Kvinnors sjukfrånvaro och psykiska ohälsa ökar. Sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt de senaste åren och är mer utbrett bland kvinnor. En förklaring är arbetsvillkoren i kvinnodominerade sektorer i kombination med att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. Varför ser det ut som det gör och vad kan göras för att skapa ett sundare arbetsliv? Detta diskuteras i panelsamtalet ”Ett helt helt sjukt arbetsliv” under Apelrydsseminariet. I samtalet medverkar Petra Ulmanen, forskare socialt arbete, Elin Karlsson, sjukhusläkare och styrelseledamot i Sveriges Läkarförbund, och Karin Sjöberg Forssberg, forskare och konsult och Torbjörn Messing, jämställdhetskonsult.

Anmäl dig till Apelrydsseminariet här.

 

 

 

 

#apelryd2017

Panelsamtal om kvinnors ökande sjukskrivningar på Apelrydsseminariet