Fredrika Bremer Förbundet deltar med Miriam Limås-Kollberg på International Alliance of Womens (IAW) 37:e kongress som just nu pågår i Nicosia, Cypern. IAW är en internationell kvinnoorganisation som består av ca. 55 kvinnoorganisationer från hela världen. FBF var en av organisationerna som var med och grundade IAW år 1904.

IAW håller vart tredje år internationell kongress, i år på Cypern. Under veckan ska kongressen besluta om IAWs Action Program 2018-2020, välja ledamöter till styrelsen och diskutera hur vi på både nationell, regional och internationell nivå ska arbeta för att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter.

Equal rights-equal responsibilities

Utgångspunkten för IAWs arbete är lika villkor för kvinnor och män. Under IAWs tidigare år var fokus på rösträttskampen. Idag arbetar IAW med kvinnors inflytande på alla nivåer i samhället samt med internationellt fredsarbete.

Hur arbetar IAW?

IAW arbetar både nationellt, regionalt och internationellt. På nationell nivå arbetar medlemsorganisationerna för det nationella jämställdhetsarbetet. På regional nivå, exempelvis Europanivå, arbetar IAWs medlemsorganisationerna tillsammans i specifika frågor. På internationell nivå arbetar IAW för att föra fram kvinnors röst i internationella organ. IAW har konsultativ status i FN och i en rad FN-organ, samt deltagande status vid Europarådet. Detta betyder att IAW har permanenta representanter i New York, Wien, Genève, Paris, Rom, Nairobi, Bangkok och Strasbourg. IAW är medlem i EWL, den europeiska kvinnolobbyn.

IAWs kongresser

Var tredje år har IAW en internationell kongress då alla IAWs medlemmar kan delta. De senaste kongresserna har hållits i Colombo 2001, Freiburg 2004, Delhi 2007, Johannesburg 2010 och London 2013.

2017 hålls IAWs kongress i Nicosia, på Cypern.

Läs mer om IAW här. 

Följ oss i våra sociala medier och under #IAW2017 för uppdateringar.

 

FBF deltar vid IAW:s 37:e kongress