Enklare att föra över premiepensionsrätt

Fredrika Bremer Förbundet har tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Kvinnliga Akademikers Förening lämnat ett remissyttrande över promemorian Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg.

Den som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka, make eller registrerad partner. Det görs dock ytterst sällan. Under 2015 var det bara 0,5 % av alla makar med intjänad pensionsrätt som gjorde överföringen. I promemorian föreslås att det ska bli enklare att föra över premiepensionsrätt i syfte att nå mer jämställda pensioner. Den blocköverskridande pensionsgruppen (S, Mp, M, L, C och Kd) har ställt sig bakom föreslagen.

Sveriges Kvinnolobby, Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet har lämnat ett yttrande där vi varken tillstyrker eller avstyrker förslaget. Även om förfarandet förenklas kvarstår faktum att överföring av premiepensionsrätt alltid är ett individuellt val i en situation som innebär en maktobalans till fördel för den som har en högre pension, vilket oftast är män.

Vi förordar istället lösningar på strukturell nivå genom omfördelning inom gruppen pensionärer i stort och insatser för att minska löneskillnaderna i arbetslivet. I remissyttrandet presenterar vi en rad förslag till viktiga åtgärder för att nå jämställda pensioner på såväl kort som lång sikt.

Läs yttrandet här: ENKLARE ATT FÖRA ÖVER PREMIEPENSIONSRÄTT

Louise Lindfors får förnyat förtroende som ordförande för Fredrika Bremer Förbundet

På Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta den 6 maj fick ordförande Louise Lindfors förnyat förtroende. Lindfors har sedan fyra år tillbaka varit ordförande för Fredrika Bremer Förbundet och är nu omvald på ett år.

– Förbundet har utvecklats mycket de senaste åren vilket tydligt går att se på det ökande medlemsantalet. Det är en utveckling som jag ser fram emot att fortsätta jobba för det kommande året, säger Louise Lindfors.

Lindfors har sedan den 1 augusti 2016 varit projektanställd som stiftelsestrateg och uppdraget avslutas den 31 augusti 2017. Därefter väntar nya utmaningar vid sidan av ordförandeuppdraget. Lindfors tillträder som generalsekreterare för Afrikagrupperna den 4 september. Afrikagrupperna har en ny femårsstrategi med ett tydligare feministiskt fokus.

– Jag tror mitt ordförandeuppdrag i Fredrika Bremer Förbundet och generalsekreterartjänst hos Afrikagrupperna kommer ge mig erfarenheter som kan gynna vardera organisation. Att parallellt arbeta nationellt och internationellt med jämställdhetsfrågor är en utmaning jag gärna tar mig an, menar Louise Lindfors.

 

 

 

 

 

Louise Lindfors, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet

Förbundsårsmöte i Avesta

Den 5-6 maj anordnades Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta. Årsmöteshelgen inleddes under fredagskvällen med middag på Korskrogens bygdegård. Karin Perers, ordförande Mellanskog, höll föredrag om skogsbruk och berättade bland annat att skogsindustrin är främsta bransch bland kvinnor som äger och driver företag i Sverige. Kvällen avslutades med musikunderhållning av trion Bas, Fiol och Flöjt och Per ”Lill-Elvis” Holmberg.

På lördagsmorgonen inleddes förhandlingarna i Avesta församlingsgård. Det beslutades bland annat att ett kretsordförandemöte ska anordnas i september och Anita Lilja-Stenholm valdes till Årets Fredrika för sitt långa och trogna engagemang i förbundet.

Likt föregående mandatperiod utgörs styrelsen efter årsmötet av ordförande Louise Lindfors, vice ordförande Per-Henrik Magnusson, styrelseledamöter Torbjörn Messing, Margareta Nord, Lars Jalmert, Christina Knight, Ann-Sofie Malmgren och Agneta Söderlund, samt suppleanter Caroline Carneros och Johan Eliasson. Karin Milles valdes in som ny styrelseledamot i förbundsstyrelsen. Karin är docent i svenska och tjänstgör som lektor vid Södertörns högskola sedan 2008.

Stort tack till alla som medverkade vid förbundsårsmötet och framförallt till Avestakretsen för ett fantastiskt arrangemang!

Karin Milles valdes in i förbundsstyrelsen under årsmötet i Avesta

Karin Milles invald i Fredrika Bremer Förbundets styrelse

På Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta den 6 maj fick ordförande Louise Lindfors förnyat förtroende och Karin Milles valdes in i förbundsstyrelsen.

Karin Milles är docent i svenska och tjänstgör som lektor vid Södertörns högskola sedan 2008. Milles är medlem i RFSU, Kvinnliga akademikers förening och Forum för feministiska forskare i Stockholm, hon är författare och har bland annat skrivit boken Språk och kön som givits ut av Norstedts Akademiska Förlag. En stor drivkraft för hennes jämställdhetsengagemang är just den makt som språk innebär.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till Fredrika Bremer Förbundets viktiga arbete och är mycket hedrad över uppdraget. Fredrika Bremer Förbundet står bakom otroliga jämställdhetspolitiska framgångar och jag ser med spänning fram emot att föra det arbetet vidare, kommenterar Karin Milles, styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet

– Karin Milles kommer verkligen tillföra mycket viktig kompetens, genom hennes såväl teoretiska som praktiska kunskap om jämställdhet och språk. Det finns ett starkt engagemang bland förbundets medlemmar och vi i förbundsstyrelsen är väldigt positiva inför framtiden, kommenterar Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer Förbundet.

