Den 11-12 augusti anordnade Fredrika Bremer Förbundet sin årliga tvådagarskonferens på Apelrydsskolan i Båstad och över 150 personer deltog. I år var temat för seminariet ”Hälsa och Jämställdhet”, tidigare år har seminariet bland annat haft tema makt, mod och handling.

Seminariet inleddes med ett tal av Jan Eliasson, f.d. vice generalsekreterare för FN, där han lyfte jämställdhet som en nyckelfaktor för global utveckling.

”Det finns inget viktigare ord i dag än tillsammans”, inledde Eliasson seminariet.

Seminariet fortsatte med en rad perspektiv på temat hälsa och jämställdhet, och lyfte bland annat frågan om hur skillnader i arbetsmiljö inom kvinno- och mansdominerade yrken gör att kvinnor är sjukskrivna i mycket högre utsträckning än män. ”Ojämställdheten i samhället återspeglas på jobbet”, förklarade Karin Sjöberg Forssberg, forskare vid Linköpings universitet i ett panelsamtal om ett arbetsliv som gör kvinnor sjuka.

Medverkade under seminariet gjorde bland andra även Alexandra Charles von Hofsten, Birgitta Ohlsson, Barbro Westerholm och Amelia Adamo, som alla gav viktiga perspektiv på hur hälsa kan vara en jämställdhetsfråga. Ouppnåbara kroppsideal, ojämställd medicinsk forskning samt stress bland unga kvinnor var några av de frågor som lyftes under de två konferensdagarna.

Stort tack alla medverkande och gäster, vi hoppas att vi ses igen nästa år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelrydsseminariet 2017!