Om kretsenFredrika Bremer jämställdhet örnsköldsvik

FBF-kretsen i Örnsköldsvik bildades år 1941. Alltsedan dess har det varit livlig aktivitet i kretsen. Idag består den av ett femtiotal medlemmar. Nu och då kommer nya medlemmar till och de hälsas med glädje. Kretsen strävar efter att fler och fler skall komma med. Kretsens motto idag är ”En gammal förening med nya idéer”.
Örnsköldsviksfredrikorna har genom åren varit en viktig kugge i Örnsköldsviks samhällsliv. När staden fyllde hundra år 1994 bidrog Fredrikorna med en utställning om kvinnor i Örnsköldsvik under dessa hundra år. Flera utställningar följde och resultatet samlades i den bok som kretsen gav ut i samarbete med stadens museum – ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 år”.

Verksamhet hösten 2018

Höstterminens aktiviteter i Örnsköldsvikskretsen startade enligt särskild kallelse med:

Lunch på Varvsberget 24 augusti.
Fredrikadagen 19 september på Ödbergska Gården.

Kommande program:

Länets uppdrag i jämställdhetsfrågor 4 oktober
Jenny Långström, sakkunnig på Länsstyrelsen, och Annica Odelind, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, informerar.
Rådhuset kl. 19.00

”Hur kan vi få våra fötter att må bra?” 6 november
Lena Lundström Nordin på Akilles fotvård ger tips.
Rådhuset kl. 19.00

Förjulskväll 6 december
På programmet: Luciatåg och sång. Julkaffe och julklappslotteri. Margit Nydahl läser Selma Lagerlöf.
Rådhuset kl. 19.00

Under hösten påbörjas jämställdhetsutbildning för invandrarkvinnor i samarbete med kommunen och Kvinnojouren.
För kontakt: Agneta Söderlund, tel. 070-2756878

Kontaktperson

Agneta Söderlund, tel. 0660-58554 alternativt 070-275 68 78