Per-Henrik Magnusson fick förnyat förtroende som vice ordförande i förbundet och Torbjörn Messing och Margareta Nord valdes om som ordinarie styrelseledamöter. Lars Jalmert, Christina Knight, Ann-Sofie Malmgren, Agneta Söderlund kvarstår som ordinarie styrelseledamöter. Caroline Carneros och Johan Eliasson valdes om som suppleanter.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Milles, fotograf Martin Hedberg

Panelsamtal om kvinnors ökande sjukskrivningar på Apelrydsseminariet

Kvinnors sjukfrånvaro och psykiska ohälsa ökar. Sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt de senaste åren och är mer utbrett bland kvinnor. En förklaring är arbetsvillkoren i kvinnodominerade sektorer i kombination med att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. Varför ser det ut som det gör och vad kan göras för att skapa ett sundare arbetsliv? Detta diskuteras i panelsamtalet ”Ett helt helt sjukt arbetsliv” under Apelrydsseminariet. I samtalet medverkar Petra Ulmanen, forskare socialt arbete, Elin Karlsson, sjukhusläkare och styrelseledamot i Sveriges Läkarförbund, och Karin Sjöberg Forssberg, forskare och konsult och Torbjörn Messing, jämställdhetskonsult.

Anmäl dig till Apelrydsseminariet här.

 

 

 

 

#apelryd2017

Sök praktik hos oss!

Vill du lära dig mer om opinionsbildning och kommunikation? Är du intresserad av jämställdhetsfrågor? Söker du praktik till hösten? Sök då till oss!

Nu söker Fredrika Bremer Förbundet praktikanter med placering på kansliet i Stockholm till hösten 2017. Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten, vårt kommunikationsarbete och är delaktig i organisationens projekt. Vi ser gärna att sökande har kompetens inom kommunikation men viktigast är ett brinnande engagemang för jämställdhet. Praktiktjänstgöringen är varierande och innefattar även medlemskontakt och hantering av medlemsregister, arbete med våra stiftelser och att driva projekt och uppgifter som rör vårt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby.

Praktiken är oavlönad och bör vara en del av din utbildning.

För frågor och mer information kontakta kansliet på kansli@fredrikabremer.se. Du kan även nå oss på telefonnummer: 0732 554400.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till kansli@fredrikabremer.se senast 26 april.

Tema hälsa och jämställdhet vid årets Apelrydsseminarium

Fredrika Bremer Förbundets årliga Apelrydsseminarium i Båstad har i år tema hälsa och jämställdhet. Under två dagar anordnas seminarium, panelsamtal och föreläsningar med fokus på bland annat ojämställd medicinsk forskning, maskulinitetsnormer, kvinnors ökande sjuktal samt kroppsideal och kroppsaktivism.

Vid årets seminarium deltar bland andra Jan Eliasson, som tidigare varit vice generalsekreterare för FN, Amelia Adamo, mångårig tidningsmakare och opinionsbildare, Barbro Westerholm (L) läkare och riksdagsledamot, Alexandra Charles von Hofsten ordf. 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Suad Ali, utsedd till årets supertalang 2016 av Veckans Affärer, Birgitta Ohlsson (L), författare och riksdagsledamot, Kristina Sandberg, författare, och Sara Haraldsson, grundare av Maktsalongen.

Förutom intressanta panelsamtal och inspirerande föredrag bjuds deltagarna på middag och underhållning, samt morgonyoga med Blossom Tainton. Boka in den 11-12 augusti i kalendern och anmäl dig senast den 31 juli för en lärorik och spännande upplevelse!

Se fullständigt program här.

Anmälan till årets Apelrydsseminarium gör du här.
Vill du istället anmäla dig till Apelrydsseminariet utan övernattning gör du det här.

Följ oss i sociala medier och på #apelryd2017 för fler uppdateringar!

FN:s kvinnokommission 2017

Fredrika Bremer Förbundet deltog under föregående vecka vid FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. 

CSW, Commission on the Status of Women, är FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i New York för att komma överens om åtgärder för jämställdhetsarbetet världen över. Samtidigt som kommissionsmötet hålls pågår även ett stort antal seminarier, utställningar och debatter. Årets tema har fokus på ekonomisk jämställdhet – ”Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work”.

Under veckan har vi bland annat tagit del av framgångsrika exempel på jämställdhetsarbete världen över. Däribland exempel på hur kvinnorörelsen kan arbeta för att involvera pojkar och män i arbetet för jämställdhet.

Vi har även träffat representanter från den isländska regeringen för att höra mer om den nya isländska lagen för jämställda löner samt diskutera hur regeringar och civilsamhälle kan samarbeta för jämställda löner. Läs mer om den isländska lagen här.

Förhandlingarna om gemensamma slutsatser planeras avslutas den 24 mars. Sverige förhandlar inom EU:s grupp. Läs mer om CSW här.

Nordiska jämställdhetsministrar presenterar jämställdhetspolitiken i Norden

Internationella Kvinnodagen

Äntligen 8 mars! Kvinnokampen syns, hörs, mobiliserar, manifesterar, demonstrerar, organiserar och debatterar ännu mer än vanligt!
I en debattartikel i Dagens Samhälle kan vi idag läsa om att kvinnor jobbar gratis en timme varje dag och förslag på hur detta kan åtgärdas. Artikeln är undertecknad av FBF:s ordförande Louise Lindfors och andra representanter för 16:00-rörelsen. Läs den här!