Fredrika Bremer Förbundets nyinstiftade Eva Moberg-pris delas år 2017 ut för första gången. Priset ska delas ut årligen till en skribent som utmärkt sig särskilt inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Priset tilldelas i år författaren, debattören och journalisten Katarina Wennstam med följande motivering:

”Wennstam har med vass penna kämpat för kvinnors rättigheter och jämställdhet såväl som journalist som författare och har med stor kunskap och insikt skildrat de samhällsproblem som bristen på jämställdhet skapar i form av våld mot kvinnor, sexuellt våld och trafficking.

Wennstam lyckas fånga komplexiteten hos såväl samhället som individer och använder skönlitteraturen som ett effektivt sätt att skildra politiska utmaningar. Wennstam är en påläst, snabb och vass debattör med tydlig etisk kompass. Hon har, liksom Eva Moberg, belyst maskulinitetsbegreppet som en nyckelfaktor i arbetet för att skapa ett samhälle fritt från våld och har med sina spänningsromaner nått en bred publik och belyst komplexa frågor på ett lättillgängligt sätt.”

– Jag är oerhört hedrad över denna utmärkelse, och glad för att Fredrika Bremer Förbundet uppmärksammar mitt arbete för att belysa mäns våld mot kvinnor genom mina böcker. Jag kan tyvärr meddela att jag kommer att fortsätta med detta arbete under lång tid framöver, eftersom kvinnors utsatthet fortfarande är en av samhällets stora knäckfrågor. Jag kan se hur mycket som har blivit bättre i Sverige de senaste decennierna, men jag kan aldrig slå mig till ro så länge män våldtar, trakasserar, misshandlar och mördar kvinnor. Det känns extra roligt att få just Eva Moberg-priset eftersom Eva Moberg med sitt skrivande och sin kamp har varit och är en stor förebild, kommenterar Katarina Wennstam.

Prisutdelningen kommer hållas i ABF:s monter på Bokmässan i Göteborg den 30 september kl. 13.30.

 

 

 

 

 

Läs mer här.

Katarina Wennstam tilldelas Eva Moberg-priset