Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och utgör en global hälsofara.

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt annat förtryck av flickor och kvinnor pågår i Sverige precis som i resten av världen. En majoritet av mäns våld mot kvinnor är riktat mot den egna flickvännen eller frun. Närmare 30 000 anmälningar gjordes förra året på misshandel mot kvinnor över 18 år. Ändå är mörkertalet stort, Brottsförebyggande rådet uppskattar att endast vart femte fall anmäls till polisen.

Läs debattinlägget vi skrivit tillsammans med UN Women Sverige och Unizon om våld i nära relationer här.

Debattinlägg om våld i nära relationer