På Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta den 6 maj fick ordförande Louise Lindfors förnyat förtroende och Karin Milles valdes in i förbundsstyrelsen.

Karin Milles är docent i svenska och tjänstgör som lektor vid Södertörns högskola sedan 2008. Milles är medlem i RFSU, Kvinnliga akademikers förening och Forum för feministiska forskare i Stockholm, hon är författare och har bland annat skrivit boken Språk och kön som givits ut av Norstedts Akademiska Förlag. En stor drivkraft för hennes jämställdhetsengagemang är just den makt som språk innebär.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till Fredrika Bremer Förbundets viktiga arbete och är mycket hedrad över uppdraget. Fredrika Bremer Förbundet står bakom otroliga jämställdhetspolitiska framgångar och jag ser med spänning fram emot att föra det arbetet vidare, kommenterar Karin Milles, styrelseledamot i Fredrika Bremer Förbundet

– Karin Milles kommer verkligen tillföra mycket viktig kompetens, genom hennes såväl teoretiska som praktiska kunskap om jämställdhet och språk. Det finns ett starkt engagemang bland förbundets medlemmar och vi i förbundsstyrelsen är väldigt positiva inför framtiden, kommenterar Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer Förbundet.

Per-Henrik Magnusson fick förnyat förtroende som vice ordförande i förbundet och Torbjörn Messing och Margareta Nord valdes om som ordinarie styrelseledamöter. Lars Jalmert, Christina Knight, Ann-Sofie Malmgren, Agneta Söderlund kvarstår som ordinarie styrelseledamöter. Caroline Carneros och Johan Eliasson valdes om som suppleanter.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Milles, fotograf Martin Hedberg

Karin Milles invald i Fredrika Bremer Förbundets styrelse