Idag den 3 november är det European Equal Pay Day. Kvinnor tjänar i genomsnitt 16,3 % mindre än män i Europa. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis från och med idag fram till årsskiftet.

Enligt det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGEs index rankas Sverige som det mest jämställda landet i EU, men även här är det långt kvar till jämställda löner. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 12,5%. Det betyder att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag, medan män får betalt till kl. 17:00. Med nuvarande förändringstakt når vi jämställda löner först år 2050.

För att öka på takten och bryta de strukturella löneskillnaderna är Fredrika Bremer Förbundet med och driver kampanjen Lön hela dagen. Tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, en rad fackförbund och kvinnoorganisaioner kräver vi bland annat ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och trygga anställningar, och att traditionellt kvinnodominerat arbete uppvärderas.

Det är dags för Lön hela dagen! Läs mer om hur du kan engagera dig i kampanjen här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande med anledning av Equal Pay Day här.

Kvinnor i EU jobbar gratis resten av året!