Om kretsenFredrika Bremer jämställdhet örnsköldsvik

FBF-kretsen i Örnsköldsvik bildades år 1941. Alltsedan dess har det varit livlig aktivitet i kretsen. Idag består den av ett femtiotal medlemmar. Nu och då kommer nya medlemmar till och de hälsas med glädje. Kretsen strävar efter att fler och fler skall komma med. Kretsens motto idag är ”En gammal förening med nya idéer”.
Örnsköldsviksfredrikorna har genom åren varit en viktig kugge i Örnsköldsviks samhällsliv. När staden fyllde hundra år 1994 bidrog Fredrikorna med en utställning om kvinnor i Örnsköldsvik under dessa hundra år. Flera utställningar följde och resultatet samlades i den bok som kretsen gav ut i samarbete med stadens museum – ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 år”.

Verksamhet våren 2019

Vårterminens aktiviteter i Örnsköldsvikskretsen:

Årsmöte 11 februari, kl 19 – Rådhuset. På programmet: Skype-möte med arkitekt Rebecca Öberg, tidigare Anna Wedholm-stipendiat.

Internationella kvinnodagen  8 mars. På programmet: Teater på Folkan 8 mars. Firandet inbegriper också ett evenemang på Gnistan 7 mars och en föreställning på Sliperiet 9 mars. Se annonsering.

Framtidsfullmakt eller god man? 18 mars. kl 19 – Ödbergska Gården. Jurist Hanna Brandt på Nylanders begravningsbyrå informerar.

Utbildning i sociala medier 11 april, kl 19 – Rådhuset. Anna-Karin Byström, kommunikationsexpert på företaget DC Consulting, handleder kvällens övningar.

Vårutflykt i häxprocessernas fotspår 25 maj, samåkning kl 09.30 från Rådhuset. Start på Hola folkhögskola med guidning på museet under ledning av Håkan Sjöberg. Därefter Torsåkers kyrka och Bålberget. Beräknad tid tre timmar. Medtag eget lunchpaket. Anmälan före 10 maj till Lisa Åhman tel. 070-3679079.

Kontaktperson

Agneta Söderlund, tel. 0660-58554 alternativt 070-275 68 78