Fredrika Bremer Förbundet är ett och partipolitiskt obundet förbund som verkar för fred.logo2-page-001 (2)jämställdhet. Vi vill se ett samhälle där alla människor lever i kompanjonskap med varandra, oavsett kön, klass, etnicitet, funktion etc. Vi tror på ett samhälle där alla tar lika stort ansvar. Hemma, på arbetet och i det offentliga livet.

Fredrika Bremer Förbundet bedriver under året en löpande programverksamhet i hela landet. Programverksamheten består exempelvis av föreläsningar, samtal och aktiviteter. Dessa arrangeras till stor del av våra kretsar. Läs mer om våra kretsars arbete här. Dessutom ger förbundet ut världens äldsta feministiska tidskrift Hertha. Mer information om Hertha finner du här.

 

DET HÄR VILL VI

Fler kvinnor där makten finns!
Vi vill ha en så jämn könsfördelning som möjligt för makten inom samhällets alla områden: Politik, näringsliv, forskning, medier, kultur och familj.

Fler män där barnen finns!
Det behövs fler män i barnsomsorg och skola. Vi kräver delad föräldraförsäkring. Det kommer också att bidra till mer jämställda parförhållanden samt även förbättra kvinnors möjligheter i arbetslivet.

Jämställda löner!
Just nu verkar Fredrika Bremer Förbundet i 15:57-rörelsen som är ett samarbete mellan olika organisationer som arbetar  för att uppmärksamma löneskillnaderna och att kvinnor till följd av dessa arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag.

 

Vill du ha ytterligare information om vår verksamhet eller specifika delar av den? Har du tips eller tankar kring något som du anser förbundet borde ta del av? Hör av dig till oss! kansli@fredrikabremer.se