering.

VIP-kväll på Make Up Store
Tid: måndag 20 mars kl. 18:00
Plats: Storgatan 3 E

Filmkväll
Tid: onsdag 5 april kl. 18:00
Plats: Medborgarskolan

Vårutflykt till Myre Antikvariat i Sidensjö
Tid: lördag 20 maj kl. 12:00
Plats: Samåkning från Rådhuset

Dessutom:
Två litteraturcirklar
Litteraturcirkeln – Birgitta Källman, tel. 0660-171 14
Kvinnolitteratur – Hélène Strömmer, tel. 0660-501 63

Samarbete med andra kvinnoföreningar kring internationella kvinnodagen
Stipendieutdelning tillsammans med Sundsvallskretsen ”Till Anna Wedholms Minne”.

Kontaktperson

Agneta Söderlund, tel. 0660-58554 alternativt 070-275 68 78