True

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDETS STIFTELSER

Generösa personer har under årens lopp skänkt förbundet donationer. Det är vi mycket tacksamma för. Fredrika Bremer Förbundet har därför möjlighet att dela ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett stort antal olika fonder och stiftelser. 

  1. Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

  2. Eva Maria Törneboms stiftelse

  3. Nannylundsvistelse och Nannylundsveckan

  4. Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor

  5. Dagmarstipendiet

  6. Stipendier Till Anna Wedholms minne

  7. Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse delar ut studiestipendier. Läs mer>>

False
False
1. Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser
Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser omfattar ett stort antal stiftelser. Bidrag ges enligt donatorernas önskan till:
Kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) till rekreation och vård
Kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation
Kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel
 
Vi kan inte ta emot ansökningar från organisationer, grupper av kvinnor, kvinnor med utländskt medborgarskap eller från män.
 
Ansökningstiden är 15 januari – 1 mars 2016. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2016. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas.
 
Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2016. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
  
Ansökan ska innehålla:
Fullständigt ifyllt formulär (två sidor) i original.
De ekonomiska uppgifterna skall gälla det senaste inkomståret. Som ekonomi räknas lön, pension, sjukbidrag, socialbidrag, studiebidrag, A-kassa.
Ekonomiska uppgifter skall styrkas med Skatteverkets Inkomstdeklaration för föregående inkomstår.
Personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) med information om medborgarskap, civilstånd, födelseort och län angivet.
Övriga handlingar behövs inte i ansökan.
Observera att endast fullständig ansökan tas upp till behandling.
Kompletteringar kan inte göras i efterhand.
 
Utdelning av bidrag ur Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser varierar från år till år. År 2015 sökte 417 personer varav 13 beviljades. Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.

2. Eva Maria Törneboms stiftelse 
Stiftelsen delar ut bidrag till kvinnor som är ensamstående, bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande) och bosatta i Sverige (oavsett medborgarskap), främst äldre, som engagerat sig i frågor som ligger Fredrika Bremer Förbundet nära. Ändamålet är rekreation genom rekreerande vistelse. 
 
Ansökningstid är 15 januari – 1 mars 2016.  Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2016. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas inte. De som erhåller bidrag får det senast den 1 juli genom utbetalning eller en avi med utbetalning. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas bidrag. Förhandsbesked kan tyvärr inte lämnas.
 
Ansökan ska göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2016. Ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningstiden. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
 
Aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd ska bifogas ansökan. Inga andra intyg behövs.
 
Utdelning av rekreationsbidrag ur Eva Maria Törneboms stiftelse varierar från år till år. År 2015 sökte 178 personer varav 7 beviljades. Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.
 
3. Nannylundvistelse och Nannylunsveckan
 
Nannylundsvistelse
Eva Maria Törneboms stiftelse erbjuder - enligt donatorns önskemål - genom Fredrika Bremer Förbundet ensamstående bildade kvinnor, själva eller med sina döttrar, numera även pojkar under 13 år, till en veckas vistelse i Nannylund på Apelrydsskolan i Båstad, tillsammans med andra kvinnor. Sommaren 2016 är det veckorna 25 och 27-30 som gäller och ankomst/avresa sker på söndagar. För vecka 31, se information under Nannylundsveckan. 
 
Ansökan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2016. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars 2016. Ansökningar till vistelse på Nannylund tas enbart emot under ansökningstiden. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas ej. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
 
Bifoga aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd. Inga andra intyg behövs. Besked om beviljad vistelse ges skriftligen per e-post senast den 15 maj 2016. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas vistelse.
 
Avbokning/ändring görs senast måndag den 6 juni 2016. Utebliven avbokning debiteras med 500 kr.
 
Varje sommar beviljas omkring 90 antal sökande vistelse på Nannylund. År 2014 inkom totalt 120 stycken ansökningar. Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.
 
Nannylundsveckan
Den stora nyheten sommaren 2012 var att vi under en vecka öppnade hela Apelrydsskolan för en Nannylundsvecka och det erbjuder vi även sommaren 2016! Denna gång är det vecka 31 den 24 juli-31 juli. Det hålls kurser om matlagning, konst, natur och jämställdhet och samtliga gäster bjuds på frukost och middag varje dag. 
 
 
Ansökan skall göras på särskild blankett som kan skrivas ut från hemsidan under ansökningstiden 15 januari – 1 mars 2016. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars 2016. Ansökningar till Nannylundsveckan tas enbart emot under ansökningstiden. Ansökningar som skickas under övrig tid behandlas ej. Vänligen observera även att ansökningsblanketten endast finns att ladda ned på vår hemsida. Vi har dessvärre inte möjlighet att skicka ut ansökningsblanketter via post.
 
