Pensionsgruppen meddelar i dag att pensionsåldern ska höjas från 61 år till 64 år, och att LAS-åldern höjs till 69 år. Självklart ska den som vill och kan ha rätt att arbeta längre. Vi lever längre och den höjda LAS-åldern är viktig för att motverka diskrimineringen av årsrika på arbetsmarknaden. Men att höja åldern för lägsta ålder för pensionsuttag ställer höga krav på förbättrad arbetsmiljö. Inte minst inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena. Annars riskerar den höjda pensionsåldern att slå hårdare mot kvinnor än mot män.

Svenska kvinnor är sjukskrivna betydligt mer än männen. Detta är dels en följd av ett ojämställt ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, men även ett resultat av en ojämställd arbetsmiljö.

Fredrika Bremer Förbundet välkomnar förslagen om att grundskyddet (garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet) ska höjas. Men det krävs mer för jämställda pensioner.

De ojämställda pensionerna är ett kvitto på ett ojämställt arbetsliv. Att förlänga det ojämställda arbetslivet, utan att förbättra förutsättningarna för dem som har det sämst, leder inte till jämställda pensioner.

Istället krävs förbättrad arbetsmiljö inom kvinnodominerade yrken; mer resurser, mer personal, högre löner och bättre villkor, samt åtgärder för ett jämställt arbetsliv i stort; individualiserad föräldraförsäkring, jämställda löner och fler åtgärder för att motverka de strukturella löneskillnaderna.

 

Det krävs mer för jämställda pensioner!