Som tidigare meddelats så har Fredrika Bremer-förbundets ordinarie årsmöte 2020 skjutits upp till den 12 september. Vi kommer dock redan i maj att genomföra val till styrelse och revisorer. Valet kommer att ske genom en digital medlemsomröstning där varje medlem kommer ha möjlighet att rösta via antingen sin dator eller smarta telefon.

Har du inte tillgång till e-post eller en smart telefon men ändå vill avlägga en röst, hör av dig till kansliet så ska vi se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt

*Vem har möjlighet att rösta?
I medlemsomröstningen har alla förbundets medlemmar som för 2020 erlagt medlemsavgift möjlighet att rösta.

Röstlängden utgår från det datum som stod som sista anmälningsdag för vårt ordinarie årsmöte vilket var den 8 april 2020.

*Vem kan se vad jag röstar på?
Fredrika Bremer-förbundet har valt att anlita en extern aktör för hanteringen av omröstningen. Detta för att det hela ska ske på ett så säkert och demokratiskt sätt som möjligt plus att du ska vara säker på att du kan vara säker på att din valhemlighet är säkrad.

När omröstningen är avslutad kommer förbundet att meddelas resultatet och vi kommer i vår tur att presentera det på vår hemsida så snart som möjligt.

*Vad gör jag om det strular (länken funkar inte, jag har inte fått någon länk osv…) ?
Skulle det uppkomma några frågor eller bli problem när du röstar så kommer det under kontorstid finnas möjlighet att ringa eller e-posta i första hand kansliet för support.

Medlemsomröstningens fyra steg

Steg 1
Presentation av valberedningens förslag 21 april
Här presenteras  valberedningens (uppdaterad 2020-04-25) förslag till ordförande, v ordförande, ledamöter, suppleanter, och revisorer.
 
Steg 2
Möjlighet att motkandidera till valberedningens förslag 28-30 april
Den 28 april kommer du att via din e-post/mobil få ett meddelande med en länk som ger dig möjlighet att förslå motkandidater till valberedningens förslag.

För dig som vill föreslå en kandidat går du in via den den bifogade länken och följer anvisningarna. Det är dock viktigt att de kandidater du lägger upp har tackat ja till din nominering samt är medvetna om att de inte kommer att ingå i valberedningens förslag.

Steg 3
Valberedningen bjuder in till frivilligt videomöte 6 maj klockan 15.00
Den 6 maj ger valberedningen dig som vill möjlighet att vara med på ett digitalt möte där de berättar om sitt arbete samt ger möjlighet till frågor. Du som är intresserade av att delta i detta mötet e-posta kansliet på kansli@fredrikabremer.se  senast den 3 maj. Valberedningens ordförande Anna Bergkvist tar även emot frågor via mejl på anna@styrelsepost.se

Steg 4
Val genomförs 11-15 maj
Mellan den 11 maj klockan 8.00 och den 15 maj klockan 15.00 kommer själva valet att genomföras. Alla medlemmar kommer antingen via e-post eller sms få en personlig länk skickad till sig. Via denna länk kommer du sedan till en webbsida där du följer instruktionerna och därmed avlägger din röst. Din länk är personlig och kan endast användas en gång.

/Fredrika Bremer-förbundet