Om kretsen

Efter att ha varit vilande ett antal år, återupptogs verksamheten i Stockholm-Uppsala-kretsen under hösten 2015 och officiellt genom årsmötet som hölls på Handelshögskolan i Stockholm den 24 november 2015.

Det känns naturligt och rätt att även Stockholm-Uppsala med många medlemmar ska ha en aktiv krets, som erbjuder möjlighet till möten och gemensamt arbete och kunskapsinhämtande kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, i Fredrika Bremer Förbundets anda.

Stockholm-Uppsala kretsen kommer regelbundet att bjuda in till föreläsningar, debatter och samtal. Vid årsmötet den 24 november hade vi glädjen av att möta Marie-Louise Ekman, intervjuad av förbundets ordförande, Louise Lindfors.

All information om kommande träffar annonseras via denna sida. Vi ser gärna att fler medlemmar aktiverar sig och deltar i kretsens arbete. Kontakta oss gärna om du har tankar och idéer. Använd mailadressen eller telefonnummer till vår kontaktperson, Ulla Lindvall, som är ordförande i Stockholm-Uppsala-kretsen.

Verksamhet hösten 2017

Musikalgruppen Sparq berättar om sina erfarenheter – INSTÄLLT
Tid: 21 september kl. 18:00
Plats: Grant Thornton på Sveavägen 20 i Stockholm
Inträde: 40 kr
OSA senast den 18/9 till eva.tygard@gmail.com

Föreläsning och filmvisning med Unizons generalsekreterare Olga Persson
”Porren-­‐Elefanten i rummet”
Det är avgörande att vi pratar om porr i samtal om ungas sexuella och
reproduktiva hälsa, våldtäkt och mäns våld mot kvinnor. Porrens
påverkan på folkhälsan och sexualiteten står i vägen för jämställdhet.
Genomsnittsåldern för när barn ser pornografi på internet är idag cirka
12 år. Vad möter våra barn på nätet och hur kan vi begränsa porrens
skadeverkningar? Vi visar dokumentären ””Pornland- Hur porrindustrin
kapat vår sexualitet” med ett efterföljande samtal med Olga Persson,
Generalsekreterare Unizon.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och
jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Med över 7000 medlemmar
är jourerna Sveriges största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt
från våld och för kvinnors och tjejers sexuella oh reproduktiva hälsa och
rättigheter (SRHR). Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar,
utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Jourerna hade under 2016
över 92 000 stödkontakter. Besök oss på www.unizon.se

25 oktober kl. 18-­19:30

Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

OSA senast 22/10 till:
eva.tygard@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!

Kristina Henkel från bokförlaget OLIKA berättar om deras arbete

”Med hjälp av normkretivitet låter vi fler människor synas och ta plats!”
Genom böcker för små och stora, utbildningar och kommunikationslösningar arbetarvi på OLIKA för jämställdhet, jämlikhet och ett socialt hållbart samhälle. Det har vi gjort sedan år 2007. Bland annat var det vi på OLIKA som sjösatte ordet Hen med hjälp av en barnbok om en monsterhund. Med hjälp av normkreativitet låter vi fler människor synas och ta plats. Kristina Henkel har länge drivit frågor om jämställdhet, normkreativitet och inkludering för barn och unga. Kristina har bland annat skrivit succéboken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2”.

Tid: 7 december, kl. 08:00-09:00
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm
OSA till emili.gustafsson@gmail.com

Entré 40 kr går att betala med Swish eller kontant. Antalet platser är begränsade.

Kretsens styrelse

Ulla Lindvall, Ordförande
Christina Knight, vice Ordförande
Ordinarie ledamöter: Eva Tygård och Emili Gustafsson
Kassaförvaltare: Marie-Louise Reinius

Kontaktperson

Ulla Lindvall, ulla.lindvall42@gmail.com
Telnr: 070-830 27 47