I samband med FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december presenterade regeringen sin skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

I skrivelsen redogör regeringen för sina ambitioner och prioriteringar i arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. Regeringen redogör även för utvecklingen i omvärlden och fastslår att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra hela den svenska utrikespolitiken och att Sverige ska vara ledande globalt inom dessa tre områden.

I samband med att skrivelsen publicerades skrev regeringen även i ett debattinlägg att man höjer ambitionerna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Läs skrivelsen här.

Läs debattartikeln här.

Läs regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter