Tema utbildning och jämställdhet vid Apelrydsseminariet 2018!

Hur kan utbildning verka som motgift mot populistiska, antifeministiska och antidemokratiska strömningar? Vad blir skolans roll i kölvattnet av #metoo? Utbildning lönar sig, men mest för män och löneskillnaderna är som högst inom de yrken som kräver lång högskoleutbildning, hur kommer vi åt den ständiga nedvärderingen av kvinnors kompetens? Det är några av frågorna som står i fokus under 10-årsjubileet av Apelrydsseminariet som anordnas den 10-11 augusti på Apelrydsskolan i Båstad.
Jubileeupplagan av Fredrika Bremer Förbundets årliga seminarium har tema Utbildning och Jämställdhet och inleds med ett anförande av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Tvådagarskonferensen består av spännande föreläsningar och seminarier, festmåltid, kulturinslag och underhållning.

Seminariet börjar kl. 13.00 fredagen den 10 augusti och avslutas kl. 14.00 lördagen den 11 augusti. Det går att köpa både dagspass eller pass med övernattning till seminariet. I alla seminariepass ingår samtliga måltider (lunch båda dagar, fika, mingel och konferensmiddag).

Boka ditt seminariepass här!

 

Fullständigt program finner du här! 


Inledningstalare: Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder Apelrydsseminariet på fredagen. Under höstens #metoo-upprop ställde Alice Bah Kuhnke tidigt krav på kultursektorn om åtgärder mot sexuella trakasserier och övergrepp. Hör henne berätta om höstens händelser!

Inledningstalare: Agneta Stark
Agneta Stark är genusforskare och docent i företagsekonomi. Hon ingår i regeringens nationella expertgrupp för jämställdhet i högskolan.

Anna Serner
Anna Serner är VD för Svenska Filminstitutet sedan 2011. Hon har bland annat arbetat med ett jämnställdhetsprogram som gjort det lättare för kvinnliga filmskapare i Sverige att få tillgång till filmstöd och jämnat ut könsklyftan i filmbranschen. 2018 vann Svenska Filminstitutet Forum Jämställdhets Svenska Jämställdhetspris. 

Cecilia Wikström
Cecilia Wikström är Europaparlamentariker (L) med en teologie kandidat examen från Uppsala Universitet. Hon har varit präst i Svenska kyrkan sedan 1994.

Lena Johansson: Utbildning lönar sig – men mest för män
Lena Johansson är expert på jämställdhetsstatistik med en bakgrund från Statistiska centralbyrån och regeringskansliet. Hon har medverkat i en mängd statliga utredningar och författat skrifter om jämställda löner. Lena Johansson presenterar här utdrag ur rapporten ”Samma yrke-olika lön” som visar på sambanden mellan högre utbildning och ökade löneskillnader. Utbildning lönar sig, men mest för män, varför ska kvinnor då studera?

Panelsamtal: En meritokratisk akademi: från självbild till verklighet
Ett av akademins främsta hinder för jämställdhet är dess rådande självbild som strikt meritokratisk. Kvinnor har varit i majoritet på grundnivå på universiteten sedan läsåret 1977/1978 men tar sig inte till toppen: endast 27 procent av professorerna är kvinnor. Varför går det så långsamt just här? I panelen medverkar Agneta Stark, Karin Olsson och Lisa Öberg.

Karin Olsson
Karin Olsson är journalist, kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen. Olsson var chefredaktör för studenttidningen Lundagård mellan 2003 och 2005.

Lisa Öberg
Lisa Öberg är docent i historia och har just avgått efter tre år som ordförande i KAF, Kvinnliga akademikers förening. Under 2000-talet var Lisa lärare, forskare och prefekt vid Södertörns högskola. Dessutom har hon varit akademiskt ansvarig för deras lärar- och förskollärarutbildningar. Lisa Öberg förbereder just nu en internationell konferens när kvinnlig rösträtt fyller 100 år.

Emma Leijnse: Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen
I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat männens. Det skiftet påverkar vårt samhälle på alla nivåer. Vad blir resultatet när alla jobb kräver utbildning men en växande grupp unga män inte klarar sig genom grundskolan? Vad händer med glesbygden när flickorna flyttar därifrån för att plugga medan pojkarna stannar kvar? Vad händer med familjen när kvinnorna kräver män som tar ansvar för hem och barn? Emma Leijnse är författare och journalist med fokus på utbildningsfrågor. 2017 skrev hon boken ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”. Boken är en berättelse om klass, våld, kön, utanförskap, självkänsla, familjelängtan och världsfred.

