fredrika-bremer1I år är det 160 år sedan Fredrika Bremers banbrytande roman Hertha kom. Hertha är än idag högaktuell och ges
i höst ut på nytt av Svenska Vitterhetssamfundet. Hertha anses av många vara den första feministiska romanen i svensk litteratur.

Hertha firades ordentligt igår i Börssalen på Svenska Akademien i Stockholm. Maria Schottenius uppmärksammade även nyutgivningen av Hertha i Dagens Nyheter och beskriver just hur Fredrika Bremer genom sin roman haft en stor inverkan på kvinnors frigörelse:

””Hertha” är en emancipations- och idéroman som bär fram tanken att kvinnan ska bli myndig vid 25 års ålder. Hon och hennes syster Alma talar i boken om att resa till kungen i Stockholm. Hertha skulle då säga; ”Ers Majestät! Giv oss friheten, giv oss rätt över våra själar, över vårt liv, vår egendom, vår framtid, och vi skola tjäna eder, och vårt land och allt gott av allt vårt hjärta och all vår håg, och med all vår förmåga, såsom blott de fria kunna göra det!
Fredrika Bremer själv och hennes syster hade rest till kungen 1840 och blivit myndigförklarade.

Två år efter att ”Hertha” gavs ut, år 1858, började reformarbetet. Fem år senare, 1863 blev alla ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid 25 år, men en gift kvinna förblev omyndig till 1921.”

Vi vill sända ett stort tack till Svenska Vitterhetssamfundet och Årstasällskapet som gjort denna nyutgivning möjlig. I början av november förväntas Fredrika Bremers Hertha komma från tryckeriet och den kan då bli din!

Köp ditt exemplar av Hertha via Svenska Vitterhetssamfundets hemsida här.

Läs mer om Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier här.

 

Fredrika Bremers roman Hertha ges ut på nytt!