Fredrika Bremer Förbundet deltog under föregående vecka vid FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. 

CSW, Commission on the Status of Women, är FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i New York för att komma överens om åtgärder för jämställdhetsarbetet världen över. Samtidigt som kommissionsmötet hålls pågår även ett stort antal seminarier, utställningar och debatter. Årets tema har fokus på ekonomisk jämställdhet – ”Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work”.

Under veckan har vi bland annat tagit del av framgångsrika exempel på jämställdhetsarbete världen över. Däribland exempel på hur kvinnorörelsen kan arbeta för att involvera pojkar och män i arbetet för jämställdhet.

Vi har även träffat representanter från den isländska regeringen för att höra mer om den nya isländska lagen för jämställda löner samt diskutera hur regeringar och civilsamhälle kan samarbeta för jämställda löner. Läs mer om den isländska lagen här.

Förhandlingarna om gemensamma slutsatser planeras avslutas den 24 mars. Sverige förhandlar inom EU:s grupp. Läs mer om CSW här.

Nordiska jämställdhetsministrar presenterar jämställdhetspolitiken i Norden

FN:s kvinnokommission 2017