Om kretsen

Efter att ha varit vilande ett antal år, återupptogs verksamheten i Stockholm-Uppsala-kretsen under hösten 2015 och officiellt genom årsmötet som hölls på Handelshögskolan i Stockholm den 24 november 2015.

Det känns naturligt och rätt att även Stockholm-Uppsala med många medlemmar ska ha en aktiv krets, som erbjuder möjlighet till möten och gemensamt arbete och kunskapsinhämtande kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, i Fredrika Bremer Förbundets anda.

Stockholm-Uppsala kretsen kommer regelbundet att bjuda in till föreläsningar, debatter och samtal. Vid årsmötet den 24 november hade vi glädjen av att möta Marie-Louise Ekman, intervjuad av förbundets ordförande, Louise Lindfors.

All information om kommande träffar annonseras via denna sida. Vi ser gärna att fler medlemmar aktiverar sig och deltar i kretsens arbete. Kontakta oss gärna om du har tankar och idéer. Använd mailadressen eller telefonnummer till vår kontaktperson, Ulla Lindvall, som är ordförande i Stockholm-Uppsala-kretsen.

 

Kretsens styrelse

Ulla Lindvall, Ordförande
Christina Knight, vice Ordförande
Ordinarie ledamöter: Eva Tygård och Emili Gustafsson
Kassaförvaltare: Marie-Louise Reinius

Kontaktperson

Ulla Lindvall, ulla.lindvall42@gmail.com
Telnr: 070-830 27 47