Med juni månad följer nytt tema på Herthabloggen: utbildning och arbetsliv! Läs om kvinnors resa igenom historien fram till idag och följ Herthabloggen för historiska nedslag i världens äldsta feministiska tidskrift.

Syftet med Herthabloggen är att tillgängliggöra det kulturhistoriska arv som tidskriften Herthas äldre publikationer innehåller, genom ett övergripande tema för varje kvartal. Tidskriften Hertha är världens äldsta feministiska tidskrift, läs Herthabloggen här.

 

Nytt tema på Herthabloggen: utbildning och arbetsliv