Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson kommer till Almedalen och berättar om Islands nya lag för jämställda löner!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent i Sverige. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män. Vad ligger bakom de ojämställda lönerna och hur bryter vi mönstret? Hur fungerar den nya isländska lagen och bör Sverige ta efter?

Fredrika Bremer Förbundet anordnar den 5 juli ett seminarium i Almedalen med fokus på de ojämställda lönerna. Seminariet inleds med rapportsläpp av Lönelotsarnas nya rapport som undersöker löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken. Därefter presenterar Þorsteinn Víglundsson Islands nya lag. Seminariet avslutas med en panel med representanter från arbetsmarknadens parter.

Plats: Nunnegränd 4, Visby
Tid: 5 juli 08.30-10.30

Medverkande:
Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island
Lena Johansson, Lönelotsarna
Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv
Veronica Magnusson, Vision
Linda Palmetzhofer, Handelsanställdas förbund
Lena Granqvist, SACO
Moderator: Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet

Tidssschema:
08.35-09.10: Rapportsläpp: Samma yrke-olika lön
09.10-09.40: Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson presenterar Islands nya lag för lika lön
09.40-10.20: Panelsamtal med representanter från arbetsmarknadens parter.

 

 

Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island

Islands jämställdhetsminister till Almedalen