Fredrika Bremer Förbundet medverkar under Politikerveckan i Järva. Vi kommer vara på plats i monter torsdag-söndag, 15-18 juni. Kom och prata med oss och gör vårt kvinnorättshistoriska quiz!

Politikerveckan i Järva äger rum på Spånga Idrottsplats i Stockholm och syftet med veckan är att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan. Alla partiledare i riksdagen kommer att tala på varsin dag under Järvaveckan.

Under politikerveckan kan du ta del av partiledartal, föreläsningar och seminarier, samt träffa organisationer och politiker.

Läs mer om evenemanget här.

Politikerveckan i Järva