Fredrika Bremer-förbundets styrelse består av:

Ordförande | Christina Knight
Creative Director

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Christina Knight Foto: Stina GullanderJag växte upp på 70-talet i en förföriskt jämställd värld; med hemkunskap och barnkunskap tillsammans med killarna i skolan, på Berghs reklamskola med många killar som tjejer. Men reklambranschen är extremt grabbig och obalansen påverkar kulturerna på reklambyråerna och kommunikationen externt. Reklam har stor påverkan i det offentliga rummet och branschen måste ta sitt ansvar. Därför har jag skrivit boken Mad Women – A Herstory of Advertising för att inspirera och utveckla kommunikationsbranschen till det bättre. Jag vill bidra till en stark positionering för FBF i näringsliv och media!

Kontakt: christina[at]fredrikabremer.se

 

Styrelseledarmot | Torbjörn Messing
Jämställdhetskonsult i egna företaget Jämnt Skägg

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Torbjörn Messing Foto: Stina GullanderHela mitt yrkesliv är präglat av att bekämpa sociala orättvisor. Framförallt genom att utbilda i genusfrågor. Jag har utbildat lärare, politiker, chefer, poliser, brandmän arbetsförmedlare och många andra yrkeskategorier. Idag har jag både nationella och internationella jämställdhetsuppdrag och drivkraften i arbetet är förändringsprocesserna. Varje litet steg mot det utopiska jämlika samhället är en innovation i sig. Varje steg i den riktningen är att närma sig ett samhälle vi aldrig har haft.

Kontakt: torbjorn[at]jamntskagg.se

 

Styrelseledamot | Lars Jalmert
Professor emeritus i pedagogik och psykologi samt maskulinitetsforskare

Lars JamlertJag hoppas att mitt mer än 40-åriga engagemang i feminism och jämställdhetsfrågor kan ge ytterligare perspektiv till Fredrika Bremer-förbundet.

Kontakt: lars.jalmert[at]edu.su.se

Styrelseledamot | Agneta Söderlund
Tidigare specialpedagog

Årsmöte Fredrika Bremer förbundet 2016 Motiv: Agneta Söderlund Foto: Stina GullanderMitt yrkesliv inom skolans värld startade i början av 70-talet och under 80-talet blev jag medlem i Fredrika Bremer Förbundet. Intresset för jämställdhetsfrågor intensifierades i mötet med de elever som inte var behöriga till gymnasiet, elever i behov av särskilt stöd samt flyktingar och immigranter. För mig har det varit viktigt att identifiera attityder och värderingar som håller tillbaka en utveckling till jämställdhet och kunna göra något åt det i arbetet och vardagen.

Kontakt: agneta.e.soderlund[at]gmail.com

Styrelseledamot | Karin Milles
Språkvetare

De senaste åren har jag framför allt forskat om hur den svenska kvinnorörelsen har använt språket som ett politiskt verktyg. Och ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag vikten av att feminister organiserar sig för att få kraft bakom kraven. Många av de viktigaste segrarna har vi feministiska föreningar och organisationer att tacka för. Att då få vara med och bidra till verksamheten i en så stark och anrik förening som Fredrika Bremer Förbundet känns därför fantastiskt roligt. Tillsammans är vi starka!

Kontakt: karin.milles[at]sh.se

Styrelseledamot | Jelena Dojcinovic

När jag blev utvald till att ingå i mästerskapsgruppen, som är Skåne Liberalernas satsning på framträdande kvinnor, hörde jag för första gången talas om Fredrika Bremer-förbundet och kände att det där vill jag vara en del av, eftersom vi delar hjärtefrågor! Jag jobbar idag med redovisning, utöver det sitter jag som kommunfullmäktigeledamot i Landskrona, kommunala partiets styrelse samt i Individ,- och familjenämnden. Mitt engagemang slutar inte där då jag även är mentor åt unga vuxna. Att få gro ett litet frö av jämställdhetstänk, på så många plattformar som möjligt är vad som driver mig.

Kontakt: jelena.d[at]me.com

 

Styrelseledamot | Annika Otterstedt
Civilekonom

Suppleant | Anette Mjöberg
Bibliotekschef

Suppleant | Hedvig Von Hofsten
Frilansskribent

Suppleant| Magnus Jacobson
Kommunikationsstrateg

 

Verksamhetsledare  | Lisa Minnhagen 
lisa[at]fredrikabremer.se


Praktikanter HT 2019 | Clara Dahlgren & Karin Ek Thorbjörnsson

Kontakt: kansli[at]fredrikabremer.se