I november 2012 publicerade Fredrika Bremer Förbundet rapporten Den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser som bland annat visade på en fortsatt stark mansdominans i svenska bolagsstyrelser.

Sedan rapporten publicerats har det skett förändringar i styrelserummet. En positiv utveckling är att de regler som näringslivet enas om för “god bolagstyrning” ändrades under 2014, någonting som Fredrika Bremer Förbundet tog upp i vårt öppna (och obesvarade) brev till dåvarande finansminister Anders Borg redan 2012. Läs brevet här . Förbundet föreslog då att ojämställd representation skulle hanteras på samma sätt som andra avvikelser från den så kallade bolagskoden, nämligen anmälas och förklaras i verksamhetsberättelsen. Och så blev det. I de nya reglerna, som trädde i kraft den 1 januari 2015, finns formuleringar kring hållbarhet, mångfald och jämställdhet som förutsättningar för bolagets affärsmässiga framgångar.

Fredrika Bremer Förbundet fortsätter arbetet med en jämnare fördelning i bolagsstyrelser genom att bland annat kontinuerligt kontakta valberedningar. Dessutom planerar förbundet att fortsatt även närvara på bolagsstämmor i strävan mot en bättre balans i styrelserummen.

Projektets tidigare år:

Rapporten – Den Dolda Kvoteringen i Bolagsstyrelser

Under 2011-2012 initierade Fredrika Bremer Förbundet en kampanj för fler kvinnor i bolagsstyrelser, där vi särskilt lyfte fram den dolda kvoteringen av män. Dessutom undersökte förbundet styrelseledamöternas kompetens, ålder med mera samt deltog i en rad bolagsstämmor våren 2012 och våren 2013.

I rapporten Den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser sammanfattar Birgitta Wistrand kampanjens resultat och presenterar förslag till åtgärder. Bland frågeställningarna finns ”Vem är kompetent att få en styrelseplats i en bolagsstyrelse – och vem är det som avgör vad som är kompetens?”, ”Vem fattar besluten i valberedningarna?” och ”Föräldraförsäkring och bolagsstyrelser – samma siffror men tvärtom. Krävs det lagstiftning för att skapa balans?”.

Fler kvinnor i bolagsstyrelserna påverkar företagens ekonomi positivt

I ett samarbete med tidningen Passion for Business gjorde Birgitta Wistrand tillsammans med en arbetsgrupp besök på ett antal bolagsstämmor under våren 2012. På stämmorna tog Birgitta upp den dolda kvoteringen av män och ifrågasatte valberedningens arbete för att öka mångfalden i styrelserna. Är det verkligen bra för lönsamheten att inte ta tillvara på hela befolkningens kompetens?

Utdrag ur artikeln “Herr Ordförande, varför har ni blivit omvald så många gånger” publicerad i Passion for Business nr 4 2012:

”Redan på 70-talet gick Birgitta Wistrand runt på bolagens årsstämmor och påtalade den sneda könsfördelningen i styrelserna. PfB följde med henne på några av vårens stämmor och kan rapportera om såväl applåder och armbågar som blossande kinder på ett antal påfallande svarslösa valberedningar. Men också ett spirande intresse.

– Kvotering är kanske inte lösningen. Låt gå för det, men låt oss då genast sluta med den dolda kvoteringen av män!” 

Läs hela artiklen här