Fredrika Bremer Förbundets arbete med individualiserad föräldraförsäkring leds av styrelseledamoten Torbjörn Messing. Förbundets slogan lyder “Fler kvinnor där makten finns och fler män där barnen finns”. Denna verksamhetsinriktning syftar till att uppfylla de verksamhetspolitiska målet att få fler män att ta ansvar för barn, hem och omsorgsarbete. Ett jämnare uttdrag av föräldradagar är en ekvation som alla vinner på.

I enlighet med förbundets slogan ”Fler kvinnor där makten finns och fler män där barnen finns” så bedriver förbundet ett opinionsbildningsarbete som syftar till att fler män ska ta ansvar för familj, barn och arbete i hemmen.

Nuvarande könsfördelning av det obetalda arbetet är en del av den ”kvinnofälla” som gör att varannan kvinna i framtiden slutar som fattigpensionär. Genom att kvinnor i större utsträckning tar majoriteten av föräldradagarna, förlänger föräldraledigheten genom att gå ner i arbetstid, arbetar deltid och arbetar obetalt i hemmet så blir deras livsinkomst (och därmed pension) därför påtagligt lägre.

Föräldrauttaget ses av många som en så kallad ”köksbordsfråga” där familjen själv ska få bestämma, men undersökningar visar att få småbarnsfamiljer reflekterar över vilka framtida konsekvenser besluten får. Forskning visar på en rad olyckliga konsekvenser av ett ojämnt föräldrauttag:

  • Kvinnorna förlorar karriärmöjligheter, lön  och anknytning till arbetsmarknaden.
  • Under barnens första levnadsår tar papporna ut mindre än 9 % av föräldradagarna. Det är under den så viktiga anknytningsfasen då barnet knyter känslomässiga band till sina föräldrar. Bland de hetero-par som delat jämnt på föräldradagarna är det svårt att hitta några män som ångrar sitt beslut.
  • Män förlorar vårdnadstvister enbart på grund av att rätten dömer ur ett barnperspektiv och ger vårdnaden till den som har bäst kontakt med barnen.
  • En av de vanligaste saker män säger på sin dödsbädd är att de önskat bättre kontakt med sina barn.
  • Var femte vuxen man har ingen annan vuxen att prata med vid en livskris. Många av dem har dålig kontakt med sina vuxna barn.
  • När barn behöver prata med någon, kommer mamma på första plats, följd av 2. kompisar, 3.  ingen alls, 4. lärare eller annan vuxen i skolan och pappa kommer först på femte plats.

Vill du veta mer eller engagera dig i projektet Individualiserad Föräldraförsäkring? Kontakta torbjorn@jamntskagg.se