Den 28 november besökte förbundets ordförande Louise Lindfors Fredrika Bremer Förbundets Örnsköldsvikskrets. Under eftermiddagen träffade Louise en grupp elever på Komvux. Hon informerade om förbundets  långa historia och om hur man bland annat arbetade för kvinnlig rösträtt i Sverige.

Louise förklarade att det idag fortfarande finns mycket att göra. Förbundet kämpar för att uppnå lika makt och inflytande för kvinnor och män, för jämställt hemarbete och jämställt löneläge. Ett exempel på brist på jämställdhet i dagens Sverige är att kvinnor i genomsnitt har runt 13 procent mindre i lön än män.

Efter informationen blev det workshop. De närvarande eleverna och lärarna fick ett antal frågor att diskutera och det blev ett livligt och trevligt utbyte av erfarenheter.

På kvällen gästade Louise Örnsköldsvikskretsen på Ödbergska Gården. Där berättade hon om aktuella projekt.  Just nu ligger förbundet i startgroparna för ”Branschkollen” – ett projekt som syftar till ett mer jämställt arbetsliv. I det sammanhanget kanske Örnsköldsvik kommer in i bilden.

Efter ”norrländskt fika” tackade kretsen Louise för besöket och överräckte kretsens verk, boken ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under hundra år”

ovik

 

 

 

 

 

 
Kristina Mähler, lärare på Komvux i Örnsköldsvik och Louise Lindfors
Läs mer om Örnsköldsvikskretsens arbete här. 

Workshop i Örnsköldsvik