Ansökningsperioden för Fredrika Bremer Förbundets stipendier öppnar idag

Fredrika Bremer Förbundet delar årligen ut medel ur ett antal stiftelser som förvaltas av förbundet. Stipendierna delas ut till ensamstående, bildade kvinnor (som läst på högskola, universitet eller motsvarande eftergymnasial utbildning) i olika åldrar enligt kriterier formulerade av donatorerna.

Ett av stipendierna som går att söka är en veckas vistelse i Nannylund på Apelrydsskolan i Båstad. Under fem veckor i juli och augusti kan ensamstående kvinnor ansöka om en veckas kostnadsfri vistelse. Varje vecka erbjuds en jämställdhetsföreläsning. Den sista veckan är en särskild programvecka med ytterligare aktiviteter, så som matlagningskurser, yoga och konstkurser.

Nannylundsvistelsen:
Vecka 27-30 kan ensamstående bildade kvinnor, tillsammans med eventuella barn (flickor oavsett ålder och pojkar upp till 13 år), söka till Nannylundsvistelsen på Apelrydsskolan i Båstad. Fredrikafrukosten med en föreläsning om jämställdhet hålls på tisdagar och utgör under dessa veckor det enda gemensamma och obligatoriska tillfället.

Nannylundsveckan:
Under Nannylundsveckan v. 31 ligger fokus på inspirerande aktiviteter och samvaro mellan de kvinnor som deltar – denna vecka är därför endast för vuxna deltagare. Varje dag bjuder på nya programpunkter, där bland annat kurser om matlagning, konst, hälsa och jämställdhet hålls. Samtliga gäster bjuds på frukost och middag varje dag – ett fint tillfälle att lära känna de andra gästerna.

Om ansökningsperioden:
Under perioden 15 januari – 1 mars 2018 är det möjligt att ansöka om medel ur stiftelser som förvaltas av Fredrika Bremer Förbundet, ansökan görs enligt instruktion och på blankett som finns att ladda hem här. Mer information om Nannylundsverksamheten finner du här.

God Jul och Gott Nytt År!

Fredrika Bremer Förbundet önskar alla sina medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi vill även passa på att tacka alla medlemmar och engagerade för ett fantastiskt år, det är ni som gör förbundets arbete möjligt. Tack vare våra lokalkretsar har vi ordnat seminarier och föreläsningar runt om i landet varje månad! En fantastisk plattform för att lyfta jämställdhetsarbetet i hela landet.

2017 var året som började med Women’s March och slutade med #metoo. Efter alla år av tystnad är vi nu många som efterfrågar åtgärder och verklig förändring inför 2018. Trots stora bakslag för kvinnors rättigheter internationellt har vi sett några framsteg på hemmaplan. Så som en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke, samt förslag om en föräldraförsäkring med fler reserverade månader för vardera föräldern.

Fredrika Bremer Förbundet har arbetat ända sedan 1884 för att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter. Ett arbete som är långt ifrån färdigt. Därför hoppas vi att du fortsätter vara med oss även 2018! Kansliet har julstängt och är tillbaka den 8 januari, till dess:

God Jul och Gott Nytt År!

Fler åtgärder för en jämställd föräldraförsäkring

Tidigare idag tog socialminister Annika Strandhäll emot utredningen om en modern föräldraförsäkring. Utredningen föreslår att fler månader ska reserveras för vardera föräldern. Totalt föreslås fem reserverade månader per förälder, jämfört med nuvarande tre. En tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.

Fredrika Bremer Förbundet ser positivt på utredningens förslag att reservera fler månader för vardera föräldern, det är ett steg i rätt riktning mot ett jämställt uttag av föräldradagarna och ett jämställt föräldraskap. Dock anser vi att en individualiserad föräldraförsäkring hade varit ett starkare förslag.

Utredningen föreslår även att den huvudsakliga delen av försäkringen, 390 dagar, ska tas ut innan barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt 10 år. Vidare föreslår utredningen att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta sambo samt föreslår att 30 dagar per förälder är fritt överförbara till annan försäkrad.

Fredrika Bremer Förbundet välkomnar förslaget att dagar ska kunna överlåtas till andra än vårdnadshavare, då det gör försäkringen bättre anpassad för olika familjekonstellationer. Vi ser även att det är positivt att dagar på lägstanivå tas bort så att föräldraförsäkringen baseras på inkomst, samt välkomnar tidsbegränsningarna då de kan motverka inlåsningseffekten för kvinnor som föräldraförsäkringen riskerar att ha.

