Åsa Mobergs bok ”Livet” tar ett grepp om de riktigt stora frågorna; politikens utveckling i Sverige från sextiotalet till idag, feminismens framsteg under nittonhundratalet, kärnkraften, vården, skolan och kulturen. Tilltalet i boken är personligt – som om författaren bjuder in läsaren i ett förtroligt och uppriktigt samtal.

I boken ”Gränslöst knivskarp – en bok om Eva Moberg” porträtteras författaren, debattören och feministikonen Eva Moberg (1932-2011) – en namne till Åsa Moberg, dock inte släkt.

Dessa båda författare – och deras liv och gärning – berättar en angelägen samtidshistoria. Fram växer bilden av kvinnans roll, och mannens (!) inomfeminismens utveckling, de berättar om utmaningen att förändra världen och att dessutom välja den svåra vägen som kulturutövare för att göra detta. Moberg och Moberg berättar uppriktigt om relationer, hållbarhet och mänskliga rättigheter och kopplingen mellan det lilla och det stora i livet.

Men hur var det i verkligheten, kände de varandra, vad hade de för relation eller koppling? I seminariet möter vi Åsa Moberg tillsammans med Eva Mobergs dotter Viveca Vilhelmsson och den nära vännen Cecilia Zadig i samtal med Louise Lindfors.


Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41. Sandlersalen, 1 trappa.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Pris: 80 kr. 60 kr för dig som är studerande, arbetssökande eller pensionär. Boka biljett:
https://billetto.se/e/asa-moberg-och-eva-moberg-biljetter-217768

Åsa Moberg och Eva Moberg – seminarium om fred och feminism i Stockholm