”Paradoxalt stort lönegap i yrken med könsbalans”

Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns, och kön är den avgörande förklaringen. Det visar en ny rapport som jämför löner för kvinnor och män i samma yrke, det skriver vi i en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet.

Onsdagen den 5 juli presenterades rapporten ”Samma yrke – olika lön” av expertnätverket Lönelotsarna. Resultatet är tydligt: i de flesta yrken på arbetsmarknaden betalar det sig sämre att vara kvinna. Studien har jämfört löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken i både privat och offentlig sektor. I mer än tre fjärdedelar av alla yrken har män högre lön än kvinnor.

Löneskillnaderna är allra störst i yrken med jämn könsfördelning. Det är en paradox att samtidigt som vi arbetar för att skapa en jämställd arbetsmarknad genom att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval så är löneskillnaderna störst i yrken med jämn könsfördelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln här.

Debattartikel om ojämställda löner