Läs vår debattartikel om en individualiserad föräldraförsäkring här.

För kommentar kontakta: Miriam Limås-Kollberg, miriam@fredrikabremer.se, 0732 554400

Nominera kandidater till Fredrika Bremer Förbundets styrelse

Nu har det blivit dags att nominera kandidater till Fredrika Bremer Förbundets styrelse.

Kretsar, kretssammanslutningar och enskilda medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till styrelsen.

Använd nomineringsblanketten för att nominera till förtroendeposterna. Inför verksamhetsåret 2018-2019 söker valberedningen kandidater till ordförandeposten, samt till två suppleanter.

Nomineringar önskas senast 15 februari 2018 till Christina Schönberg-Messick: messick.christina@gmail.com. Om du vill posta din nominering kan du göra det till:

Valberedningen
Fredrika Bremer Förbundet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

Hämta blanketten här.

Det krävs mer för jämställda pensioner!

Pensionsgruppen meddelar i dag att pensionsåldern ska höjas från 61 år till 64 år, och att LAS-åldern höjs till 69 år. Självklart ska den som vill och kan ha rätt att arbeta längre. Vi lever längre och den höjda LAS-åldern är viktig för att motverka diskrimineringen av årsrika på arbetsmarknaden. Men att höja åldern för lägsta ålder för pensionsuttag ställer höga krav på förbättrad arbetsmiljö. Inte minst inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena. Annars riskerar den höjda pensionsåldern att slå hårdare mot kvinnor än mot män.

Svenska kvinnor är sjukskrivna betydligt mer än männen. Detta är dels en följd av ett ojämställt ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, men även ett resultat av en ojämställd arbetsmiljö.

Fredrika Bremer Förbundet välkomnar förslagen om att grundskyddet (garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet) ska höjas. Men det krävs mer för jämställda pensioner.

De ojämställda pensionerna är ett kvitto på ett ojämställt arbetsliv. Att förlänga det ojämställda arbetslivet, utan att förbättra förutsättningarna för dem som har det sämst, leder inte till jämställda pensioner.

Istället krävs förbättrad arbetsmiljö inom kvinnodominerade yrken; mer resurser, mer personal, högre löner och bättre villkor, samt åtgärder för ett jämställt arbetsliv i stort; individualiserad föräldraförsäkring, jämställda löner och fler åtgärder för att motverka de strukturella löneskillnaderna.

 

#intebättreförr #metoo

Vittnesmålen i #metoo-kampanjen fortsätter att välla in. Nu vill vi ge alla pensionärer och dem som inte längre jobbar en möjlighet att delge sina berättelser. Dels för att visa på problemets omfattning, men även för att ge fler en chans att lägga skammen där den hör hemma – hos förövaren.

Arbetslivet har aldrig varit en trygg och fredad plats för kvinnor och det var tyvärr #intebättreförr. Genom att lyfta även äldre historier vill vi visa på problemets otroliga omfattning.

#metoo måste resultera i reell förändring och konkreta åtgärder. Annars bryter vi aldrig de mönster och strukturer som ligger bakom de senaste veckornas upprop och historiens ständiga upprepning.

Bidra gärna med en kort beskrivning av vad du varit med om, antingen genom formuläret eller genom att maila till kansli@fredrikabremer.se. Du får gärna även berätta om hur försök att skapa förändring mottagits.

Alla berättelser kommer att vara anonyma om de publiceras.

Alla namn som skrivit på insamlingen kommer att bifogas artikeln, självklart utan koppling till berättelser.

Att underteckna uppropet innebär inte att man personligen har blivit utsatt för övergrepp, men att du håller med om att det inte var bättre förr och vill vara med och visa på problemets omfattning.

SKRIV PÅ UPPROPET HÄR!

Bli medlem och få våra tre tygmärken!

Just nu får du som blir medlem i Fredrika Bremer Förbundet våra tre tygmärken som välkomstpresent!

Tygmärkena representerar förbundets tre fokusfrågor:
Fler kvinnor där makten finns!
Fler män där barnen finns!
Jämställda löner!

Såhär gör du:
1. Gå med som medlem här

2. När du betalt din medlemsavgift skicka ett mejl till kansli@fredrikabremer.se och uppge namn
och adress.

Först till kvarn gäller!

