Vittnesmålen i #metoo-kampanjen fortsätter att välla in. Nu vill vi ge alla pensionärer och dem som inte längre jobbar en möjlighet att delge sina berättelser. Dels för att visa på problemets omfattning, men även för att ge fler en chans att lägga skammen där den hör hemma – hos förövaren.

Arbetslivet har aldrig varit en trygg och fredad plats för kvinnor och det var tyvärr #intebättreförr. Genom att lyfta även äldre historier vill vi visa på problemets otroliga omfattning.

#metoo måste resultera i reell förändring och konkreta åtgärder. Annars bryter vi aldrig de mönster och strukturer som ligger bakom de senaste veckornas upprop och historiens ständiga upprepning.

Bidra gärna med en kort beskrivning av vad du varit med om, antingen genom formuläret eller genom att maila till kansli@fredrikabremer.se. Du får gärna även berätta om hur försök att skapa förändring mottagits.

Alla berättelser kommer att vara anonyma om de publiceras.

Alla namn som skrivit på insamlingen kommer att bifogas artikeln, självklart utan koppling till berättelser.

Att underteckna uppropet innebär inte att man personligen har blivit utsatt för övergrepp, men att du håller med om att det inte var bättre förr och vill vara med och visa på problemets omfattning.

SKRIV PÅ UPPROPET HÄR!

#intebättreförr #metoo