Bifoga aktuellt personbevis från Skatteverket (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) som styrker civilstånd. Inga andra intyg behövs. Besked om beviljad vistelse ges skriftligen per e-post senast den 15 maj 2016. Dessvärre har vi inte möjlighet att kontakta de som inte beviljas vistelse.
 
Avbokning/ändring görs senast måndag den 6 juni 2016. Utebliven avbokning debiteras med 500 kr.
 
Varje sommar beviljas omkring 55 antal sökande vistelse på Nannylundsveckan. År 2014 inkom totalt 80 stycken ansökningar. Antalet som kan beviljas varierar över åren och bestäms årsvis.
 

Läs om det ursprungliga Nannylund utanför Sala>>
Läs mer om Apelrydsskolan>>4. Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor
Denna stiftelse delar ut bidrag till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år. Ansökan görs med ett personligt brev till stiftelsens styrelse. I brevet ska den sökande berätta om sitt liv och om sitt missbruk samt om hur hon kunde sluta med missbruket. Till brevet ska bifogas ett personbevis samt namn och telefonnummer till en referent som kan intyga den sökandes drogfrihet. Referenten ska vara en professionell person - inte en vän eller släkting. Ansökningstid är till och med den 15 juni 2015.
Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2015. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.
 
Ansökan skickas till: Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor,
Fredrika Bremer Förbundet, Hammarby Allé 93 4 tr, 120 63 Stockholm
 
5. Dagmarstipendiet
Instiftat för Landskronaungdom i utbildning, såväl kvinnliga som manliga. Stipendiet utdelas i Fredrika Bremer Förbundets anda. Ansökan skickas till eva.mejborn@brftornet.se senast den 15 april 2015. Berätta om dig själv, din anknytning till Landskrona, dina studier och framtidsplaner samt hur du vill använda ditt stipendium. Upplysningar lämnas på telefon 0418-203 84. Utdelningen av stipendierna sker i maj 2015.
 
 
6. Stipendier Till Anna Wedholms minne
Sundsvallskretsen och Örnsköldsvikskretsen av Fredrika Bremer Förbundet verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom en donation Till Anna Wedholms minne har kretsarna möjligheten att verka för sina ändamål genom att:
A - Utge stipendier till företrädesvis personer, som har anknytning till Västernorrlands län och som bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning, som kan belysa eller sprida fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.
B - Utge stipendier för utbildning av personer med sådan anknytning i yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
C - Utge stipendier för utbildning till personer med sådan anknytning som på grund av särskilda omständigheter inte genomgått yrkesutbildning eller kunnat fullfölja sådan.
 
Ansökan görs på ett formulär som finns på hemsidan för Till Anna Wedholms minne. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 september 2015. Besked angående årets stipendiater lämnas under oktober månad 2015.
 

KALENDER

2015-12-03. Karldstadkretsen arrangerar "JULGRÖT HOS BIRGITTA GÖRANSSON" Tid: 3 december klockan 16:00Plats: Brevik 22, Kil.Pris 50 kr.... Läs mer>>

2015-12-05. Årstasällskapet i samarbete med Österhaninge församling Årstasällskapet arrangerar, i samarbete med Österhaninge församling,... Läs mer>>

2015-12-07. Örnsköldsvikskretsen arrangerar förjulskväll Luciatåg och sång av flickkören. Julkaffe och julklappslotteri. Tid:... Läs mer>>

2015-12-08. Landskronakretsen arrangerar föredrag med Gertrud Elisabet Bolin Gertrud Elisabet Bolin, Ven, VD och tidigare bl.a VD för Forskningsbyn... Läs mer>>

2015-12-09. Båstadkretsen arrangerar adventskväll med julkaffe och lotterier Krets båstad med omnejd arrangerar adventskväll med julkaffe och... Läs mer>>

Hela Kalendariet >>

NYHETER

2015-11-19. Internationella mansdagen – en dag att hylla mannen? Idag är det den internationella mansdagen, en dag då vi bör hylla... Läs mer>>

2015-11-12. Fria Tidningen: Fler svenska kvinnor lever i fattigdom Louise Lindfors, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet, intervjuas i... Läs mer>>

2015-10-08. Svenne på banan Nibbleskolan i Hallstahammars kommun är Fredrika Bremer Förbundets... Läs mer>>

2015-09-17. Kärlek och jämställdhet på årets Apelrydsseminarium! Mingel utanför Apelrydsskolan innan Fredrika Bremer Förbundets sjunde... Läs mer>>

2015-07-21. Intervju med Karin Wikström Karin Wikström, tidigare ledamot i Fredrika Bremer Förbundet... Läs mer>>

Nyhetsarkivet >>

BLI MEDLEM

 

Vi behöver ditt medlemskap för att nå framgång och se resultat - och du behöver oss för att vi ska puffa utvecklingen i en för dig jämställd riktning! 280 kr för ordinarie medlem, 100 kr för nätverksmedlem.

Läs mer >>