Under en pressträff tidigare idag presenterade regeringen inriktningen för framtidens jämställdhetspolitik. Fredrika Bremer Förbundet välkomnar en hållbar strategi för de jämställdhetspolitiska målen, som genom dagens skrivelse utökats med två nya delmål som avser jämställd utbildning och jämställd hälsa. Dessa två tillägg är två viktiga steg mot ökad jämställdhet och Fredrika Bremer Förbundet ser fram emot en tydligare implementering av dessa och de fyra redan fastslagna delmålen.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér berättade under pressträffen bland annat att en handlingsplan för jämställda löner ska tas fram, något som Fredrika Bremer Förbundet välkomnar.

– Vi välkomnar regeringens satsning för jämställda löner och fokus på att särskilt adressera den könssegregerade arbetsmarknaden och de strukturella löneskillnaderna. Gustav Fridolin presenterade att satsningar ska göras på en jämställd skola och utbildning för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, vilket vi särskilt välkomnar, kommenterar Louise Lindfors, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet.

Gustav Fridolin deklarerade även en elevhälsovård där tjejers stress och prestationskrav ska tas på större allvar och likaså killars i många fall bristande motivation.

– Den här analysen är av högsta politiska vikt i dagens samhälle där vi ser hur just dessa tendenser kan skapa en ännu större splittring mellan kvinnor och mäns villkor i samhället, säger Louise Lindfors.

Regeringen har även tidigare presenterat att Sverige får en ny myndighet som ska arbeta med jämställdhet på lång sikt, något förbundet efterfrågat länge. Nyheten att den ska stå redo 2018 ser vi som mycket positiv. Fredrika Bremer Förbundet ser gärna en starkare dialog med civilsamhället kring detta uppdrag och dess utformning och hoppas få delta med kompetens och erfarenhet.

Läs mer om regeringens skrivelse här

Regeringen presenterar den jämställdhetspolitiska skrivelsen: Makt, mål och myndighet