Medlemskapet kostar 280 kr för ordinarie medlemmar och 140 kr för studerande medlemmar. Medlemskapet gäller för hela 2018 och du får världens äldsta feministiska tidskrift Hertha två gånger om året.

Är du redan medlem i förbundet? Just nu har vi en värvningskampanj där du som värvar en medlem får boken om Eva Moberg helt gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tygmärkena har designats av Sara Edström!

Kvinnor i EU jobbar gratis resten av året!

Idag den 3 november är det European Equal Pay Day. Kvinnor tjänar i genomsnitt 16,3 % mindre än män i Europa. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis från och med idag fram till årsskiftet.

Enligt det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGEs index rankas Sverige som det mest jämställda landet i EU, men även här är det långt kvar till jämställda löner. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 12,5%. Det betyder att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag, medan män får betalt till kl. 17:00. Med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050.

För att öka på takten och bryta de strukturella löneskillnaderna är Fredrika Bremer Förbundet med och driver kampanjen Lön hela dagen. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, en rad fackförbund och kvinnoorganisaioner kräver vi bland annat ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och trygga anställningar, och att traditionellt kvinnodominerat arbete uppvärderas.

Det är dags för Lön hela dagen! Läs mer om hur du kan engagera dig i kampanjen här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande med anledning av Equal Pay Day här.

Christina Knight invald i IAWs styrelse

Christina Knight, styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet, har under International Alliance of Women’s 37:e kongress valts in i IAWs styrelse.

IAW är en internationell kvinnoorganisation som består av ca. 55 kvinnoorganisationer från hela världen. FBF var en av organisationerna som var med och grundade IAW år 1904.

IAW håller vart tredje år internationell kongress, i år på Cypern. Joanna Manganara valdes om som ordförande och Christina Knight valdes in i IAWs styrelse under kongressens sista dag.

”Det känns otroligt hedrande att bli invald i IAWs styrelse, en organisation med gedigen historia och viktig roll i dag. Vi lever i en turbulent tid med växande hot mot kvinnors rättigheter över hela världen. Det är nu viktigare än någonsin att civilsamhället samarbetar över nationsgränserna och skapar starka internationella allianser. Jag ser verkligen fram emot att vara en del av detta arbete och bidra till IAWs viktiga arbete”, kommenterar Christina Knight.

 

Läs mer om IAW här. 

Följ oss i våra sociala medier och under #IAW2017 för uppdateringar.

 

 

 

 

 

FBF deltar vid IAW:s 37:e kongress

Fredrika Bremer Förbundet deltar med Miriam Limås-Kollberg på International Alliance of Womens (IAW) 37:e kongress som just nu pågår i Nicosia, Cypern. IAW är en internationell kvinnoorganisation som består av ca. 55 kvinnoorganisationer från hela världen. FBF var en av organisationerna som var med och grundade IAW år 1904.

IAW håller vart tredje år internationell kongress, i år på Cypern. Under veckan ska kongressen besluta om IAWs Action Program 2018-2020, välja ledamöter till styrelsen och diskutera hur vi på både nationell, regional och internationell nivå ska arbeta för att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter.

Equal rights-equal responsibilities

Utgångspunkten för IAWs arbete är lika villkor för kvinnor och män. Under IAWs tidigare år var fokus på rösträttskampen. Idag arbetar IAW med kvinnors inflytande på alla nivåer i samhället samt med internationellt fredsarbete.

Hur arbetar IAW?

IAW arbetar både nationellt, regionalt och internationellt. På nationell nivå arbetar medlemsorganisationerna för det nationella jämställdhetsarbetet. På regional nivå, exempelvis Europanivå, arbetar IAWs medlemsorganisationerna tillsammans i specifika frågor. På internationell nivå arbetar IAW för att föra fram kvinnors röst i internationella organ. IAW har konsultativ status i FN och i en rad FN-organ, samt deltagande status vid Europarådet. Detta betyder att IAW har permanenta representanter i New York, Wien, Genève, Paris, Rom, Nairobi, Bangkok och Strasbourg. IAW är medlem i EWL, den europeiska kvinnolobbyn.

IAWs kongresser

Var tredje år har IAW en internationell kongress då alla IAWs medlemmar kan delta. De senaste kongresserna har hållits i Colombo 2001, Freiburg 2004, Delhi 2007, Johannesburg 2010 och London 2013.

2017 hålls IAWs kongress i Nicosia, på Cypern.

Läs mer om IAW här. 

Följ oss i våra sociala medier och under #IAW2017 för uppdateringar.