Den 12-23 mars 2018 äger FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter rum i New York. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer har vi skickat in ett skriftligt uttalande utifrån årets uppföljningstema Kvinnor och Media.

Commission on the Status of Women är det tillfälle då FN:s medlemsländer samlas i högkvarteret för att sätta mål och formulera konkreta åtgärder för att främja kvinnors rättigheter världen över. Nästa års huvudtema för mötet är Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.

Uppföljningstemat, som nästa år ska följa upp slutsatserna från den 47:e Kvinnokommissionen är: Participation in and access of women to the media, and information and communications technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women.

Inför Kvinnokommissionen har Sveriges Kvinnolobby skickat in ett skriftligt uttalande till FN utifrån uppföljningstemat om Kvinnor och Media.

Läs uttalandet här. 

 

Uttalande om kvinnor och media inför FN:s 62:a kvinnokommission