På Fredrika Bremer Förbundets årsmöte i Avesta den 6 maj fick ordförande Louise Lindfors förnyat förtroende. Lindfors har sedan fyra år tillbaka varit ordförande för Fredrika Bremer Förbundet och är nu omvald på ett år.

– Förbundet har utvecklats mycket de senaste åren vilket tydligt går att se på det ökande medlemsantalet. Det är en utveckling som jag ser fram emot att fortsätta jobba för det kommande året, säger Louise Lindfors.

Lindfors har sedan den 1 augusti 2016 varit projektanställd som stiftelsestrateg och uppdraget avslutas den 31 augusti 2017. Därefter väntar nya utmaningar vid sidan av ordförandeuppdraget. Lindfors tillträder som generalsekreterare för Afrikagrupperna den 4 september. Afrikagrupperna har en ny femårsstrategi med ett tydligare feministiskt fokus.

– Jag tror mitt ordförandeuppdrag i Fredrika Bremer Förbundet och generalsekreterartjänst hos Afrikagrupperna kommer ge mig erfarenheter som kan gynna vardera organisation. Att parallellt arbeta nationellt och internationellt med jämställdhetsfrågor är en utmaning jag gärna tar mig an, menar Louise Lindfors.

 

 

 

 

 

Louise Lindfors, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet

Louise Lindfors får förnyat förtroende som ordförande för Fredrika Bremer Förbundet