Fredrika Bremer Förbundet är en partipolitiskt och religöst oberoende medlemsorganisation som verkar för fred.logo2-page-001 (2)jämställdhet. Vår vision är jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet har funnits sedan 1884.

Fredrika Bremer Förbundet bedriver under året en löpande programverksamhet i hela landet. Programverksamheten består exempelvis av föreläsningar, samtal och aktiviteter. Dessa arrangeras till stor del av våra kretsar. Läs mer om våra kretsars arbete här. Dessutom ger förbundet ut världens äldsta feministiska tidskrift Hertha. Mer information om Hertha finner du här.

DET HÄR VILL VI

Fler kvinnor där makten finns!

Vi vill ha en så jämn könsfördelning som möjligt för makten inom samhällets alla områden: Politik, näringsliv, forskning, medier, kultur och familj. Just nu arbetar vi för jämställda löner och fler kvinnor i företagens ledningar och styrelser.

Fler män där barnen finns!

Det behövs fler män i barnsomsorg och skola. Vi vill även se en individualiserad föräldraförsäkring. Att kvinnor tar större ansvar för barn och för obetalt arbete gör att de förlorar ekonomiskt på både kort och lång sikt.

Jämställda löner!

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 12,5 procent. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. Fredrika Bremer Förbundet driver tillsammans med 16:00-rörelsen kampanjen Lön Hela Dagen vars mål är lika lön för lika och likvärdigt arbete.

Vill du ha ytterligare information om vår verksamhet eller specifika delar av den? Har du tips eller tankar kring något som du anser förbundet borde ta del av? Hör av dig till oss! kansli@fredrikabremer.se