Regeringen gick nyligen ut med att pensionssystemet ska ses över och att en utredning ska tillsättas för att undersöka om garantipensionen och bostadstillägget kan räknas upp för de pensionärer som har det sämst ställt.

Bakgrunden är att pensionssystemet är ojämlikt och att många ensamstående kvinnor har det svårt ekonomiskt.

Läs mer här.

Grundskydd för pensionärer ses över