Panelsamtal: Efter #metoo: TakeTwo i filmindustrin
#Tystnadtagning var startskottet för höstens #metoorevolution. Skådespelerskornas upprop vittnar om händelser från en tv-och filmbransch starkt präglad av ojämställda strukturer. De senaste sex åren har män som grupp fått dubbelt så stor produktionsbudget som kvinnor – 1.1 miljarder kronor jämfört med 603 miljoner kronor. Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet, har sagt att 2020 års filmstöd kan komma att vikas helt åt kvinnliga regissörer. Vad krävs för förändring? Och vad hände egentligen efter #metoo i branschen där allt började?

Kvinnohistoria och utbildning: Quiz med Historiskan  
Historiskan är en självständig historietidning som erbjuder en motvikt till den manliga historieskrivningen genom att sätta historiens kvinnor i fokus. Grundare och chefredaktör Eva Bonde bjuder på ett fullspäckat quiz på temat utbildning och jämställdhet. Sätt dina historiekunskaper på prov och tävla om finfina priser!

Kristina Henkel: 100 möjligheter istället för 2 – Jämställdhet för små barn
Kristina Henkel är författare och föreläsare från OLKA förlag. OLIKA sjösatte ordet hen med hjälp av en bok om en monsterhund. Henkel har länge drivit frågor om jämställdhet, normkreativitet och inkludering för barn och unga. Under Apelrydsseminariet berättar hon om hur vi kan arbeta med jämställdhet med barn i riktigt tidig ålder. Kristina har bland annat skrivit boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Elin Sundin: Kampen för samtycke i skolan
Elin Sundin är ordförande för Fatta, en rikstäckande rörelse mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Under hösten 2017 drev Fatta kampanjen ”Samtycke i skolan” med krav på samtycke i läroplanen, att sexuella trakasserier kartläggs och att skolkorridorerna fylls med respekt. Hör Elin Sundin berätta om kampanjens krav och Fattas arbete för en skola fri från sexuella trakasserier.

Ulf Mellström: Genusvetenskap: ämnet som blivit en politisk halmdocka
Genusforskningen är på inget sätt fullkomlig och lider, som många andra ämnen, ibland av bristande kvalitet och vetenskaplig stringens. Men kritiken mot området bygger enligt Ulf Mellström på vanföreställningar. Mellström är professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet. Han har arbetat inom framförallt tre områden; teknologi och maskulinitet; genus, risk och säkerhet; globalisering och högre utbildning. Hör Ulf Mellström berätta om varför just genusvetenskapen blivit ett så kontroversiellt ämne.

Karin Milles: Vi måste höja våra röster för att höras! – Hur kvinnorörelsen lärt sina egna att ta ordet
Karin Milles är docent i svenska och tjänstgör som lektor vid Södertörns högskola. Milles har framförallt forskat om hur den svenska kvinnorörelsen har använt språket som ett politiskt verktyg. Här ger hon oss en historisk överblick av hur rörelsen lärt sina egna att ta ordet, fatta pennan och påverka med hjälp av språket.

#Metoo i skolans korridorer
Mitt i #metoohösten kom uppropen som fick många av oss att reagera som starkast. Under #tystiklassen och #ickegodkänt spreds berättelserna från skolans korridorer. Vad blir skolväsendets roll i kölvattnet av #tystiklassen och #ickegodkänt? Hur skapar vi en trygg miljö i de klassrum och korridorer som formar framtidens vuxna? Medverkar gör Johanna Jaara Åstrand, Sara Svanlund, Elin Sundin och Kristina Henkel.

Sara Svanlund
Sara Svanlund är 2:e vice ordförande för Lärarnas Riksförbund och arbetar som lärare i Malmö. Under höstens metooupprop har hon varit engagerad i uppropet #ickeförhandlingsbart och även deltagit i möten och diskussioner med anledning av uppropen inom skolans värld.

Mia Heikkilä: Jämställdhetsarbete är skolutveckling!
Mia Heikkilä är docent och forskningsledare i pedagogik och delar sin tid mellan Mälardalens högskola och Åbo Akademi i Vasa, Finland. Hon har under de senaste åren arbetat mycket med jämställdhetsfrågor i utbildningssammanhang och föreläser och skriver böcker på temat. Mia skrev forskarrapporten gällande utbildning till Jämställdhetsutredningen och har förutom det bland annat varit jämställdhetsexpert på Skolverket och utredningssekreterare för Delegationen för jämställdhet i skolan. I sin forskning ägnar hon sig åt frågor som rör förändringsarbete för jämställdhet i förskolor, skolor och kommuner, inkluderande lärande och undervisning och hur social rättvisa kan realiseras i skolan.

Fler programpunkter tillkommer och programmet uppdateras löpande!

För information om priser och boende, gå in här!