Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 13,4 %. Det innebar att kvinnor arbetade gratis efter kl. 15:56 varje dag, räknat på en arbetsdag mellan kl. 8 och 17. Den 15 februari 2016 avslöjades det nya klockslaget, 15.57, endast en minut bättre än förra året. Män har som vanligt betalt hela dagen. Såhär har det sett ut sedan början av 1980-talet.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen bildades inför 8 mars 2012. Då var klockslaget 15:51. Sedan rörelsen bildades för fyra år sedan har lönegapet minskat med ynka 1,1 procentenheter.

15:57-rörelsen vill göra någonting åt det här, och vi ställer krav:

1. En mer jämställd föräldraförsäkring

2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer

3. Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med tio eller fler anställda

4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Inför och på Internationella kvinnodagen 8 mars genomförs manifestationer för jämställda löner över hela landet. Mer information om hur du kan delta finns på vår kampanjsida.

Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag.

Dags för #lönheladagen!

 

Vill du vara med och engagera människor på din ort? Hör av dig till info@sverigeskvinnolobby.se.

Gilla vår facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen.

Mer om 15:57-rörelsen och våra aktiviteter kan du läsa här.

 

Kontakt:

Johanna Dahlin, Sveriges Kvinnolobby

johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se

070-321 67 78

15:57-rörelsen består av:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet, Kommunal, Kvinnliga läkares förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, Kvinnor i Svenska kyrkan, KvinnorKan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhetskommitté, S-kvinnor, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Makalösa Föräldrar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

15:57-rörelsen – DAGS FÖR LÖN HELA DAGEN!